ГоловнаЕкономікаМакроекономіка
ЗМІСТ:
А.І. Лученок, О.Л. Шулейко, О.І. Румянцева, М.В. Маркусенко та ін. Проблеми макроекономічного регулювання, 2005
У монографії розглянуто методологічні проблеми неоінституціонального регулювання національної економіки, вдосконалення де-ніжно-кредитної та бюджетно-податкової політики, оптимізації рівня зайнятості на підприємствах.
Для наукових і практичних працівників, аспірантів і студентів-дипломників.
ВІД АВТОРІВ
1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В РАМКАХ інституціональної теорії
1.1. Доцільність та перспективи використання неоинституциональной методології для регулювання економіки Республіки Білорусь
1.2. Оцінка величини трансакційних витрат суб'єктів господарювання в економіці Республіки Білорусь
Основні висновки
2. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ бюджетно-податкової політики
2.1. Методологічні аспекти визначення оптимальної частки державних витрат у валовому внутрішньому продукті
Фактори, що визначають рівень державних витрат
Теоретичні підходи до оцінки впливу рівня державних витрат на темпи економічного зростання
Використання державних витрат для досягнення макроекономічних цілей в Республіці Білорусь
Статті бюджетних витрат: економічна і функціональна класифікація
Основні висновки
2.2. Проблеми непрямого оподаткування та його вплив на ціноутворення
Основні висновки
2.3. Оцінка впливу тарифного регулювання імпорту на ефективність діяльності промислових підприємств
Аналіз загального механізму впливу імпортного мита на функціонування промислових підприємств
Виявлення залежності основних фінансових показників діяльності суб'єктів господарювання від тарифного регулювання імпортних потоків
Основні висновки
2.4. Вплив державної фінансової підтримки на конкурентоспроможність білоруських товаровиробників
Основні висновки
3. ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ грошово-кредитної політики
3.1. Визначення оптимальної величини грошової маси в Республіці Білорусь
Основні висновки
3.2. Методологічні підходи до визначення залежності між динамікою грошової маси та інфляції в економіці Білорусі
Основні висновки
3.3. Формування курсу білоруського рубля, стимулюючого діяльність білоруських товаровиробників
Теорії валютного курсу
Види валютних курсів.
Вибір режиму обмінного курсу.
Курсоутворення в Республіці Білорусь.
Формування обмінного курсу і діяльність суб'єктів господарювання.
4. ВПЛИВ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ВПЛИВ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Оцінка рівня зайнятості з кількісної та якісної сторони
Оцінка впливу рівня зайнятості на діяльність суб'єктів господарювання
Оцінка ролі державного регулювання в галузі зайнятості
Основні висновки
ЛІТЕРАТУРА
Макроекономіка:
  1. Абель Е., Бернанке Б.. Макроекономіка - 2010 рік
  2. Б.І. Герасимов, Н.С. Косів, В.В. Дробишева. Економічна теорія. Макроекономіка. Перехідна економіка - 2009 рік
  3. Т.В. Юр'єва, Е.А. Мариганова. МАКРОЕКОНОМІКА - 2008 рік
  4. Н.А. Шагас, Е.А. Туманова. МАКРОЕКОНОМІКА-2 - 2006
  5. Ялла В.А.. Макроекономіка - 2003
  6. Саксонова Е.Л., Кустова Т.Н., Клементьєва Н.А.. Макроекономіка ч. II - 2003
  7. Івашківський С. Н.. Макроекономіка - 2002 рік
  8. Н.Грегорі Менк'ю. МАКРОЕКОНОМІКА - 1994
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка