Головна
ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
К.І. Карабанова. Курс лекцій з арбітражного процесу, 2002 - перейти до змісту підручника

Розгляд справ і винесення рішення.

Для викладів сторонами своїх позицій на основі доказів, що надаються і для проведення усних дебатів здійснюється усне слухання справи. Слухання проводиться при закритих дверях. З дозволу складу арбітражу і за згодою сторін на слуханні можуть бути присутніми особи, що не беруть участь в арбітражному розгляді.
Сторони можуть вести свої справи в МКАС безпосередньо або через належним чином уповноважених представників, призначуваних сторонами на свій розсуд, у тому числі з іноземних організацій і громадян. Неявка сторони, належним чином повідомленої про час і місце слухання, не перешкоджає розгляду справи та винесення рішення, якщо тільки неявившийся сторона не заявила в письмовій формі клопотання про відкладення слухання справи з поважної причини. Сторона може просити про слухання справи в її відсутність (ст. 28).
Сторони можуть домовитися про розгляді спору на основі тільки письмових матеріалів, без проведення усного слухання. Склад арбітражу може, однак, призначити усне слухання, якщо подані матеріали виявляться недостатніми для вирішення спору по суті У разі потреби з ініціативи сторін або складу арбітражу слухання справи може бути відкладено або його розгляд призупинено. Про відкладення слухання справи або про призупинення арбітражного розгляду виноситься постанова.
Всі документи, подані однією із сторін у МКАС, повинні бути передані Секретаріатом МКАС іншій стороні. Сторонам також повинні бути передані будь-які висновки експертів або інші документи, що мають доказове значення, на яких може грунтуватися арбітражне рішення.
На прохання будь-якої з сторін склад арбітражу може розпорядитися про вжиття якою-небудь стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета спору, які він визнає за необхідне. Будь-яка сторона до закінчення усного слухання справи може без необгрунтованої затримки змінити або доповнити свої позовні вимоги або заперечення щодо позову. Відповідач же має право пред'явити зустрічний позов, що випливає з того ж договору, або заявити вимоги з метою заліку.
17 Див: Тихомиров Ю. Розгляд у російських судах клопотань про визнання, виконання та скасування рішень міжнародного комерційного арбітражу. / / Господарство право. 2001. № 6. С. 107-116.
Сторони повинні довести ті обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень. Склад арбітражу може вимагати подання сторонами та інших доказів. Він має право також на свій розсуд призначити проведення експертизи та просити подання доказів третіми особами, а також викликати і заслуховувати свідків. Оцінка доказів здійснюється арбітрами по їх внутрішнім переконанням (ст. 34).
Арбітражний розгляд припиняється шляхом винесення остаточного арбітражного рішення, затвердження мирової угоди між сторонами і прийняття постанови про припинення розгляду без винесення рішення.
1) Рішення приймається на закритій нараді більшістю голосів складу арбітражу. Якщо рішення не може бути прийняте більшістю голосів, воно приймається головою складу арбітражу. Арбітр, не згодний з прийнятим рішенням, може викласти в письмовому вигляді свою окрему думку, яка долучається до вирішення (п. 2 ст. 39). Після винесення рішення його резолютивна частина оголошується сторонам усно, а в разі їх відсутності може бути повідомлена їм письмово. Протягом встановлюваного складом арбітражу терміну, який не повинен, як правило, перевищувати 30 днів, сторонам направляється мотивоване рішення. Склад арбітражу після закінчення усного слухання може постановити, що арбітражне рішення без усного оголошення його резолютивній частині буде направлене сторонам у строк, який не повинен, як правило, перевищувати 30 днів (ст. 40).
Будь-яка з сторін, повідомивши іншу сторону, може протягом тридцяти днів після отримання арбітражного рішення просити склад арбітражу виправити допущені в рішенні помилку в підрахунках, описки чи друкарську помилку або інші помилки аналогічного характеру. Склад арбітражу, якщо він визнає прохання виправданим, повинен протягом тридцяти днів після його отримання внести відповідні виправлення. При нали-
18 Муранов А.І. Історія приведення у виконання в Росії одного з рішень Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма. / / Московський журнал міжнародного права. 2000. № 4. С. 423-457.
Чии домовленості між сторонами будь-яка із них, повідомивши іншу сторону, може протягом тридцяти днів після отримання арбітражного рішення просити склад арбітражу дати роз'яснення якого-небудь конкретного пункту або частини рішення. Склад арбітражу, якщо він визнає прохання виправданим, повинен протягом тридцяти днів після її отримання дати необхідне тлумачення. Будь-яка з сторін, повідомивши іншу сторону, може протягом тридцяти днів після отримання арбітражного рішення просити склад арбітражу винести додаткове рішення стосовно вимог, які були належним чином заявлені в ході арбітражного розгляду, проте не були відображені в рішенні. Склад арбітражу, якщо він визнає прохання виправданим, повинен протягом шести - десяти днів після її отримання винести додаткове рішення. Постанови про виправлення та тлумаченні рішення, а також додаткове рішення є складовою частиною арбітражного рішення (ст. 42).
Якщо в ході арбітражного розгляду сторони самі врегулюють спір, то розгляд припиняється. На прохання сторін склад арбітражу може зафіксувати це врегулювання у вигляді арбітражного рішення на узгоджених умовах, який стверджує мирову угоду сторін (ст. 43).
Якщо по справи не приймається остаточне рішення, арбітражний розгляд припиняється постановою про припинення розгляду. Постанова про припинення розбив-рательства виноситься:
а) у разі відмови позивача від своєї вимоги, якщо тільки відповідач в строк не пізніше тридцяти днів після отримання повідомлення про це не висуне заперечень проти припинення розгляду і склад арбітражу не визнає законний інтерес відповідача в остаточному врегулюванні спору;
б) у разі наявності домовленості сторін про припинення арбітражного розгляду;
в) коли склад арбітражу знаходить, що продовження раз -бірательства стало з якихось причин непотрібним чи неможливим, зокрема, за відсутності передумов, необхідних для розгляду та вирішення справи по суті, у тому числі якщо через бездіяльність позивача справа залишається без руху більше шести місяців (ст. 45).
Рішення МКАС виконуються сторонами добровільно в установлений у рішенні строк. Якщо строк виконання в рішенні не зазначено, воно підлягає негайному виконанню. Рішення, які не виконані добровільно в зазначений термін, приводяться у виконання відповідно до закону та міжнародних договорів (ст. 44).
Як випливає з вищевикладеного аналізу Регламенту МКАС, цей документ повною мірою забезпечує можливість об'єктивного і всебічного арбітражного розгляду міжнародного комерційного спору, а також винесення обгрунтованого рішення, що гарантує сторонам задоволення їх справедливих вимог за умови його сумлінного і належного виконання 16.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розгляд справ та винесення рішення. "
 1. 2.Стадии арбітражного процесу
  Арбітражний процес є не просто сукупністю дій, врегульованих нормами арбітражного процесуального права, а їх певною системою. Процесуальні дії, що здійснюються учасниками арбітражного процесу, в залежності від процесуальної мети їх вчинення та їх утримання, утворюють стадії арбітражного процесу. Таким чином, стадія арбітражного процесу - сукупність
 2. 2. Окремі види джерел арбітражного процесуального права
  Конституція РФ (гл. 7), де закріплені основні положення про судову владу, принципах її функціонування. Конституція РФ тепер підлягає безпосередньому застосуванню в судовій практиці. Так, саме ст. 46 Конституції РФ (ч. 1) як джерело арбітражного процесуального права була покладена в основу постанови Конституційного Суду РФ від 03.02.1998 р. N 5-П "У справі про перевірку
 3. 1. Класифікація суб'єктів арбітражного процесуального права
  Процесуальна діяльність суб'єктів арбітражного процесу відбувається в рамках арбітражного процесуального відносини, що виникає по кожній справі, підвідомчому арбітражному суду * (71). Суб'єкти арбітражного процесуального права поділяються на 4 групи: арбітражні суди як органи, вирішують спори; особи, що у справі, що захищають свої або чужі права і законні інтереси і
 4. 2.Рассмотрение заяви про забезпечення позову
  При розгляді заяви про забезпечення позову основним є принцип оперативності. Інакше зникає настільки необхідний швидкий ефект і інша сторона може вжити заходів до приховування майна і грошових коштів. Тому розгляд заяви про забезпечення позову згідно ст. 93 АПК РФ здійснюється арбітражним судом, у провадженні якого перебуває справа або скарга на
 5. 2. Види процесуальних строків
  Все процесуальні терміни залежно від способу встановлення можна розділити на 2 групи: терміни, встановлені чинним процесуальним законодавством; терміни, встановлювані арбітражним судом (суддею ). Залежно від суб'єкта, якому адресовані конкретні процесуальні строки, їх можна поділити на 3 групи: терміни для дій, скоєних самим арбітражним судом (суддею);
 6. 1. Визначення процесуальних строків
  Строки вчинення процесуальних дій можуть визначатися: точною календарною датою; вказівкою на подію, яка обов'язково має настати; періодом, протягом якого дія може бути вчинена. Точна календарна дата вказується, наприклад, при призначенні судового засідання після закінчення підготовчих дій арбітражним суддею (ст. 137 АПК РФ), при відкладенні
 7. 3. Пред'явлення зустрічного позову
  Зустрічний позов - це позов, пред'явлений відповідачем позивачу для спільного розгляду в основному процесі . Такий позов відповідно до ст. 132 АПК РФ може бути заявлений відповідачем після порушення справи позивачем і до винесення рішення (у стадії підготовки справи до судового розгляду, в інших стадіях - до видалення арбітражного суду для винесення рішення). Пред'явлення зустрічного позову можливе
 8. 2. Терміни та порядок проведення попереднього судового засідання
  Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ термін проведення попереднього судового засідання визначається суддею за погодженням із сторонами в ході співбесіди. Безумовно, що це необхідно у випадках розгляду справ, що вимагають подання додаткових доказів, дозволу клопотань сторін, залучення до участі в справі інших осіб або при можливості укладення сторонами мирової
 9. 1. Поняття примирних процедур
  Економічна діяльність фізичних та юридичних осіб є основою добробуту будь-якої країни. Одним з основних факторів, що роблять вплив на "здоров'я" економіки, є стабільність економічного обороту, в свою чергу у величезній мірі залежить і від стану законодавства, і від рівня правової культури учасників правових відносин, і від моральної атмосфери в суспільстві.
 10. 2. Термін розгляду справи
  Одним з важливих факторів ефективності судового розгляду є оперативність розгляду справи. "На ефективність судового захисту порушених прав і законних інтересів істотно впливає швидкість розгляду справи. Особливо важливе значення часовий чинник набуває для діяльності арбітражно-судової системи. Арбітражні суди покликані підтримувати правовими засобами