Головна
ГоловнаЮриспруденціяКримінальне право
ЗМІСТ:
А.П. Брагін. Російське кримінальне право, 2008
Посібник передбачає і має своїм завданням глибоке пізнання студентами чинного законодавства, засвоєння теоретичних положень Російського кримінального права, придбання міцних практичних навичок користування кримінальним законом, іншими нормативними актами, керівними роз'ясненнями Пленуму Верховного Суду Російської Федерації по конкретних справах та вміння застосовувати їх при вирішенні певних кримінальних чи інших життєвих ситуацій, що мають правове значення.
У п'ятому виданні навчально-практичного посібника автором внесені деякі доповнення, зміни та уточнення відповідно з чинним кримінальним законодавством за станом на 20 лютого 2007 року.
Посібник призначений для студентів і слухачів усіх форм навчання з використанням дистанційних освітніх технологій, а також для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.
ТЕМА 1.
I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Поняття, предмет, система, завдання та принципи кримінального права. Наука кримінального права
1.1. Поняття і предмет кримінального права
1.2. Завдання російського кримінального права
1.3. Принципи російського кримінального права
1.4. Кримінальне право в системі російського права
1.5. Наука кримінального права та її методи
1.6. Метод науки кримінального права
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 2.
Россііской кримінальний закон
2.1. Поняття кримінального закону
2.2. Структура кримінального закону
2.3. Дія кримінального закону в часі і в просторі
2.4. Тлумачення кримінального закону
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 3.
Поняття злочину та види злочинів. Склад злочину. Кримінальна відповідальність і її підстави
3.1. Поняття злочину
3.2. Ознаки злочину
3.3. Категорії злочинів
3.4. Множинність злочинів і її форми 3.4.1. Поняття одиничного злочину і множинності злочинів
3.4.2. Форми множинності злочинів
3.5. Кримінальна відповідальність і склад злочину, як її підстава 3.5.1. Поняття кримінальної відповідальності
3.5.2. Підстава кримінальної відповідальності
3.5.3. Поняття і значення складу злочину
3.5.4. Види складів злочинів
3.5.5. Співвідношення злочину та складу злочину
3.5.6. Склад злочину і кваліфікація злочину
3.6. Об'єкт злочину
3.6.1. Види об'єктів злочину
3.7. Предмет злочину
3.8. Об'єктивна сторона злочину
3.8.1. Суспільно небезпечне діяння (дії або бездіяльності)
3.8.2. Суспільно небезпечні наслідки
3.8.3. Причинний зв'язок
3.8.4. Місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя і засоби вчинення злочину як факультативні ознаки об'єктивної сторони злочину
3.9. Суб'єкт злочину 3.9.1. Поняття суб'єкта злочину
3.9.2. Осудність як одна з умов кримінальної відповідальності. Поняття неосудності
3.9.3. Вік як один із загальних ознак суб'єкта злочину
3.10. Суб'єктивна сторона злочину 3.10.1. Поняття суб'єктивної сторони злочину і її значення
3.11. Поняття і форми вини
3.11.1. Умисел як форма вини і його види
3.11.2. Необережність як форма вини та її види
3.11.3. Злочини з подвійною формою вини
3.12.Значеніе афекту в суб'єктивній стороні злочину
3.13.Понятіе помилки і її кримінально-правове значення
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 4.
Стадії вчинення злочину
4.1. Поняття, види та кримінально-правове значення стадій вчинення злочинів
4.2. Приготування до злочину
4.3. Замах на злочин
4.4. Закінчений злочин
4.5. Добровільна відмова від злочину
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 5.
Співучасть у злочині
5.1. Поняття співучасті у злочині та її кримінально-правове значення
5.2. Види співучасників
5.3. Форми співучасті
5.4. Відповідальність співучасників
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 6.
Обставини, що виключають злочинність діяння
Обставини, що виключають злочинність діяння
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 7.
Покарання, його цілі, система і види. Призначення покарання. Умовне засудження. Звільнення від кримінальної відповідальності. Звільнення від покарання. Амністія, помилування, судимість. Примусові заходи медичного характеру
7.1. Поняття та ознаки покарання з кримінального права
7.2. Система і види покарань
7.3. Призначення покарання
7.4. Умовне засудження
7.5. Звільнення від кримінальної відповідальності
7.6. Звільнення від покарання
7.7. Амністія, помилування, судимість
7.8. Інші заходи кримінально-правового характеру Примусові заходи медичного характеру
7.8.2.Конфіскація майна
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 8.
Кримінальна відповідальність неповнолітніх
Кримінальна відповідальність неповнолітніх
8.1. Види покарання для неповнолітніх та особливості їх призначення
8.2.Особенності звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та застосування примусових заходів виховного впливу
8.3.Особенності звільнення неповнолітніх від покарання, обчислення строків давності та погашення судимості
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 9.
II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Поняття і значення особливої ??частини, система Особливої ??частини кримінального права
9.1. Поняття і значення Особливої ??частини кримінального права
9.2. Система Особливої ??частини кримінального права
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 10.
Злочини проти особи
10.1. Злочини проти життя і здоров'я 10.1.1. Поняття і види злочинів проти життя та здоров'я
10.1.2. Злочини проти життя
10.1.3. Злочини проти здоров'я
10.2. Злочин проти волі, честі та гідності особи 10.2.1. Поняття і види злочинів проти волі, честі та гідності особи
10.2.1.1. Злочини проти особистої свободи
10.2.1.2. Злочини проти честі і гідності особистості
10.3. Злочини проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості 10.3.1. Поняття і види злочинів проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості
10.3.1.1. Злочини проти статевої недоторканності і статевої свободи, що здійснюються шляхом насильства
10.3.1.2. Злочини у статевій сфері, грубо порушують норми моралі по відношенню до неповнолітніх та малолітніх
10.4. Злочини проти конституційних прав і свобод людини і громадянина 10.4.1. Поняття і види злочинів, які зазіхають на конституційні права і свободи людини і громадянина
10.4.1.2. Злочини проти соціальних прав і свобод
10.4.1.3. Злочини, що посягають на інтелектуальну власність
10.4.1.4. Злочини проти особистих прав і свобод
10.5. Злочини проти сім'ї та неповнолітніх 10.5.1. Поняття і види злочинів проти сім'ї та неповнолітніх
10.5.1.1. Злочини проти неповнолітніх
10.5.1.2. Злочини проти сім'ї
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 11.
Злочини проти власності
11.1. Загальна характеристика і види злочинів проти власності
11.2. Поняття розкрадання і його форми
11.3. Заподіяння майнової чи іншої шкоди, не пов'язане з розкраданням
11.4. Знищення або пошкодження майна
ТЕМА 12.
Злочини у сфері економічної діяльності
12.1. Загальна характеристика
12.1.1. Злочини посадових осіб у сфері економічної діяльності
12.1.2. Порушення загального порядку здійснення підприємницької діяльності
12.1.3. Злочини у сфері кредитних відносин
12.1.4. Монополізація ринку та недобросовісна конкуренція
12.1.5. Злочини у сфері грошового обігу і цінних паперів
12.1.6. Митні злочину
12.1.7. Валютні злочину
12.1.8. Злочини, пов'язані з банкрутством
12.1.9. Податкові злочини
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 13.
Злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях
13.1. Загальна характеристика і види злочинів проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях
ТЕМА 14.
Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку
14.1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
14.1.1. Злочини проти громадської безпеки
14.1.2. Злочини проти громадського порядку.
14.2. Злочини, пов'язані з порушенням правил виробництва різного роду робіт
14.3. Злочини, пов'язані з порушенням правил поводження з загальнонебезпечним предметами
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 15.
Злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі
15.1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі
15.1.1. Злочини проти здоров'я населення
15.1.2. Злочини проти громадської моральності
ТЕМА 16.
Екологічні злочину
16.1. Поняття і види екологічних злочинів
16.2. Злочинні порушення правил екологічно значимої діяльності
16.3. Злочини, що посягають на окремі елементи навколишнього середовища
16.4. Злочини, що посягають на об'єкти флори і фауни
ТЕМА 17.
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
17.1. Поняття і види злочинів
17.1.1. Злочини, пов'язані з рухом транспорту
17.1.2. Інші транспортні злочини
ТЕМА 18.
Злочини у сфері комп'ютерної інформації
18.1. Загальна характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації
18.2. Види злочинів у сфері комп'ютерної інформації
ТЕМА 19.
Злочини проти основ конституційного ладу і безпеки держави
19.1. Поняття і види злочину проти основ конституційного ладу і безпеки держави
19.1.1. Злочини проти основ конституційного ладу
19.1.2. Злочини проти безпеки держави
19.2. Злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 19.2.1. Загальне поняття злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
19.2.1.1. Види злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 20.
Злочини проти правосуддя
20.1.Понятіе і види злочинів проти правосуддя
20.2.Посягательства на суддів і співробітників органів попереднього розслідування
20.3. Службові злочини учасників кримінального судочинства
20.4. Фальсифікація і приховування доказів
20.5. Невиконання процесуальних рішень
ТЕМА 21.
Злочини проти порядку управління
21.1.Понятіе і види злочинів проти порядку управління
21.2.Преступние посягання на охорону громадського порядку та забезпечення громадської безпеки
21.3. Злочинні посягання на встановлений державою порядок ведення офіційної документації
21.4. Злочинні посягання на встановлений державою порядок комплектування Збройних Сил, авторитет держави і недоторканність Державного кордону
21.5. Злочинні посягання на охорону прав і законних інтересів громадян, приватних громадських та державних організацій
ТЕМА 22.
Злочини проти військової служби
22.1. Поняття злочинів проти військової служби (ст. 331 КК РФ)
22.2. Злочини проти порядку підлеглості та статутних взаємовідносин
22.3. Злочини проти порядку проходження військової служби
22.4. Злочини проти порядку несення спеціальних служб
22.5. Злочини проти порядку заощадження військового майна
22.6. Злочини проти порядку поводження із зброєю, управління або експлуатації військової техніки
Тест
Тренувальні завдання
ТЕМА 23.
Злочини проти миру і безпеки людства
 23.1. Загальна характеристика
 23.2. Злочини проти миру
 23.3. Злочини проти безпеки людства
 23.4. Злочини проти міжнародного співробітництва держав
 Тест
 Тренувальні завдання
 Відповіді на тренувальні завдання
 До теми 1
 До теми 2
 До теми 3
 До теми 4
 До теми 5
 До теми 6
 До теми 7
 До теми 8
 До теми 9
 До теми 10
 До теми 12
 До теми 14
 До теми 19
 До теми 22
 До теми 23
 Питання для повторення
 Підсумкові тести
 Екзаменаційні питання з курсу «Російське кримінальне право»
 Список рекомендованої літератури
 Кримінальне право:
  1.  Тюхтенев С.С. Кримінальне право (Загальна частина. Особлива частина): навчально-методичний комплекс - 2008 рік
  2.  Качалов В.А., Качалова О.В.. Кримінально-процесуальне право - 2007
  3.  Н.П. Пічників. Кримінальне право. Загальна частина - 2007
  4.  Н.П. Пічників, В.Н. Чернишов. Кримінальне право (Загальна частина): конспект лекцій - 2006
  5.  Батичко в.т .. Кримінальне право. Загальна та Особлива частини. - 2006
  6.  Доржиев Ж.Б., Раднаев В.А. Харман Ю.В.. Кримінальне право. Загальна частина - 2000
  7.  Гарлем М. Про злочини і покарання (ПІД РЕДАКЦІЄЮ Беккарі) - 1766