Головна

Сторінка сто десята мапи сайту elbib.in.ua

ВИРОБНИЦТВО ПРОДОВОЛЬСТВА І ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА

1.2. Виробництво і виробничі можливості: Блага є засобом задоволення людських потреб.

2. «Виробництво суспільного продукту в умовах неповної інформації».

ВИРОБНИЦТВО В СЕКТОРІ ДОМАШНІХ господарств: В останні роки дослідники виявили, що модель РДЦ може

Виробництво судової експертизи: На підставі ст. 283 КПК РФ, якщо для встановлення тих чи інших

ВИРОБНИЦТВО В СУДІ ПРИСЯЖНИХ: До загальних умов виробництва в суді присяжних відносяться спеціальна

ВИРОБНИЦТВО В СУДІ ДРУГИЙ ІНСТАНЦІЇ: Судові рішення, які не набрали законної сили, можуть бути

3-1. Виробництво товарів і послуг: Обсяг виробництва товарів і послуг в економіці - ВНП - залежить від

2.1. Виробництво товарів і послуг: Як, ресурсів розглядаються тільки два фактори

ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

2.4. Виробництво в спрощеному порядку: Спрощену процесуальну форму має розгляд справ по деліктам

3.4. Виробництво в спрощеному порядку: Однією з характерних рис кримінального процесу Німеччини виступає

4.5. Виробництво в спрощеному порядку: В Англії сумарному виробництву підлягають справи трьох категорій: 1)

46. Прожитковий мінімум: Прожитковий мінімум - це показник обсягу і структури споживання

6.3. Прокатна ціна фактора виробництва: Розглянемо процес встановлення ціни фактора виробництва на прикладі

Прокладаючи новий шлях: Навряд чи який-небудь інший продукт зможе краще проіл люструвати цю

8.1. Ф. Прокопович і В.Н.Татищев про державу і право

Проксенія.: У гомерівський період грецької історії широке поширення

Проксенія.: У гомерівський період грецької історії широке поширення

4. Прокуратури з нагляду за додержанням законів у виконай-них

§ 7. Прокурор: Відповідно до Федерального закону «Про прокуратуру Рос сийской

Прокурор: Як учасник процесу про адміністративні правопорушення, прокурор

8. Прокурор в арбітражному процесі: Прокурор в арбітражному процесі - це особа, яка бере участь у справі,

ПРОМІЖНІ ОРІЄНТИРИ: При проведенні грошово-кредитної політики ФРС має певні

Проміжний висновок.: При високих темпах зростання активів їх структура має виражену

Проміжний висновок.: Структура залучених коштів банку зазнала за розглянутий

Проміжний висновок.: Банк регулює власний стан ліквідності і стійкості за

Промислова політика: Поняття і зміст промислової політики дискусійні і в теорії,

Промислова політика: сутність, цілі.: Не применшуючи значення ні одній зі сфер народного господарства, слід

2.2. Промислова революція і міжнародний поділ праці

Промислово-виробничі зони: відносяться до зон другого покоління. Вони виникли в результаті

Промислово розвинених країнах У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: Промислово розвинені країни займають домінуюче положення в

4 Промислово розвинені країни 4.1 Загальна характеристика

3.2. ПРОМИСЛОВІСТЬ РФ ТА ЇЇ ВЕДУЧА РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

1.3. ПРОМИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРИВ

5.2. Промисловий капіталізм у Франції: Французька промисловість до кінця XVIII ст. досягла стадії

25. ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ: Перехід до індустріальної системі господарства здійснювався в ході

5.1. Промисловий переворот в Англії: Англія - ??перша країна, в якій стався промисловий переворот.

26. ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ У АНГЛІЇ: У другій половині XVIII в. в Англії сформувалися передумови для

28. ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ФРАНЦІЇ: Промисловий переворот почався у Франції в останні роки XVIII в.

29. ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ У НІМЕЧЧИНІ: Початок промислового перевороту в німецьких землях припадає на

31. ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ У США: Промисловий переворот в США почався в першому десятилітті XIX в. На

33. ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ В ЯПОНІЇ: Вирішуючи завдання перетворення Японії у найкоротші терміни в потужну

Промислове шпигунство: Клга до цієї таємниці Грод ровке ЕА десягь граней.ГетеСвое початок

Промисловий транспорт: Поряд з магістральним транспортом є промисловий транспорт,

Промислове тварина: - дика тварина, що добувається живим або мертвим заради отримання

Пропедевтика: Пропедевтика (від грец. Ргор; пс1сіо - навчаю попередньо) -

4. Пропорційне і непропорційне перестрахування, їх види

2. Пропорційне раціонування.: Метод пропорційного раціонування (proportional rationing)

Proprietorship - індивідуальне приватне підприємство (ИЧП)

Проринковий підхід: грунтується на припущенні, що країни, що розвиваються дуже

І НА ПРОЩАННЯ: будьте обережні при калькуляції повної ВИТРАТ

Простежування життєвого циклу компанії: Як ми дізналися за останній рік або два, фінансова бухгалтерія,

Прострочена заборгованість: - це заборгованість, не погашена в обумовлені договором строки.

Прострочені платежі: виникають при відсутності коштів у платника і неможливості

Проста неокласична теорія держави Д. Норта (Douglas North)

Проста громада: збігається з селом або селом. У складову громаду входить декілька

Проста громада: збігається з селом або селом. У складову громаду входить декілька

1. Проста (парна) регресія:, тобто регресія між двома змінними. Одна змінна, що підлягає

3.1. Найпростіша модель оптимального розкрою матеріалу

1.1. Найпростіші моделі: Одним з поширених процесів, при математичному

5.4. Просте і розширене, індивідуальне і суспільне

Просте (унітарна) держава: це єдине, централізоване держава, що складається з різних

Простій не комбінований форвард (аутрайт).: У банківській практиці і в котируваннях які надаються інформаційними

Простий вексель: являє собою письмовий документ, що містить просте і нічим

Простий вексель: (соло-вексель) є письмовий документ, що містить

2.3. Просторові рамки: Національне рахівництво розрізняє дві категорії: внутрішня і

18. «Освічений абсолютизм» В РОСІЇ: Ідеологія «освіченого абсолютизму» ввібрала в себе багато ідей

Протекціонізм: (від лат. Protectio - прикриття, захист) - заступництво,

Протекціонізм: Протекціонізм - система обмежень імпорту, коли вводяться високі

Протест векселя.: Під вексельним протестом розуміється офіційно засвідчене

Про протиставленні вільного індивіда і стихії ринку.

Протиправність діяння: тобто протиріччя його розпорядженням юридичних норм, а тому

8.6. ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ соціальної справедливості ТА ЕКОНОМІЧНОЇ

Г. Протиріччя права і моралі: Тісна взаємодія норм права і моралі не виключає

4. Суперечливість і ОБМЕЖЕНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ неокласичну

Суперечності суспільної власності: Суперечності суспільної власності. Будь-яка форма прояву

Суперечності сучасної міжнародної торгівлі: Аналізуючи процеси, які у торгівлі, слід

Протистояння експансії бюрократії: Можна обмежити корисливі інтереси бюрократії, але ще нікому ніколи

5.3. Протистояння рейдерству (загарбницької політики)

Протокол обміну файлами: (file transfer protocol - FTP). За допомогою FTP-технологій

Протокол передачі гіпертекстової інформації: (hyper text transfer protocol, http) - транспортний протокол,

§ 4. Протокол судового засідання: Протокол судового засідання - це обов'язковий процесуальний

8.2. Протокол судового засідання: У ході кожного судового засідання арбітражним судом першої

5. Протокол судового засідання: Протокол судового засідання арбітражного суду є одним з

Протокол управління передачею / міжмережевий протокол: (transmission control protocol / Internet protocol, TCPIP) - набір

Процедура арбітражного розгляду.: Сторони можуть на свій розсуд домовитися про процедуру ведення

Процедура емісії банківських облігацій: значно складніше, ніж процедура випуску сертифікатів та векселів.

Процедура оформлення кредитів під заставу цінних паперів, емітованих

Процедура відкриття філії: полягає в наступному. Кредитна організація направляє повідомлення про

5.3. ПРОЦЕДУРА І ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТІВ

§ 3. Процедура розгляду справ про банкрутство в суді

Процедура синдикування: Після підписання попереднього договору банк-органі-затор

6.8. Процедура складання бюджету оборотних активів

Процедура залицяння.: Старі холостяки бувають двох видів: високорангові, яким шлюб не

§ 3. Процедура видачі арбітражним судом виконавчого листа на

Процедура випуску акцій кредитними організаціями: складається з наступних етапов.I. Ухвалення рішення про випуск. Рішення

Процедури: контролю повинні забезпечувати належне розмежування критичних

3. Процедури вирішення юридичних колізій та суперечок

Відсоток: - це плата, одержувана кредитором від позичальника за користування

ВІДСОТОК ДИСКОНТНИЙ: (discount interest) - умовна назва схеми нарахування відсотків

ВІДСОТОК ДИСКОНТНИЙ: (Discount Interest) - умовна назва схеми нарахування відсотків

ВІДСОТОК додавання: (add-on interest) - умовна назва схеми нарахування відсотків по

ВІДСОТОК додавання: (Add-On Interest) - умовна назва схеми нарахування відсотків по

Відсоткова гарантія, процентні «стеля» і «стать»: (interest rate guarantee, cap, floor). Опціони на FRA носять назву

Процентна політика: важлива частина кредитної політики в цілому. Відсотки, отримані від

Процентна політика Банку Росії: використовується для впливу на ринкові процентні ставки в цілях

30. Процентна політика банку за залученими коштами

Процентна ставка: - величина відсотка за кредит, яка представляє собою відношення

Процентна ставка (EURO і IMPLRE): Процентна ставка EURO використовувалася в якості безризикової

Процентна ставка і маржа.: В даний час найбільшого поширення набули кредити з

ВІДСОТКОВА СТАВКА І ЦІНА негрошовій АКТИВІВ: Ціна негрошових активів, таких як державні облігації, - це

Відсоткове покриття: Цей показник корисний майже виключно банкірам, які

Процентні деривати: (interest rate derivatives). Це сама різноманітна і велика частина

8.8. Процентні платежі ЗА КРЕДИТАМИ: Кредитор (власник капіталу) від позичальника отримує плату за

2.5. процентні ставки: Процентні ставки є ще одним важливим видом економічних

Процентні ставки: Теорія портфеля встановлює, що якщо ризик і ліквідність залишаються

процентні ставки кредитного ринку, ставка рефінансування

7.5. ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ І ЗАКОН ЄДИНОЇ ЦІНИ: Наявність конкуренції на фінансових ринках гарантує не тільки

Процентний арбітраж: це ситуація, коли учасники ринку використовують різницю в процентних

Процентний ризик: - небезпека втрат, які виникають в результаті перевищення

Процентний ризик.: Методи зниження процентного ризику, з одного боку, подібні методам

Процентний своп: (interest rate swap) - один з поширених типів позабіржових

5.5. ВІДСОТОК і процентні ставки: Важливим фактором, що впливає на грошовий попит, є процентна

ВІДСОТОК РЕГУЛЯРНИЙ: (regular interest, simple interest)-умовна назва схеми

ВІДСОТОК РЕГУЛЯРНИЙ: (Regular Interest, Simple Interest) - умовна назва схеми

Відсотки за кредит: Статистика процентних ставок або відсотки за кредит - це статистика

ВІДСОТКИ за позиками і кредитами: З 1 січня 2009 р. не обкладаються ПДФО суми, що виплачуються

Процес адміністративної правотворчості.: Правотворческий процес здійснюється іа.стадіі розробки,

Глава 2.3. Процес амортизації основних засобів: Отже, амортизація є грошовим виразом фізичного та

Процесинговий центр: - компанія, що забезпечує інформаційну і технологічну

Процес зміни змісту інформації: включає в себе такі процедури, як чисельні розрахунки,

9.3. Процес кредитування господарюючих суб'єктів: При організації кредитних операцій зусилля комерційних банків

1.3. Процес наукового пізнання і методи дослідження

Глава 8.1. Процес утворення прибутку: Прибуток це приріст власного капіталу, обумовлений збільшенням

Процес виробництва нової вартості: Формула «білого» бізнесу істотно від-Ліча від його загальної

2. Процес раціоналізації політико-правових поглядів

3.1. ПРОЦЕС ПРАЦІ: Процес праці у всі часи припускав, передбачає і бу дет

4. Процесуальна форма доведення: Важливим аспектом арбітражного процесуального доказування є його

5. Процесуальна форма рішення арбітражного суду: Вимога процесуальної форми до вирішення арбітражного суду тісно

Процесуальне становище представника в арбітражному процесі.

4. Процесуальне правонаступництво: У разі вибуття однієї з сторін у спірному або встановленому рішенням

4. Процесуальне правонаступництво: У процесі розгляду спору права або обов'язки суб'єктів

6. Процесуальне правонаступництво: У разі вибуття однієї із сторін або третіх осіб у спірному або

2. Процесуальне співучасть: Позов може бути пред'явлений спільно кількома позивачами або

7. Процесуальної співучасті: Поняття і характерні риси соучастіяІск може бути пред'явлений

3. Процесуально-правові наслідки непідсудність справи

9.3. Процесуальні дії осіб, що у справі, при підготовці

§ 2. Процесуальні дії з підготовки справи: Рішення завдань, що стоять перед арбітражним судом на стадії під готування

2. Процесуальні дії з підготовки справи: З метою здійснення завдань, що стоять перед стадією підготовки справи до

9.2. Процесуальні дії суду при підготовці справи до судового

Процесуальні обов'язки осіб, що у справі

9. Процесуальні наслідки розгляду іноземним судом

§ 3. Процесуальні права іноземних осіб в арбітражному

4. Процесуальні права та обов'язки осіб, що у справі

Процесуальні правопорушення: (проступки) - це порушення встановленої законом процедури