Головна

Сторінка сто двадцять дев'ята мапи сайту elbib.in.ua

Страх і міфи: Відомий російський філософ М. Бердяєв писав, що страх з древ-них

СТРАХУВАННЯ.: Фонди страх. забезпечують відшкодування можливих збитків і сприяє

Страхування: - сукупність особливих, замкнутих, перерозподільних відносин,

Страхування: - розподіл шкоди, заподіяної майну окремих господарств,

Страхування: Страхуванням називається «система заходів щодо створення грошового

страхування: - це сукупність особливих замкнутих перерозподільних відносин

Страхування: Страхування передбачає виплату страхового внеску, або премії

3. Страхування цивільної відповідальності виробників товару,

4. Страхування вантажів: Об'єктом страхування у страхуванні вантажів є майнові

Страхування вантажів: Страхування, що передбачає страховий захист тільки перевозяться

Страхування майна фізичних осіб.: Предметами страхування є будівлі, приміщення, їх обробка і

1. Страхування життя: Під страхуванням життя прийнято розуміти надання страховиком в

2. Страхування життя: Сутність договору про страхування життя полягає в тому, що страховик

27. СТРАХУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВА КАТЕГОРІЯ, ЇЇ СПЕЦИФІКА

27. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ: Страхування від нещасних випадків призначено для відшкодування

2. Страхування від нещасних випадків: Страхування від нещасних випадків є традиційним видом

1.1. Страхування: основні визначення та принципи: Наведемо ряд визначень [3, 61, 64, 67, 77], широко використовуються в

3. Страхування відповідальності: В економіці перехідного періоду до ринку виникають ситуації, при

§ 1. Страхування відповідальності як спосіб збільшення громадської

2. Страхування відповідальності підприємств - джерел підвищеної

4. Страхування підприємницьких ризиків: Відповідно до Умов ліцензування страхової діяльності на

4. Страхування професійної відповідальності: Страхування професійної відповідальності об'єднує види

Страхування процентних ризиків підприємства: Процентна ставка може розглядатися нарівні з будь-яким іншим

2.8 Страхування Рекомендації студентам :: При вивченні даної глави варто звернути увагу на страхування

32. СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ | ВІДНОСИН

3. Страхування засобів автотранспорту: Страхування засобів автотранспорту - один з видів авто-транспортного

Страхування транспортних засобів.: Предметами страхування є підлягають реєстрації в ГИБДД,

2. Страхування збитків від перерв у виробництві

1. Страхування зовнішньоекономічних інтересів: передумови розвитку

4. Страхування в зарубіжних країнах. Система депозитного страхування

Страхувальник: Страхувальником (полисодержателей) називається суб'єкт (об'єкт),

Страхувальник: - це юридична або дієздатна фізична особа, що уклала

Страхова франшиза: Страхова франшиза - неоплачувана частина збитку, приблизно

30. СТРАХОВА КОМПАНІЯ ТА ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Страхова оцінка: Страхова оцінка (в зарубіжних роботах - страхова вартість) -

Страхова оцінка: (страхова вартість) являє собою дійсну (з урахуванням

Страхова відповідальність: - обов'язок страховика здійснити страхову виплату страхувальнику

Страхова премія: сплачується страхувальником, може бути обчислена різними способами.

7. Страхова статистика: Страховий процес базується на даних страхової статистики, яка

страхова вартість: - вартість повного відшкодування збитку майну при настанні

Страхова вартість: - вартість відтворення або заміщення об'єкта, схильного

Страхова вартість об'єкта страхування.: У процесі складання договору страхування оцінюється

Страхова сума: Страхова сума - грошова сума, на яку фактично застраховане

Страхова сума.: Страхова вартість об'єкта є основою для розрахунку страхової

Страхова сума: - поняття, що має два трактування. По-перше, стосовно до всіх

Страхова сума: при добровільному страхуванні від нещасних випадків визначається по

Страхова виплата: Страхова виплата - грошова сума (або їх послідовність),

Страхова виплата: - це виплата страхового відшкодування страховиком страхувальникові в

Страхове забезпечення: Страхове забезпечення - рівень страхової оцінки по відношенню до

Страхове забезпечення: має кілька трактувань, розглянемо три з них. По-перше,

Страхове поле: - максимальне число об'єктів страхування (майнових об'єктів

Страхова подія.: Ризикові обставини дозволяють оцінити ймовірність страхового

Страхова подія: - це потенційний, можливий страховий випадок, в відношенні

Страховий агент: - юридична, але чаші фізична особа, що діє від імені та по

Страховий акт: - документ, що підтверджує факт і причину події страхового

Страховий брокер: - незалежна юридична або фізична особа, яка має ліцензію на

Страховий договір: Страховий договір (угода, поліс) - документ, що фіксує сам

Страховий фонд: має два трактування. По-перше, це частина національного доходу,

3. Страховий фонд, рівні його організації та використання

Страховий поліс: (страховий сертифікат, страхове свідоцтво) - документ,

Страховий портфель: - фактична кількість укладених договорів або застрахованих

Страховий ризик: має чотири трактування перше, страховий ризик - це

5.4. Страховий ринок: Страховий ринок - це ринок, де об'єктом купівлі-продажу є

2. Страховий ринок: У Росії до 1992 року діяла система тільки державного

Страховий ринок: - це особлива соціально-економічна структура, певна сфера

4. Страховий ринок: поняття, структура, принципи: Страховий ринок - це особлива соціально-економічне середовище,

25. СТРАХОВИЙ РИНОК ТА УЧАСНИКИ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН

Страховий випадок: Страховим випадком називається несприятливий (пов'язане з втратами),

Страховий випадок: - це доконане страхова подія, у зв'язку з настанням

§ 4. Страховий випадок зі страхування профессиональнойответственности

Страховий тариф: Страховий тариф (страхова ставка) - плата з одиниці страхової

Страховий тариф.: Ставку страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкта

Страховий тариф: (тарифна ставка, брутго-ставка) являє собою ставку

2. Страховий тариф: Страховий тариф, або тарифна ставка, являє собою грошову

Страховий збиток: являє собою матеріальний або інший шкоди, завданий

Страховий вік: - поняття, пов'язане з особистим і майновим страхуванням,

Страховий внесок: Страховий внесок (страхова премія) - грошова сума (або їх

Страховий внесок.: Зі страхової суми страхувальник платить страховику певний

Страховий внесок: (страховий платіж, страхова премія) - сума, яку сплачує

Страховий внесок: визначається як добуток тарифної ставки на число сотень

Страховик: - спеціальна організація, яка відає страховим фондом. Страхувальник -

Страховик: Страховиком називається суб'єкт (об'єкт), який приймає ризик.

Страховик: - це господарюючий суб'єкт, створений для здійснення страхової

Страховик: - це юридична особа тієї чи іншої організаційно-правової форми,

7.1. Страхові компанії: На відміну від банків та інших кредитно-фінансових інститутів страхові

Страхові відносини і страхові інтереси.: Між страхувальником і страховиком виникають страхові відносини,

7.8. Страхові посередники: Поняття страхових посередників. В якості сполучної ланки між

Страхові посередники: - страхові агенти та страхові брокери, які є посередниками

3. Страхові посередники. Канали продажу страхових продуктів

3. Страхові резерви: У Федеральному законі «Про організацію страхової справи в Російській

2. Страхові резерви, правила розміщення страхових резервів.

СТРАХОВІ ВНЕСКИ: Відповідно до Федеральними законами NN 212-ФЗ і 213-Ф3 від 24

Сторінка: (page) або веб-сторінка - документ, забезпечений унікальною адресою,

79. КРАЇНИ ААТІНСКОІ АМЕРИКИ У новітній час: На початку XX в. в країнах Латинської Америки починається запекла

1.5. Країни перехідної економіки: В дану групу країн включають 28 держав Центральної та Східної

Глава 25. Країни з перехідною економікою: До найбільш молодий групі країн відносяться держави з перехідною

Стратегічні інвестори: дорога в інший бік: Що ж, спробуємо трохи поворожити Щороку грунтується величезне

47. СТРАТЕГІЧНІ, оперативного та фінансового ПЛАНИ

7.4. Стратегічне фінансове планування: Стратегічне планування - процес вибору довгострокових цілей

3. Стратегічне та індикативне планування: Сутність стратегічного пла нування. Економічні,

9.1. Стратегічне планування: Роль і методи стратегічного планування У системі управління

Стратегічне планування або оперативне планування

Стратегічне управління: увазі загальний напрямок діяльності з підтримання

3.5. Стратегії банку в сфері довірчого управління

Від стратегії до бізнес-плану: Більшість компаній формують так звану стратегію Але стратегія

52. СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ: Стратегії управління обсягом і структурою оборотного капіталу. Можна

5.1. Стратегії інвестування: У країнах існують величезні потреби у вкладеннях

2.5. СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТОВАРНИХ РИНКІВ

9.5. Стратегії монополістичного ціноутворення: Нехай від думок гендлярських Зморшки - рів. У моз1 вбирала купцовскій

Стратегії росту: Для того щоб успішно керувати фінансами компанії, спочатку

Стратегії збереження капіталу: Це та область, де керуючі коштами можуть показати

2.2. Стратегії трансформації: За швидкістю здійснення трансформації часто виділяють два підходи:

Стратегія: - це повний можливий план, який описує те, як гравець буде

Стратегія: це вибір фірмою основних довгострокових цілей і завдань, твердження

Стратегія агресивного зростання.: Найбільшого успіху домагаються банки, які при проведенні операцій

1. Стратегія бюджетної політики та бюджетного регулювання

Стратегія фінансового оздоровлення: (при розділі підприємства бізнес-план фінансового оздоровлення

Стратегія John Deere: Ми прагнемо до виключного обслуговування наших клієнтів - тих

Стратегія консервативного зростання: Основна мета - отримання порівняно невисокої, але стабільного

6.2. Стратегія забезпечення населення продовольством

10. СТРАТЕГІЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ: ПЕРЕДУМОВИ І цільові установки

Стратегія реалізації: Крім маркетингу, є ще одне дуже важливе питання: як ваша

Стратегія збалансованого економічного зростання: була розроблена для країн Азії, Африки та Латинської

Стратегія управління компанією: - це визначення довгострокових цілей її розвитку і чинників

Стратегія управління основним капіталом корпорації.

Стратегія Світового банку в Росії: Останній повний варіант Стратегії діяльності Світового банку у

Стратегія - задати напрямок: Коли компанія визначила свою місію, ймовірно, виникає питання:

5.5. Прагнення до реформ: З економічної точки зору найбільш прийнятними за умови

7.1. Суворе розподіл витрат по секторах-виробникам

Будівельні організації (продавці): з'явилися недавно й існують у відносно невеликій кількості,

§ 3. Структура адміністративно-правових норм: У структурному відношенні адміністративно-правова нор-ма, як правило,

Структура адрес електронної пошти в Internet :: ідентіфікатор_абонента @ домен Ідентіфікатор_абонента позначає

Структура адрес електронної пошти в FidoNet :: Z: RRNN / SS [. PP] або зона: регіон_сеть / вузол [. Поінт] Весь світ поділений на

7. Структура банківської системи Російської Федерації

5.6 Структура бюджету та його класифікація: Структура бюджетаБлокі: ДоходиРасходиІсточнікі фінансування

2.4 Структура бюджетних множин і властивості переваг

3.2. Структура економічної системи: В економічній системі розрізняють два види відносин: відносини

2. Структура економіки: Співвідношення частин економіки між собою або по відношенню до всієї

СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ ЯК ІНДИКАТОР НЕОБХІДНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ

Структура фінансового менеджменту.: Основним особою відповідальною за досягнення мети фінансового

16. СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ: Джерела фінансових ресурсів бувають власні та чужіе.К

Структура флоту: У світі налічується 80 тис. судів. Найбільше судів має Японія

6.1. Структура і функції сучасного ринку позикових капіталів

4.3 СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ: Ринок як розвинена система відносин товарного обміну представляє

Структура вихідних юридичних норм.: Ці норми законодавчо закріплюють (засновують) якусь правову

СТРУКТУРА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ: (financing structure) - сукупність усіх джерел фінансування

СТРУКТУРА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ: (Financing Structure) - сукупність усіх джерел фінансування

Структураі взаімоотношеніяфінансових звітів: З моменту свого створення кожна корпорація веде невизначено

СТРУКТУРА КАПІТАЛУ: (capital structure) - сукупність довгострокових джерел

СТРУКТУРА КАПІТАЛУ: (Capital Structure) - сукупність довгострокових джерел

4.1. Структура капіталу: Пасиви підприємства являють собою рішення щодо вибору джерел

4.6. Структура капіталу і прийняття інвестиційних рішень

СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ЦІЛЬОВА: (target capital structure)-структура довгострокових джерел

СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ЦІЛЬОВА: (Target Capital Structure)-структура довгострокових джерел

СТРУКТУРА КОНТРАКТУ.: З точки зору теорії контрактного права, можна виділити ряд

Структура контролю за виконанням кошторису: Уважно вивчіть рис. 10.5, на якому представлені структура і