Головна

Сторінка сто тридцять четверта мапи сайту elbib.in.ua

Тема 9. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ДУМКА В НІМЕЧЧИНІ КОНЦАXVIII - НАЧАЛАXIX СТОЛІТТЯ

Тема 11. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ДУМКА В РОСІЇ КОНЦАXVIII - НАЧАЛАXIX СТОЛІТТЯ

Тема 15. ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЕУЧЕНІЯ У НІМЕЧЧИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX

Тема 1. Поняття, предмет, система арбітражного процесуального права

Тема 12. Постанови арбітражного суду першої інстанції

Тема 5 Права на землю осіб - не власників земельних ділянок.

Тема 4 Право приватної власності на землю: Чинне законодавство Росії передбачає, що земля й інші

ТЕМА 16. ПРАВОМІРНЕ ПОВЕДІНКА І ПРАВОПОРУШЕННЯ: Тест 1. Які два різновиди юридично значущої поведінки

ТЕМА 5. Праворозуміння. ТЕМА 6. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО ПРАВО

Тема 3 Право публічної власності на землю: Вивчаючи зазначене питання, необхідно враховувати, що характер

ТЕМА 7. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ПРАВО І

Тема 5. Право власності на землю: Поняття права власності на землю.Форми власності на

Тема 5. Право власності на землю: При вивченні даної теми необхідно визначити власність як

ТЕМА 9. ПРАВОТВОРЧЕСКТВО І НОРМАТИВНІ АКТИ: Тест 1. Якого поняттю належить це визначення: «Діяльність

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ ДЕРЖАВА: Тест 1. Підберіть належне поняття до даного визначення: «Особлива

ТЕМА 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ: Тест 1. Якого поняттю належить нижчевикладене визначення:

Тема 6. Правове регулювання використання земель на інших, крім

Тема 6. Правове регулювання використання земель на інших, крім

Тема 13. Правовий режим сільськогосподарських земель господарських

Тема 7 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Тема 8 Правовий режим земель поселень: Мета заняття: вивчення особливостей правового режиму земель

Тема 12. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Тема 12. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Тема 14. Правовий режим земель поселень: Землі населених пунктів включають в себе землі міських поселень і

Тема 7 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Тема 8 Правовий режим земель поселень: Мета заняття: вивчення особливостей правового режиму земель

Тема 13. Правовий режим земель господарських товариств, товариств,

Тема 16. Правовий режим земель лісового фонду, водного фонду, земель

Тема 16. Правовий режим земель лісового фонду, водного фонду, земель

Тема 17. Правовий режим земель особливо охоронюваних територій

Тема 17. Правовий режим земель особливо охоронюваних територій

Тема 9 Правовий режим земель промисловості, транспорту та іншого

Тема 15. Правовий режим земель промисловості, зв'язку та іншого

Тема 15. Правовий режим земель промисловості, зв'язку та іншого

Тема 9 Правовий режим земель промисловості, транспорту та іншого

ТЕМА 12. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: Тест 1. Яке поняття визначається наступним чином: «Що виникає в

ТЕМА 18. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ: Тест 1. Якого поняттю належить таке визначення:

Тема 14. Правою режим земель поселень: Поняття і склад земель поселень. Особливості їх правового

Тема 1. Предмет і метод історії політичних і правових вчень

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ

Тема 1 Предмет, методи, система і принципи земельного права

Тема 2. Предмет судової промови. Види і цілі судових промов і їх роль в

Тема 9. Пред'явлення позову в арбітражному процесі: Форма і зміст позовної заяви. Документи, що додаються до

Тема 2. Принципи арбітражного процесуального права

Тема 13. Проблеми міжнародних валютно-кредитних і фінансових

Тема 13. Проблеми міжнародних валютно-кредитних і фінансових

Тема 17. Прогнозування та діагностика фінансового стану

ТЕМА 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: Тест 1. Якого поняттю належить таке визначення:

Тема 4. Проголошення судової промови: Кульмінація ораторського мистецтва - проголошення судової промови.

Тема 3. Проголошення судової промови: Форма судової речі.Техніка судової речі.Культура і виразність

Тема 17. Виробництво в апеляційній інстанції: Сутність апеляційного провадження. Відмінність апеляційного

Тема 15. Виробництво по справах, пов'язаних з третейськими судами

Тема 16. Виробництво по справах, пов'язаних з виконанням судових

Тема 21. Виробництво по справах за участю іноземних осіб

Тема 13. Виробництво по справах, що виникають з адміністративних та

Тема 18. Виробництво у касаційній інстанції: Сутність касаційного провадження. Відмінність касаційного

Тема 20. Провадження з перегляду вступили в силу судових актів

Тема 19. Виробництво в порядку нагляду: Сутність наглядового виробництва. Відмінність наглядового вироб ництва в

ТЕМА 13. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА: Тест 1. Підберіть поняття даного визначення: «Втілення правових

Тема 6. Мова адвоката у кримінальних справах в суді I інстанції

Тема 5. Мова адвоката у кримінальних справах в суді першої інстанції

Тема 7. Речі прокурора і адвоката у цивільних справах в суді I

Тема 8. Речі прокурора і адвоката у цивільних справах в суді II

Тема 6. Речі прокурора і адвоката у цивільних і кримінальних справах в

Тема 5. Мова прокурора у кримінальних справах в суді I інстанції

ТЕМА 4 РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ: Мета заняття: визначення сутності принципу платності

ТЕМА 4 РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ: Мета заняття: визначення сутності принципу платності

Тема 1. Рейтинг та рейтингові агентства: Структура рейтингів влаштована таким чином. Для більшості

ТЕМА 1. РОЛЬ операційного аналізу в ринковій економіці

ТЕМА 1. РОЛЬ операційного аналізу в ринковій економіці

Тема 3. Роль золота в міжнародних валютно-кредитних відносинах

Тема 3. Роль золота в міжнародних валютно-кредитних відносинах

Тема 3. Роль золота в міжнародних валютно-кредитних відносинах

ТЕМА 10. СИСТЕМА ПРАВА: Тест 1. Якого поняттю належить це визначення: «Внутрішня

ТЕМА 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ: Поняття управління фінансами підприємств. Фінансова політика

Тема 9. Способи перерахування підприємствами коштів в практиці

Тема 9. Способи перерахування підприємствами коштів в практиці

Тема 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК політико-правової ідеології

Тема 5. Страхування ризиків з використанням опціонів

Тема 4. Суб'єкти арбітражного процесу: Арбітражне процесуальне правовідношення: поняття, особ-ності,

Тема 1. Судова мова як жанр ораторського мистецтва

Тема 11. Судовий розгляд в арбітражному суді першої інстанції

Тема 5. Судові витрати, штрафи, процесуальні строки

Тема 1. Сутність і функції фінансів підприємств. Фінансова політика

Тема 1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту

Тема 7. Зв'язок валютного і фінансового ринків: Валютний ринок за формою продажу валюти складається з spot-ринку,

Тема 7. Зв'язок валютного і фінансового ринків: Forward ринок Spot ринок Грошовий ринок ДісконтНеобеспеченний

Тема 1. Теоретичні основи курсу: Підприємство як об'єкт вивчення. Найважливіші цілі підприємства і

1.1 Тематичний план лекцій (34 години): Загальна частьЗемельное право як галузь російського права 2

II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

1.2 Тематичний план семінарських занять (34 години)

Тематика рефератів і курсових робіт: а) Орієнтовна тематика курсов'х работГлобалізація світової економіки:

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З КУРСУ: Види і форми угод з нерухомістю відповідно до нормативно-

ТЕМА 14. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА: Тест 1. Якого поняттю належить таке визначення:

Тема 1. Мета і завдання курсу МВКО: Міжнародні валютно-кредитні відносини (МВКО) - одна з найбільш

Тема 15. Управління грошовими потоками: Поняття грошового потоку і характеристика його видів. Принципи

Тема 12. Управління фінансовими інвестиціями: Прийняття рішень з фінансових інвестицій. Форми фінансових

Тема 18. Управління неспроможним підприємством: Фінансові та кількісні способи мінімізації потенційної загрози

Тема 14. Управління оборотним капіталом: Політика підприємства в області оборотного капіталу. Види стратегії

Тема 13. Управління оборотними активами: Політика управління оборотними активами. Управління грошовими

Тема 11. Управління реальними інвестиціями: Форми реальних інвестицій і особливості управління ними. Види

Тема 13. Управління ризиками процентних ставок: Міжнародні грошові кошти схильні подвійному ризику: від

Тема 13. Управління ризиками процентних ставок: Балансовий ринокДлінная позиція щодо процентної ставкеКороткая позиція

Тема 7. Управління ризиками процентних ставок.: Опишіть еволюцію управління ризиками процентних ставок: до 1970-х,

Тема 7. Управління власним капіталом: Політика формування власного капіталу. Оцінка вартості

Тема 6. Управління вартістю і структурою капіталу

Тема 9. Управління вартістю і структурою активів

Тема 12. Управління валютними ризиками: Міжнародні грошові кошти підприємства схильні до ризику від

Тема 12. Управління валютними ризиками: Арбітраж термінових позицій Біржовий ринок валютних опціонів Валютні

Тема 6. Управління валютними ризиками: Хеджування

Тема 10. Управління позаоборотними активами: Політика управління необоротні активи. Управління оновленням

Тема 8. Управління позиковим капіталом: Політика залучення позикових коштів. Управління довгостроковими

Тема 7. Управління земельним фондом: 1.Понятие, загальна характеристика управління земельним фондом.Прінціпи

Тема 7. Управління земельним фондом: При вивченні теми необхідно визначити управління земельним фондом

Тема 8. Спрощене виробництво: Сутність спрощеного виробництва. Умови розгляду справ в порядку

Тема 4. Валютне регулювання і валютний контроль в РФ

Тема 4. Валютне регулювання і валютний контроль в РФ

Тема 4. Валютне регулювання і валютний контроль в РФ

Тема 8. Валютні операції з іноземною валютою: Поняття валютної операції. Принципи класифікації валютних операцій,

Тема 8. Валютні операції з іноземною валютою: Іноземна валюта включає: грошові знаки у вигляді банкнот,

Тема 8. Валютні операції з іноземною валютою: Заняття 1.Понятие та економічна сутність валютної

Тема 9. Валютні ризики і методи страхування: Поняття, причини та види валютного ризику. Операційний, трансляційний

Тема 9. Валютні ризики та способи їх страхування: Структура валютних рісковКоммерческіе конверсійні економічні

Тема 9. Валютні ризики і методи страхування: Заняття 1.Понятие види, і причини валютного ріска.Способи страхування

Тема 7. Валютний курс як економічна категорія: Валютний курс як економічна категорія. Роль валютного курсу в

Тема 7. Валютний курс як економічна категорія: Валютний курс - «ціна» грошової одиниці однієї країни, виражена в

Тема 7. Валютний курс як економічна категорія: Заняття 1.Определение валютного курса.Режіми валютного курсу, їх

Тема 5. Валютний ринок: Тема присвячена курсам валют та операцій на валютному ринку, в

Тема 5. Валютний ринок: Spot ринокАбсолютний паритет купівельної

Тема 3. Види ризиків та управління ризиками у фінансовому менеджменті

Тема 16. Внутрішньофірмове планування фінансової діяльності

Тема 6 Виникнення, припинення і обмеження прав на землю

ТЕМА 2 ВИНИКНЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ: Мета заняття: аналіз юридично значущих фактів, які є

ТЕМА 2 ВИНИКНЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ: Мета заняття: аналіз юридично значущих фактів, які є

Тема 6. ВОЗНІКНОВЕНІЕТЕОРІЙ ПРИРОДНОГО ПРАВА В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

Тема 12. ВИНИКНЕННЯ юридичний позитивізм В правознавство XIX

ТЕМА 15. ЮРИДИЧНІ ДОКУМЕНТИ І ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА

ТЕМА 17. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК: Тест 1. Яке поняття визначають так: «Принцип поведінки всіх

Тема 7 Захист прав на землю та розгляд земельних спорів

Тема 5 Захист земельних права і вирішення земельних спорів

Тема 5 Захист земельних права і вирішення земельних спорів

ТЕМА 3. ВИТРАТИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.: ??Поняття «витрати», «витрати», «собівартість». Поведінка

ТЕМА 3. ВИТРАТИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.: ??Поняття «витрати», «витрати», «собівартість». Поведінка

ТЕМА 1 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА: Мета заняття: вивчення особливостей предмета і методів правового

ТЕМА 1 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА: Мета заняття, вивчення особливостей предмета і методів правового

Тема 1. Земельне право як галузь російського права

Тема 1. Земельне право як галузь російського права

Тема 4. Земельні правовідносини: Поняття та види земельних правоотношеній.Суб'екти та об'єкти земельних

Тема 4. Земельні правовідносини: Земельні правовідносини - суспільні відносини з приводу

Тема 9. Землевпорядкування. Землевпорядний процес

Тема 9. Землевпорядкування. Землевпорядний процес

Тема 15 Землі лісового фонду, водного фонду та землі запасу

Тема 14 Землі особливо охоронюваних територій: До земель особливо охоронюваних територій належать землі державних

Тема 12 Землі поселень: Землі поселень становлять самостійну категорію і призначені

Тема 13 Землі промисловості та іншого спеціального призначення

Тема 11 Землі сільськогосподарського призначення: При вивченні теми слід зупинитися особливо на понятті правового