Головна

Сторінка сто тридцять шоста мапи сайту elbib.in.ua

теорія і практика: ВОТ ТАК СЮРПРИЗ! ЖОДНА квартальних ЗНАЧЕННЯ ВВП У 2001 р. НЕ

теорія і практика ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ для АМЕРИКАНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

5.2 теорії граничної корисності І СУБ'ЄКТИВНА ЦІННІСТЬ БЛАГА.

Теорія граничної продуктивності: Таку концепцію вперше заснував французький економіст Жан Батист Сей ??

Теорія раціональних очікувань: Теорія раціональних очікувань грунтується на тезі про раціональне

Теорія раціональних очікувань (нові класики): У 70-ті р. ХХ ст. з'явилися сумніви в ефективності кейнсіанства та

1.1. Теорія раціонування: У 1960-х рр.. Патінкін, Клауер і Лейонхувуд запропонували нову

4.2. Теорія поділу влади: Поділ влади - це одна з основних рис сучасного правового

ТЕОРІЯ РЕАЛЬНОГО ділового циклу: З п. 8.4 ми пам'ятаємо, що повна теорія економічного циклу повинна

4.2 Теорія складних процентних ставок: Визначення 4.4. Складним відсотком називається банківський рахунок,

Теорія змішаної економіки: - концепція, згідно з якою економіка розвинутих країн у результаті

3. Теорія соціальної дії: Соціологія, за Вебером, так само як і історія, вивчає поведінку

1.4. ТЕОРІЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПЕРЕВАГИ І СУЧАСНІСТЬ

6.4. Теорія вартості: Прихильники трудової теорії вартості (до них можна віднести А. Сміта,

2.6. Теорія митних тарифів. Вплив митних зборів на

Теорія трьох секторів: У зарубіжній економіці при дослідженні структурних закономірностей

Теорія трьох секторів: У зарубіжній економіці при дослідженні структурних закономірностей

5.4. Теорія ціни товару. Види цін і тарифів: Кожен товар в залежності від того, в якій формі він представлений на

9.4. Теорія управління фірмою - менеджмент: У ринковій економіці основною формою управління фірмою є

§ 3. Теорія управління і теорія адміністративного права

Теорія другого кращого: Як правило, економісти вважають, що обмеження на торгівлю і

Тепер у нас господарство: ЕЬпірай, милий, ноги, гнізді ніж войгі.Вере тепер у нас

9.5. Термінальна АРХІТЕКТУРА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ

Термінологіческійсловарь: Аваль - поручительство, за яким аваліст (особа, яка вчиняє

Термінологічних словників: Авізо - доручення на зарахування або списання грошових коштів по

Термінологічних словників: Аваль (фр. aval) - вексельне поручительство, в силу якого особа

1.4. Термінологічний тест: Знайдіть для нижче перерахованих в табл. 1.1 термінів і понять (ліва

2.4. Термінологічний тест: Знайдіть для нижче перерахованих термінів і понять (ліва колонка)

3.4. Термінологічний тест: Знайдіть для нижче перерахованих термінів і понять (ліва колонка)

4.4. Термінологічний тест: Знайдіть для нижче перерахованих термінів і понять (ліва колонка)

Термінологія і форма рахунків: Ви, напевно, помітили, що термін «товарообіг» часто

7.4. Терміни, що відбивають страховий збиток: Страховий збиток, тобто нанесений страхувальнику в результаті

Терміни і поняття до розділу I: Акціонерне товариство - компанія, яка є юридиче ським особою

Терміни і поняття до розділу II: Адаптація працівника - процес пристосування працівника до змісту і

Терміни і поняття до розділу!: Гнучке автоматизоване виробництво - сукупність облад-нання с

Терміни і поняття до розділу IV: аутосорсінг - звільнення від непрофільних активів і пере дача їх на

Терміни і поняття до розділу V: Венчурна фірма - комерційна науково-технічна фірма, що займається

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ ДО РОЗДІЛУ: Активи балансу - частина бухгалтерського балансу, що відображає засоби

Територіальна експансія та внутрішньополітичні проблеми.

39. Територіальна і межфирменная мобільність: Територіальна мобільність - це міграція, під якою розуміється

Територіальна організація: держави відрізняється від території, на якій проживала

2. Територіальна підсудність: Територіальна підсудність дозволяє розмежувати предметну

3.4. Територіальна підсудність та її види: Територіальна підсудність розмежовує компетенцію арбітражних

Територіальне установа: - відокремлений підрозділ Банку Росії, що здійснює на

Територіальне установа Центрального банку Російської Федерації

2. За територіальною ознакою: - національні банки - Внешторгбанк, Ощадбанк, Зовнішекономбанк і

1. Територіально-виробничі фактори економіки

7.7. Територіальні федеральні органи виконавчої влади

2.5 Територіальні фінанси: При вивченні даної теми слід звернути увагу на сутність

§ 7. Територіальні органи виконавчої влади: Федеральні органи виконавчої влади створюють соот ветствующие

Територіальні пропорції: (з розділення суспільної праці в просторі і спеціалізації

6.2. Територія держави та її складові частини: Територія держави - це частина земної кулі, в т.ч. суша і її

1.5 Тест: Який період у розвитку світової економіки характеризується

2.6 Тест: Своєрідне географічне явище останніх десятиліть ХХ століття,

Тест: Земельне право належить до: а) базовим галузям права; б) спеціальним

Тест: Назвіть кримінально-правові відносини, що утворюють в сукупності

Тест: Назвіть види диспозицій статей Особливої ??частини кримінального

Тест: Які в сукупності ознаки утворюють злочин? А) кримінальна

Тест: Чи є виявлення наміру стадією

Тест: 1. Яке число осіб, передбачене законом, має бути присутнім

Тест: Чи припустима необхідна оборона при посяганні на життя і

Тест: Які цілі переслідує покарання за кримінальним законом? А) заподіяти

Тест: Чи має право суд призначити покарання у вигляді штрафу

Тест: Чи мають зв'язок норми Особливої ??частини кримінального права (крім зв'язку з

Тест: 1. Чи можна умисне вбивство, вчинене винним з ревнощів,

Тест: 1. Як кваліфікувати скоєне, якщо особа, з викраденими їм речами,

Тест: Як характеризується суб'єктивна сторона тероризму (ст.205УК РФ),

Тест: 1. Хто може бути суб'єктом (виконавцем) шпигунства (ст. 276 КК

Тест: Чи можуть особи, що не відносяться до військовослужбовців, нести відповідальність

Тест: З якого моменту злочин, передбачений ст. 353 КК РФ

Тест: завдання стандартної форми словесного характеру або у вигляді малюнків.

Тестування.: Щоб бути впевненим, що система повністю відповідає

Тестування системи: - полягає в тестуванні функціонування системи, як єдиного

ТЕСТ ПІДСУМКОВИЙ: 1. Вкажіть переважаючий характер зв'язків між

ТЕСТ ПІДСУМКОВИЙ: Відзначте тільки один найбільш повний і правильний ответ.Іностранним

Тестове завдання: 1. Соціально-економічні процеси - це: а) зміни в суспільстві,

Тестове завдання: Соціальне прогнозування в СРСР отримало розвиток в: а) 20-ті роки

Тестові питання: реформи 1861 року призвели: а) до інтенсивного розвитку приватного

Тестові питання: Основний об'єкт господарського управління в інформаційному

Тестові питання: Юридична особа: а) майновий комплекс; б) підприємство;

Тестові питання: Ефект - це: а) порівняльна оцінка результатів діяльності;

Тестові питання: 1. У чому суть діяльності щодо забезпечення безпеки компанії на

Тестове завдання: До теми 1как слід розуміти слова «комплексна галузь права» в

Тестове завдання: Тема «Економічний аналіз, його роль в системі

Тестові завдання: 1. Економічні та політичні процеси: поняття непорівнянні;

Тестові завдання: 1. При якому спостереженні дослідник перебуває поза досліджуваного

Тестові завдання: 1. Формалізовані методи прогнозування: екстраполяції і

Тестові завдання: 1. Як співвідносяться структурний і функціональний підхід? 1. мають

Тестові завдання: За визначенням А. Адлера соціальний інтерес-це: інтерес будь-якого

ТЕСТ «СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ»: задовільний чи виручка: а) порівняно з конкурентаміб) по

ТЕСТ 1 (вхідний контроль знань): Як Ви використовуєте у прийнятті рішень «диктував витрати»? При

ТЕСТ N 2 (вихідний контроль знань): Управлінський облік - це: процес, що відбувається всередині фірми с

ТЕСТИ: 1. З чим пов'язане виникнення державних фінансів? З падінням

Тести :: Світова економіка - це: а) сфера стійких товарно-грошових

Тести :: Якщо відомі обсяги експорту та імпорту країни, то це дозволяє

Тести :: Згідно VIII статті Статуту МВФ, валюта країни призна-ється частково

Тести :: Мета прямих іноземних інвестицій: а) витяг спекулятивної

Тести :: Рівень заробітної плати між країнами не вирівнюється навіть при

Тести :: Розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції

V. ТЕСТИ: Предмет економічного аналізу це: а) торговельна діяльність

ТЕСТИ: Валовий прибуток - це: а) прибуток від звичайної діяльності; б) прибуток

Тести: Забезпечення «повного добробуту», всебічного розвитку кожного

Тести: Що найбільш точно характеризує рівень життя? а) грошовий дохід

Тести: До числа провалів ринку в формуванні добробуту ставиться ...

Тести: Зміна якості економічного зростання передбачає ... а) прискорення

Тести: Вкажіть правильну ответ.Аналіз для цілей оцінки бізнесу

Тести: Вкажіть правильну ответ.Корректіровка фінансової звітності для

Тести: Вкажіть правильну ответ.1. Експрес-аналіз

Тести: Вкажіть правильну ответ.Пріказом ФСФО Росії від 23 січня 2001 р. №

Тести: Вкажіть правильну ответ.1. Кумулятивний метод розрахунку ставки

Тести: Вкажіть правильну ответ.Среді програмних продуктів мають блок

Тести: римером умовно нарахованої при розрахунку ВВП вартості яются: послуги

Тести: I. В економіці, описуваної виробничою функцією Коб-(> а-

Тести: У відповідності з теорією споживання Кейнса, коли люди спостерігають

Тести: I Згідно неокласичному підходу при інших рівних чис-і. | С

Тести: I. Усі наведені нижче є причиною безробіття очікування,

Тести: I. Якщо в результаті спеціально прийнятого закону Центральний банк

Тести: Пропозиція грошей зростає, якщо: збільшуються державні

Тести: I Якщо в моделі кейнсіанського хреста функція споживання С - 100 +

Тести: I Чистий експорт дорівнює: ВВП мінус внутрішні витрати на всі товари і

Тести: 1. У відповідності з моделлю жорсткої заробітної плати, якщо

Тести: Прихильники теорії реального економічного циклу вважають, що: частіше

Тести: 1. У моделі Солоу передбачається, що: частка інвестицій в доході

Тести: Відповідно з традиційним поглядом на державний борг

Тести: Згідно якої теорії тільки несподівані зміни пропозиції грошей

Тести з аудиту: Тема 1. Сутність аудиту, його зміст, цілі та завдання Аудиторські

ТЕСТИДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ: З наведених варіантів виберіть правильну ответ.I. Основи

Тести контролю якості знань студентів: Предметом земельного права є: земля як природний об'єкт і

ТЕСТИ з міжнародних економічних відносин: МЕВ - це сукупність форм, методів і

ТЕСТИ З СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: Нові індустріальні країни - це: а) розвиток країни з ринковою

Тести та задачі для самостійного вирішення: Якщо відношення переваги повно і транзитивно, то

Тести та задачі для самостійного вирішення: Схожі сторінки ставлення виявленого переваги завжди володіє

Тести та задачі для самостійного вирішення: Якщо безліч альтернатив звичайно, то для існування функції

Тести та задачі для самостійного вирішення: Якщо функція корисності однорідна першого ступеня, то при збільшенні

Тести та задачі для самостійного рішення: 1. Якщо попит на товар має негативним ефектом доходу, то

Тести та задачі для самостійного вирішення: Для кожного споживчого набору х і вектора цін р визначимо

Тести та задачі для самостійного вирішення: Функція попиту раціонального споживача задовольняє ... як слабкою,

Тести та задачі для самостійного вирішення: Яке з нижченаведених виразів верноCV = e (p0, м1) - EV = e (p0,

Тести та задачі для самостійного рішення: 1. Нехай безліч виробничих можливостей фірми задається

Тести та задачі для самостійного вирішення: Для випадку, коли Z представлено дифференцируемой виробничої

Тести та задачі для самостійного вирішення: Відомо, що при цінах (1, 2) виробник вибрав вектор випуску

Тести та задачі для самостійного рішення: 1/2 3/4Функція c (y, w) = у (W1W2) є функцією витрат для

Тести та задачі для самостійного рішення: 1. Нехай відношення переваги на множині лотерей У транзитивно і

Тести та задачі для самостійного рішення: 1. Покажіть, що якщо абсолютна міра Ерроу-Пратта неприйняття ризику

Тести та задачі для самостійного вирішення: Нехай в моделі обміну переваги споживачів і їх початкові запаси

Тести та задачі для самостійного рішення: 1. Нехай у ситуації Прімера 1 (U1 = .1, U2 = .2) сукупні початкові

Тезаурус: являє собою повний систематизований склад інформації

8.3. Теза Шумпетера про «застій в капіталістичному розвитку»

1.4. ТГП та гуманітарні науки: ТГП найбільш тісно пов'язана з такими гуманітарними науками як

1.5. ТГП в системі юридичних наук: Система юридичних наук включає до свого складу три основні групи

1.7. Типові порушення, з приводу яких слід подавати скаргу

3. Типові помилки, пов'язані з рекламними витратами Роздача призів і

Типові «вузькі місця» програмного забезпечення: Низький рівень функціональності, інтегрованості і недостатнє

Тип спільної часткової власності: Як відомо, спільна часткова власність і кількісно, ??і

3. Типологія держав: Типологія держав, тобто їх класифікація за типами, сприяє

3.8. Типологія держави: Типологія держави - це специфічна класифікація, покликана