Головна

Сторінка сто сорокова мапи сайту elbib.in.ua

§ 3. Вчення Р. Ієрінга про право і державу: Юридичний позитивізм відповідав повсякденним правовим інтересам

9.1. Вчення Іммануїла Канта про право і державу: Іммануїл Кант (1724-1804) - засновник німецької класичної

§ 2. Вчення І. Канта про право і державу: Іммануїл Кант (1724-1804) - родоначальник класичної німецької

6.3. Вчення про магістралях економічного розвитку Дж. фон Неймана.

§ 2. Вчення Н. Макіавеллі про державу і політику

7.4. Вчення К. Маркса і Ф. Енгельса про комуністичну формації

§ 3. Вчення Ш. Монтеск'є про державу і право: Найбільшим теоретиком держави у французькому Освіті був

§ 3. Вчення Платона про державу і законах: Криза міфологічного світогляду і розвиток філософії змусили

2.2. Вчення Платона про державу і законах: Платон (427-347 рр.. До н.е.) - давньогрецький філо соф, автор двох

2.4. Вчення Полібія про форми держави: Полібій (210-128 рр.. До н.е.) - грецький мислитель, історик, автор

§ 4. Вчення про право і державу Г. Ф. Шершеневича

8.3. Вчення А. Н. Радищева про право і державу: Олександр Миколайович Радищев (1749-1802) - рус ський політичний і

§ 6. Вчення про закони і державу Марсилія Падуанського

Облік: є невід'ємним засобом контролю за діяльністю та активами

Облік: - процес збору та первинної обробки інформації, що дозволяє

Облік автокореляції при дослідженні зв'язку між змінними.

§ б. Облік Біт-карт: Отже, на орендований телефон придбана Біт-карта. Витрати на її

ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ДИНАМІЧНИЙ: (dynamic accounting) - система обліку, в якій пріоритет віддається

ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ДИНАМІЧНИЙ: (Dynamic Accounting) - система обліку, в якій пріоритет віддається

ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СТАТИЧНИЙ: (static accounting)-система обліку, в якій пріоритет віддається

ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СТАТИЧНИЙ: (Static Accounting)-система обліку, в якій пріоритет віддається

ОБЛІК БЮДЖЕТНИЙ: (fund accounting) - облік в бюджетних організаціях. Англомовний

Облік дебіторської заборгованості: Дуже важливо зрозуміти, що дебіторська заборгованість - це майже те ж,

8.6. Облік фактора інфляції в інвестиційних розрахунках

ОБЛІК ФІНАНСОВИЙ: (financial accounting) - узагальнений термін, що позначає систему

ОБЛІК ФІНАНСОВИЙ: (Financial Accounting) - узагальнений термін, що позначає систему

7.3. Облік інфляції при прийнятті рішень: В умовах інфляції гроші знецінюються і реальний еквівалент

8.2 ОБЛІК і калькулювання собівартості продукції ЗА СИСТЕМОЮ

2.1. ОБЛІК НАКЛАДНИХ ВИТРАТ: Накладними витратами є ті витрати, які не можуть бути

Облік накладних витрат: Накладні витрати - це один з тих термінів, які дуже часто

Облік готівки: Незважаючи на те що по касі проходять відносно невеликі суми і,

ОБЛІК ПОДАТКОВИЙ: (accounting for taxation) - система узагальнення інформації для

ОБЛІК ПОДАТКОВИЙ: (Accounting for Taxation) - система узагальнення інформації для

ОБЛІКОВА НОРМА ПРИБУТКУ: (Accounting Rate of Return, ARR) - критерій, застосовуваний для оцінки

ОБЛІКОВА НОРМА ПРИБУТКУ: (Accounting Rate of Return, ARR) (УЗ) - критерій, застосовуваний для

Облікова норма прибутку: Облікова норма прибутку (УНП) оцінює рентабельність порівнянням або

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: (accounting policy) - сукупність при-нятих в організації способів

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: (Accounting Роісся) - сукупність прийнятих в організації методів

Облікова політика центрального банку: може доповнюватися іншими методами. Наприклад, центральний банк

Облікова політика Центрального банку: Країни з розвиненими ринками використовують зниження облікової процентної

Облікова ставка: - це процентна ставка, яку беруть кредитні установи за

§ 4. ОБЛІКОВО-легалізує РЕЖИМИ: В умовах вільно створених ринкових відносин і їх відомої

Облікові (дисконтні) кредити: - позики, що надаються центральним банком кредитно-банківським

Облік операцій з довірчого управління з цінними паперами.

5. Облік «решти світу»: Дотепер ми аналізували відносини між вітчизняними

Облік посібників: Важливою складовою частиною оплати праці є різні посібники і

ОБЛІК ВИТРАТ НА ІНТЕРНЕТ: Витрати на оплату користування Інтернетом, аналогічно витратам на

Облік угод з розривами в датах валютування.: При використанні в КО методики бухгалтерського відображення угод

5.2 Облік і способи розподілу загальновиробничих витрат

5.3 ОБЛІК І СПОСОБИ РОЗПОДІЛУ Загальногосподарські видатки

Облік строкових угод купівлі-продажу іноземної валюти.

ОБЛІК ПОТОЧНИХ ВИТРАТ: Саме необхідність приймати рішення про реінвестування спонукала

3) Облік торгових і транспортних націнок: Ціна, яку платить покупець, відрізняється від ціни, напів-чаемой

ОБЛІК УПРАВЛІНСЬКИЙ: (management accounting, managerial accounting) - умовний термін,

ОБЛІК УПРАВЛІНСЬКИЙ: (Management Accounting, Managerial Accounting) - умовний термін,

Облік векселів: - це покупка їх банком, в результаті чого вони повністю переходять в

Облік впливу інфляції: Для того щоб оцінити результати діяльності компанії, необхідно

Облік тимчасового лага при аналізі часових рядів.: У динаміці часових рядів, що характеризують соціально-економічні

Облік витрат: Мета обліку витрат полягає в тому. щоб відстежувати і розподіляти

3.3. ОБЛІК витрат за функціями: Мета цього виду обліку - більш точно простежити зв'язок між накладними

УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

УСТАНОВА: - некомерційна організація, створена власником для

УСТАНОВА: - некомерційна організація, створена власником для

8. Установа самостійних органів в СРСР.: Інтеграція органів прокуратури та слідства надала новий потужний

Установа Третьої республіки.: Після повалення Наполеона III і проголошення республіки (4

Удача: - це те, що нам не підпорядковане, в чому ми не владні і чого самі

Удача і невдача.: Люди знатні і могутні в найбільшій мірі володіють удачею.

Удача і невдача.: Люди знатні і могутні в найбільшій мірі володіють удачею.

Видалення суду в нарадчу кімнату для постановлення вироку

Видалення свідків із зали судового засідання: На підставі ст. 264 КПК РФ видалення свідків із залу судового

Питомий опір від підйому: (= P sina; i - ухил ((Ф ± Pi Знак мінуса ставиться при спуску

Питомий опір середовища: На залізниці масу поїздів або составів розраховують з урахуванням

Питомий опір тертя: На залізничному та автомобільному транспорті це опір

Питомі витрати: При будь-якому методі калькуляції в першу чергу потрібно вибрати

Утримання податків: Ваша компанія зобов'язана утримувати податки із заробітної плати, тому

Зручний екранний інтерфейс.: Необхідно застосовувати зручні у використанні, звичні і очевидні

Викрадені транспортні засоби: Відповідно до пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ не є об'єктом

Кримінальна відповідальність: найбільш жорсткий вид юри-дической ответственності.Согласно ст. 44 КК

Кримінальна відповідальність.: Державні службовці несуть кримінальну відповідальність за

Кримінальна відповідальність осіб із психічним розладом, не

Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у стані

Кримінальна відповідальність неповнолітніх: Однією з особливостей залучення неповнолітнього до кримінальної

Кримінальна відповідальність неповнолітніх: Розділ КК РФ про відповідальність неповнолітніх починається зі ст.

1.3. Кримінальна відповідальність і її підстави: Основні питання по темі: Поняття кримінальної ответственності.Основанія

3.5. Кримінальна відповідальність і склад злочину, як її

2.5. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків і (або)

Кримінальне право.: Зв'язок кримінального права та інших галузей права проявляється у сфері

4. Кримінальне право як наука: Кримінальне право як наука істотно відрізняється від кримінального права

1.4. Кримінальне право в системі російського права: Особливе місце в системі російського права займає кримінальне право.

1.1. Кримінальне переслідування як функція прокурора в кримінальному

Кримінально-виконавче право: регламентує порядок відбування покарання особами, засудженими судом

1.4. Кримінально-процесуальна форма. Кримінально-процесуальні гарантії

Кримінально-процесуальне право: встановлює порядок провадження у кримінальних справах. Воно

4.1. Кримінально-процесуальне право і його суб'єкти: Кримінально-процесуальне право англосаксонської системи насамперед

2.2. Кримінально-процесуальні норми: Кримінально-процесуальна діяльність здійснюється за допомогою

2.1. Кримінально-процесуальний закон РФ, його поняття і роль в

1.4. Кримінальний закон: Основні питання по темі: Поняття, основні функції та значення

Загрози економічної безпеки: Це процеси і явища економічного, соціального та правового

Від залицяння до догляду.: Як і у тварини у людини мають місце процеси залицяння,

Погіршення правового та гуманітарного оточення: У своєму дослідженні темпів економічного зростання Едвард Денісон ні

1.2. Вкажіть всі правильні відповіді: Елементами Світовий валютної системи

2.2. Вкажіть всі правильні відповіді: Кількість одиниць національної валюти, необхідне для придбання

3.2. Вкажіть всі правильні відповіді: Існує наступні види кореспондентських відносин: а) з взаємним

4.2. Вкажіть всі правильні відповіді: Що таке платіжний баланс? А) співвідношення між доходами і

5.2. Вкажіть всі правильні відповіді: Випередження внутрішнього економічного розвитку вивозить країни по

6.2. Вкажіть всі правильні відповіді: Функції міжнародного кредиту: а) забезпечує перерозподіл

7.2. Вкажіть всі правильні відповіді: Ринок євровалют це: а) короткостроковий грошовий ринок; б) довгостроковий

8.2. Вкажіть всі правильні відповіді: Угоди «Локо Лондон» означають: а) що вони були укладені в

9.2. Вкажіть всі правильні відповіді: Прискорення отримання валютних коштів: а) зменшує інвестиції в рахунку

2.3. Вказівки прокурора про розслідування кримінальної справи як форма

Ухилення від ризику.: Найпростіший спосіб уникнути ризику - це відмовитися від нього. Цим

УХИЛЯННЯ ОТ (СПЛАТИ) ПОДАТКІВ: (tax evasion) - сукупність дій платника податків по

Зміцнення фінансового становища: Якщо людина ніколи не бачив ківш і решето, то поглянувши на них

Зміцнення казни і впорядковування грошового обігу

Вуличні види транспорту: трамвай (tram - англ - рейка; way - шлях) У обслуговував 110

7.5 Поліпшення використання основних виробничих фондів

Зменшення оподатковуваного доходу: Розмір амортизаційних відрахувань, які можуть бути віднесені на

Умисне вбивство промова адвоката В. І. Поганкіних НА ЗАХИСТ В.М.

4. Знищення або пошкодження майна: Ці зазіхання на відміну від розкрадання не пов'язані з злочинним

Уніфікованість: (uniformity principle) - принцип бух-галтерського обліку, що означає,

Уніфікованість: (Uniformity Principle) - принцип бухгалтерського обліку, що означає,

Унікальність (неповторність).: Кожен об'єкт нерухомості має певними, властивими

Унімодальниe функції: унімодальних називаються функції, що мають на заданому відрізку А =

Універсальний локатор ресурсів: (uniform resourse locator, URL) - стандартний спосіб представлення

Універсальний спосіб кодування: Нехай кодує алфавіт складається з kупорядоченних знаків. Тоді при

UNPERFECT CONTRACTS (НЕДОСКОНАЛІ КОНТРАКТИ).: 1. Spot market contracts - точковиє контракти. Ці ринкові

Впорядкування даних: Для того щоб навчальний алгоритм не став рухатися в хибному

Упорядкована спільна діяльність людей: В економічній літературі сформульовані два основні підходи

1.3. Вправи для самостійної роботи: Завдання 1. Побудувати модель формування плану перевезень з умови

Вправляємося у фінансових питаннях: Як будь-який кваліфікований менеджер або начальник відділу, ви повинні

2 0. Управлінська структура комерційного банку: Управлінська структура банку включає функціональні підрозділи

7.3 Управління ГД: Управління ГД - сукупність заходів пов'язана з встановленням

УПРАВЛІННЯ: (management) - процес цілеспрямованого, систематичного і

УПРАВЛІННЯ: (Management) - процес цілеспрямованого, систематичного і

Управління: - це безперервний процес, що складається з ряду окремих, постійно

Управління та аналіз короткострокових (поточних) і постійних пасивів

Управління автоматизації банківської діяльності: забезпечує технічну підтримку використовуваного програмного

56. Управління дебіторською заборгованістю: Дебіторська заборгованість. Підприємствам часто доводиться продавати

6.5. Управління дебіторською заборгованістю: Дефіцит грошових коштів в економіці сучасної Росії і

Управління грошовим потоком: Незважаючи на всі позитивні моменти, пов'язані з несподіваним

Глава 9. Управління боргом в короткостроковому періоді

Управління довірчих операцій: здійснює управління коштами клієнтів, проводячи активні

§ 4. УПРАВЛІННЯ У ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРІ: Особливу увагу держава приділяє управлінню у сфері охорони

Управління економічного аналізу і планування: робить аналіз фінансової звітності банків - контрагентів,

3.8. Управління економічною безпекою: Що відбуваються в світі економічні, соціальні, природні катаклізми

8.4 Управління фінансами: Управління фінансами є складовою частиною загальної системи

2. Управління фінансами: Управління - сукупність прийомів і методів цілеспрямованого

8. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ: Управління фінансами - це діяльність щодо забезпечення розвитку

Управління фінансами: Управління - сукупність прийомів і методів целенаправл. впливу

1.5 Управління фінансами. Фінансова політика: Управління Ф. - сукупність прийомів, методів впливу на Ф. для

2.2 Управління фінансами, фінансова політика і фінансовий контроль

§ 7. Управління державною службою: Управління державною службою, основною метою до торого є

4. Управління державною власністю: Державна власність - це майно, що належить на праві

43. Управління державним боргом: Управлінням державним боргом - це сукупність заходів

Управління державним боргом: - це сукупність дій держави, спрямованих на вивчення

Управління готовою продукцією: Як тільки провадження закінчено, необхідно визначити реальну