Головна

Сторінка сто п'ятдесят третя мапи сайту elbib.in.ua

Висновки: Перестрахування - це передача страховиком, який уклав договір

Висновки: 1. За чинним законодавством: закон не розмежовує поняття

Висновки: За чинним законодавством: підставою для визнання

Висновки: За чинним законодавством: якщо нотаріус був нездатний

Висновки: 1. За практиці: - в відсутність власного досвіду

Висновки і результати четвертого розділу: У розділі проведено аналіз принципів здійснення взаємодій

Висновки і результати першої глави: У розділі на основі аналізу макроекономічних процесів в економіці

Висновки і результати п'ятої глави: У розділі проаналізовано фінансові аспекти міжкорпоративних

Висновки і результати шостого розділу: Сутність проблеми міжрегіональних взаємодій стосовно до

Висновки і результати третього розділу: У розділі проведено аналіз існуючих методів багатокритеріального

Висновки і результати другого розділу: У розділі проведено аналіз структурних зв'язків при міжорганізаційних і

Висновки, зроблені в результаті дослідження: 1По чинному законодавству: закон не розмежовує поняття

ВИСНОВКИ ТА ВИСНОВОК: Перш ніж приступити до вивчення цих трьох фінансових документів, ми

Вивіз капіталу як провідна форма міжнародних економічних

4. Виявлення меж ринку («релевантний ринок»): Конкуренція і політика конкуренції ставляться до ринків. Кількість

Виявлення потреб в інформації: є визначальним для розробки ефективного плану (проекту)

2.5. Виявлення переваг споживача: В 2.1 і 2.2 індивіду присвоювалась кількісна або порядку вая

3.3. Виявлення та усунення прокурором помилок у визначенні меж

Виявлення залежності основних фінансових показників діяльності

Викликаний трансакііонним мотивом попит на гроші: Так як для кожної невеликої виплати перетворення в гроші вкладів

Взаємне страхування: - взаємне страхування. При організації взаємного страхування

2.3. Взаємне страхування: Розглянемо об'єднання з n страхувальників (яке в моделях

4.4. Взаємодія ефектів операційного та фінансового важелів у

9.3. Взаємодія між державою та громадськими об'єднаннями

§ 4. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ІНШИМИ

В. Взаємодія права і моралі: Право і мораль як складові частини духовної культури про-вин

Взаємодія різних видів транспорту: Основна маса вантажних і пасажирських перевезень здійснюється з

Взаємодія співучасників в арбітражному процесі

3.1. ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ: Продовжимо наш приклад, в якому Вітчизна і Закордон виробляють сир

2.3. ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. РІВНОВАГА

2.3. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага

8.2. ВЗАЄМОДІЯ товарному і грошовому ринках ПРИ ЗМІНУ

ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЖИТТЯ (УЧАСНИКІВ КОНТРАКТУ).

3.1. Взаємодія всесвітнього господарства і національних економік

4.3. Взаємодоповнюваність і взаємозамінність товарів і послуг

8.2. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З БАНКАМИ 8.2.1 ВИБІР

3.1. Взаємовідносини банку з клієнтами: Банківська система Російської Федерації зазнала значних

3.8. Взаємовідносини коефіцієнтів еластичності: Це сказано потім, Щоб мати право Вибору наскрізних тем У нашій

1.4. Взаємовідносини між формальними і неформальними правилами

. Взаємини між кредитними організаціями: (філіями) при здійсненні розрахункових операцій по

3. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ З РОСІЄЮ ТА ЇЇ

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ з аудиторською фірмою

9.4. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО І НАЛОГОВОГОУЧЕТА: У листопаді 2002 р. було затверджено ПБО 18/02 «Облік розрахунків з податку

1.2 Взаємозв'язок Ф. з іншими економічними категоріями

I.I. Взаємозв'язок економічних і екологічних проблем

Взаємозв'язок елементів облікової системи: І останнє, що потрібно сказати про план рахунків (або, навпаки, те, з

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФІНАНСІВ: ЦІНА: Першої набирає распредел. процес і визначає первинні

9.8. Взаємозв'язок держави і релігійних об'єднань

4.2. Взаємозв'язок витрат обігу, обсягу товарообігу і прибутку

4.5. Взаємозв'язок макроекономічних показників: Як вимірювач валового річного обсягу виробництва ВВП має один

3.6. взаємозв'язок між обсягів виробництва і безробіттям: закон

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ рахунку поточних операцій і рахунку руху капіталу

Взаємозв'язок моделей даних: Згадані моделі даних рівносильні в тому сенсі, що всі,

2. Взаємозв'язок моделей страхового ризику та страхової угоди.

2.2. Взаємозв'язок основних видів бухгалтерської звітності

7.3. Взаємозв'язок права і правосвідомості: Правосвідомість - неминучий супутник права. Існування права

3.2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ: При розгляді моделі порівняльної переваги ми бачили, що в

3.3. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВИРОБНИЦТВА, СПОЖИВАННЯ І ТОРГІВЛІ

§ 6. Взаємозв'язок і розмежування адміністративного права та інших

Взаємозв'язок ринків: Економічні події на внутрішніх ринках взаємопов'язані один з

4.8. Взаємозв'язок структури капіталу та дивідендної політики корпорації

3.7. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

4.2. Взаємовплив національного та міжнародного права

2.8. Взаємовигідних ДОБРОВОЛЬНОГО ОБМІНУ: Розглянемо тепер результати добровільного обміну з точки зре ня

2.4. Взаємовигідність обміну: Брат молодший старшому давав Сто колісниць за злого пса! Чим пояснювався

5.3. Взаємозалежність і економічна безпека

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕАЛЬНОГО сеньйораж І ІНФЛЯЦІЯ: Сума реального доходу, який держава збирає від сеньйоражу,

2.2. ВИБУХ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В 1968-1969 рр.. І ПЕРЕГРІВ СВІТОВОЇ

Зважування за балансовою вартістю.: Використання методу зважування за балансовою вартістю для оцінки

Зважування за ринковою вартістю.: Виваженість за ринковою вартістю визначається діленням ринкової

3. Хабарництво: Одержання хабара (ст. 290 КК РФ). У законодавстві хабарництво,

Хабарництво незаконними структурами: До числа незаконних структур входять рекетири, різного роду вимагачі

XVIII. Про присягу: Необхідність присяги обвинуваченого порождаетпротіворечіе між

XXIX про взяття під варту: Існує досить поширена помилка, яка полягає

XXVIII Про СТРАТИ: Те зловживання смертними вироками, яке ніколи не робило

XXVII М'ЯКІСТЬ ПОКАРАНЬ: Однак хід моїх думок відволік мене від предмета моїх досліджень, і я

XXXIV про боржника: В інтересах забезпечення довіри до деловимконтрактам і торгівлі

XXXIX про особливе РОДЕ ЗЛОЧИНІВ: Читающий ці рядки помітить, що я опустілодін рід злочинів, той

XXXVIII навідні запитання, Показання Наші закони забороняють при розгляді делазадавать так звані

XXXVII ЗАМАХУ, спільник, БЕЗКАРНІСТЬ: Через те, що закони не карають намір, зовсім не випливає, що

XXXVI про винагороду за видачу злочинців: Інше питання - чи корисно за допомогою декретів оцінювати голову

9. Якобінці: Якобінська політико-правова ідеологія - органічна частина,

Глава 18. Японія: Японія є третім за економічної потужності центром у світі. На неї

ЯПОНІЯ: У період 80-х років Японія - перша з країн, що не належали до

ЯПОНІЯ: Банківська система Японії має таку структуру: Банк Японії

ЯПОНІЯ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: В останні десятиліття Японія виступає як одна з ведучих

Японська модель: У Японії йде процес формування нової моделі суспільного

Японська модель: це модель регульованого корпоративного капіталізму, в якій

Ярмарок: - форма короткочасної і періодичної реалізації товарів на основі

Ярмарок наречених.: Ярмарок - форма короткочасної і періодичної реалізації товарів

Ярмарки, лавочне та оптова торгівля, біржі: З ярмарку возвращаепься не так, як з рьнка.французская

4. Мова (мови) третейського розгляду: У російських законах передбачена можливість ведення третейського

Глава 20. Південно-Східна Азія: Соціально-економічний розвиток більшості країн Південно-Східної

Глава 21. Південна Азія: На території Південної Азії розташовано сім держав. Всі вони входять

ПІВДЕННА КОРЕЯ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: Південна Корея у другій половині минув століття уособлювала собою

Південноамериканська модель: Відмінною особливістю південноамериканської моделі є

Юна незаміжня дівчина: - це нестійкий, примхливий характер енергії, зазвичай сприятливий

§ 1. Юридична характеристика адміністративної юстиції

Юридична конструкція: - специфічне побудова нормативного правового матеріалу по тому

Юридична наука: (правова доктрина) на визначених етапах розвитку права теж

Юридична обов'язок: необхідну поведінку суб'єкта правовідносин, встановлене для

Юридична відповідальність: що виникло в результаті особисто вчиненого правопорушення та

§ 3. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ, РІЗНОВИДИ

9.1. Юридична природа міжнародних організацій

Юридична термінологія: Юридичні терміни (лат. -'еішпіз - межа, кордон) - це слова

Юридичні акти: - це дії, прямо спрямовані на досягнення певної

Юридичні дії: - складний і багатоплановий об'єкт класифікації. Укласти в єдину

§ 3. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ: Правовідносини виникають, змінюються або припиняються слідом ствие

2. Юридичні факти: Для виникнення, зміни або припинення конкурують них

Юридичні факти-дії: - основний, визначальний вид юридичних фактів. У правовому

Юридичні факти і соціально-правові ситуації.: Практичний зміст і наукова цінність вивчення юридичних фак-тов

Юридичні гарантії адміністративно-правового статусу громадян

3.4. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

28. ЮРИДИЧНІ ОСНОВИ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН, ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ:

Юридичні вчинки: - це дії, спрямовані на задоволення матеріальних і

Юридичні (правові) відносини власності: Юридичні (правові) відносини власності - сукупність прав

6.4. Юридичні презумпції і фікції: Презумпція - це припущення про наявність або відсутність певних

1. Юридичні протиріччя: причини і види: Проблема дотримання законності та забезпечення правового порядку

Юридичні події.: Правове регулювання не може не відображати тієї обставини, що

Юридичні послуги: Організації та підприємці, які застосовують спрощену систему

4.1. Юридичний та економічний підходи до поняття «контракт»

14. Юридичний екзистенціалізм: екзистенціалістському підхід до права сформувався в XX в. під

7. Юридичний інституціоналізм: Інституціоналізм (від лат. Institutio - образ дії, на ставление,

§ 2. Юридичний позитивізм: Панівним напрямом буржуазної юриспруденції залишався

Юридичний ризик: обумовлений втратами, які виникають в результаті трансформації

6. Юридичний солідаризм: Солідаризм (соціальна солідарність) - соціально-полі тичні і

3. Юридичне неогегельянство: Основні аспекти неогегельянской інтерпретації політи ко-правовий

2. Юридичне неокантіанство: У розвиток неокантіанскіх вчень про право помітний внесок вніс

Юридичне оформлення.: Після затвердження в ході переговорів параметрів кредитування

2. Юридичних підстав ПРИНЦИПА ЕСТОППЕЛЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ

3. ЮРИДИЧНЕ СОДЕРЖАНІЕКОНЦЕПЦІІ панує право: ЦІЛІ,

Юридичне значення правових актів управління: Правові акти управління мають таке юридичне значення:

На юридичному рівні нерухомість: передбачає сукупність публічних і приватних прав, встановлюваних

17. Юрій Крижанич: Юрій Крижанич (1618-1683) народився в Хорватії, закінчив Загребський

Юсти Йоганн: (Johannes Justi, 1720-1771) - один з осно-воположніков класичної

У турботі про себе.: Персональна цінність самки набагато вище, ніж цін-ність самця.

Навіщо потрібна Головна книга?: Будучи серцем фінансового організму компанії, Головна книга містить

1.2. НАВІЩО СЛІД ВИВЧАТИ ФІНАНСИ: Для вивчення фінансів існує, як мінімум, п'ять дуже вагомих

Навіщо прагнути до вершин бізнесу?: Питання закономірний. Коли компанія існує на про тяжении настільки

Навіщо витрачати час на планування?: Кожна організація, що має мету, створить план щодо її досягнення.

Залік часу застосування примусових заходів медичного характеру

Завдання: Нерозподілений прибуток на кінець 2006 р. склала 840 тис. руб., А

ЗАВДАННЯ БЕЗУМОВНОГО ОПТИМІЗАЦІЇ: Завдання оптимізації формулюється таким чином: задані безліч

1. Завдання безумовної оптимізації: Функція f (х) = 1 - х3 екстремумів не має. Функція f (х) = 1 - х4

Завдання фінансового менеджменту: при прийнятті інвестиційних рішень та виборі джерел їх

3. Завдання горизонтального міжкорпоративного узгодження інтересів

1. Завдання горизонтального внутрішньокорпоративного узгодження інтересів.

ЗАДАЧАМИ ФИН. ПЛАНУВАННЯ явл. :: Визначення обсягу ден. ср-в і їх джерел, необхідних для

Завдання успадкування.: У більшості випадків старше покоління нелегко здає свої позиції в

Завдання операційного важеля: - показати, на скільки відсотків зміниться прибуток компанії при

50. ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

1.4. Завдання споживача. Характеристики споживчого вибору

7.4 Завдання споживача при ризику: В економіці з невизначеністю природно очікувати висновку

4.2 Завдання виробника і її властивості: Гіпотеза, що лежить в основі моделі поведінки виробника полягає

1.2. Завдання виробника і її властивості: Гіпотеза, що лежить в основі моделі поведінки виробника полягає

Завдання статистики процентних ставок: - короткостроковий облік умов виплати відсотків за обраними видами