Головна

Сторінка сто п'ятдесят четверта мапи сайту elbib.in.ua

ЗАВДАННЯ умовної оптимізації: Завдання оптимізації (мінімізації) f (x) ^ min, x е X називається

2. Завдання умовної оптимізації: 1. Функція f (х) = х1 + х2 в допустимої області X = V2 Л умовний

2. Завдання вертикального внутрішньокорпоративного узгодження інтересів.

Завдання вибору амортизаційної стратегії.: Загальними принципами, на основі яких здійснюється вибір

1.1 ЗАВДАННЯ: ЗАВДАННЯ № 1 На двох берегах річки розташовані міста Лівий і Правий;

2.1 ЗАВДАННЯ: завдання № 1 ОБСЯГ СПОЖИВАННЯ деякі товари домашнього господарства

3.1 ЗАВДАННЯ: ЗАВДАННЯ № 1 Технологія виробництва передбачає використання двох

4.1 ЗАВДАННЯ: завдання № 1 Виробнича функція фірми q = 2 - (x1 - 5) 05 (x2 -

5.1 ЗАВДАННЯ: ЗАВДАННЯ № 1 Функція корисності індивіда U (I, F) = 4l W200R, де I -

6.1 ЗАВДАННЯ: ЗАВДАННЯ № 1 Розглянемо економіку обміну з двома індивідами, чиї

VI. ЗАВДАННЯ: Завдання № 1Імеются наступні дані але промисловому підприємству: у

Завдання :: Державне унітарне підприємство Північ було створено за рішенням

Завдання :: Товариство з обмеженою відповідальністю придбало у власність по

Завдання :: Громадяни, які використовують житлову будову і земельну ділянку на праві

Завдання :: Адміністрація міста уклала договір з товариством з обмеженою

Завдання :: Виробниче об'єднання з переробки шкіри систематично

Завдання :: Із земель АТ передбачається вилучити 10 га сільськогосподарських земель

Завдання :: Товариство з обмеженою відповідальністю Колгосп ім. 50-річчя СРСР

Завдання :: У зв'язку з розширенням житлового будівництва, розміщенням нових

Завдання :: Гірничовидобувне підприємство звернулося до адміністрації району про

Завдання :: Орган управління лісовим господарством звернувся до арбітражного суду з

Завдання :: Акціонерне товариство, яке спеціалізується на виробництві

ЗАВДАННЯ: Завдання 1Організація виробляє і реалізує пилососи за ціною 2000 руб.

завдання: аналіз процесів концентрації капіталу та корпоратизації в економіці

2.6. Завдання: 1. Припустимо, що батько і дитина грають в наступну гру.

3.5. Завдання: 1. Знайдіть всі БН-рівноваги (у чистих стратегіях) в наступній

4.4. Завдання: 1. Для наступної гри вкажіть нормальну форму гри, все рівноваги

6.7. Завдання: Обчисліть значення Шеплі наступній кооперативної гри трьох осіб:

Завдання: Визначити точки локальних і глобальних екстремумів функції / (х) -

Завдання: Вирішити завдання квадратичного програмування f (х) = 2х1 + 3х22 +

Завдання: Визначити за допомогою пасивного пошуку мінімум функції f (х) = х2 -

Завдання: Визначити за допомогою сканування мінімум функції f (x) =-exp {-2 (x

Завдання: Вирішити методом з дробленням кроку задачу безумовної мінімізації f

Завдання: 1. Знайти матрицю Л1, зворотну матриці Л типу 2 1 лютого Л = - 4 3 1 2 3 5

Завдання: 1. Дана задача умовної мінімізації f (х) = х12 + х22-16х1-10х2 ^

Завдання: Дана задача умовної мінімізації f (х) = (х1 - 4) 2 + (х2 - 4) 2 ^ min

Завдання: Вирішити методом відсікань наступну целочисленную задачу ЛП: f (x) =

Завдання: Вирішити методом гілок і меж наступну целочисленную задачу ЛП: f

§ 15. Завдання адміністративного права.Сістема адміністративного права

1. Завдання аналізу і джерела інформації: Головне завдання підприємства - максимальне отримання прибутку. Рішення

1. Завдання аналізу матеріальних ресурсів та джерела інформації

1. Завдання аналізу трудових ресурсів і джерела інформації

ЗАВДАННЯ З АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Задачі для самоконтролю: Завдання 1. Використовуючи наведені в таблиці котирування, визначте,

Задачі для самоконтролю: Завдання 1. Використовуючи нижче наведений список зовнішньоекономічних

Задачі для самоконтролю: Завдання 1. Вексель номіналом 500 тисяч рублів пред'являється до обліку в

Задачі для самоконтролю: Завдання 1. Ювелірне підприємство через три місяці планує

2.3. Завдання для самостійного вирішення: Завдання 1. Потреба в азотних добривах становить 10 млн т. Їх

3.3. Завдання для самостійного вирішення: Завдання 1. На складі підприємства є заготовки (сталеві бруски)

2.3. Завдання для самостійного вирішення: Завдання 1. На чотирьох ткацьких верстатах з об'ємом робочого часу 200,

3.2. Завдання для самостійного вирішення: Завдання 1. Розглядається проблема закупівлі вугілля для обігріву будинку

2.2. Завдання для закріплення прийомів моделювання розподільних

1.3. ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: В [7] зазначено також, що змістом і предметом економічного

ЗАДАЧІЕКОНОМІЧЕСКОЙ НАУКИ: Кожен з нас день у день стикається з безліччю економічних

3.5 Завдання до глави: ^ 177. Покажіть, що невироджені матріцин - (H (x) Vu (x) н Vu (x) T

5.2 Завдання до глави: ^ ціни p ненегативні; ^ кожен вектор Xi є рішенням задачі

6.6 Завдання до глави: ^ 353. Доведіть другу частину Теореми?????. ^ 354. ?? а) Побудуйте

7.8 Завдання до глави: ^ 422. Є два види активів - облігації та акції. Їх прибутковості,

8.5 Завдання до глави: ^ 435. Відомо, що споживач в економіці з ризиком з повною

7.1. ЗАВДАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ: Аналіз діяльності організацій (підприємств) починається з вивчення

8.1. ЗАВДАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ: Основні засоби (фонди) - один з найважливіших чинників будь-якого

Завдання калькуляції за нормативними витратам: Цей метод призначений насамперед для обслуговування потреб

2. Завдання конкуренції: Свобода конкуренції як індивідуальне право свободи корисна її

Завдання курсу :: Познайомити слухачів з принципами формування систем

1. Завдання та напрями аналізу собівартості продукції. Джерела

2. Завдання та напрями діяльності: Отже, забезпечення економі чеський безпеки є комплексна

9.1. ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ

§ 1. Завдання, принципи і загальні положення провадження у справах про

7.3. Задачі розподілу з неоднорідними випуском і факторами

1. Задачі розподілу витрат.: Завдання (одномірна) розподілу витрат - це трійка (1, С, х), в

1. Завдання раціонування.: Завдання раціонування (rationing problem) - це трійка (/, t, х), в

Завдання, які вирішуються політикою доходів:, можна звести у дві групи: збір коштів для формування

. Завдання, які вирішуються на ринку рублевих МБК: Забезпечення поточної ліквідності (платоспроможності) банку. Ринок

1.2. Завдання російського кримінального права: Слід зазначити, що на історичних етапах розвитку суспільства

Завдання і ситуації: Завдання 2.1Інвестор придбав за 30 дол колл-опціон на акції

Завдання і ситуації: Завдання 3.1Предпріятіе отримало кредит на один рік у розмірі 10 млн

Завдання і ситуації: Завдання 4.1Постройте баланс підприємства за наведеними нижче даними (I

Завдання і ситуації: Завдання 5.1В ш жеследующіх таблицях наведені дані про фінансовий

Завдання і ситуації: Завдання 6.1Постройте рівняння лінійної регресії, що відбиває

Завдання і ситуації: Завдання 7.1Условно-постійні річні витрати в компанії дорівнюють 12

Завдання і ситуації: Завдання 8.1Імеются такі дані про трьох можливих варіантах

Завдання і ситуації: Завдання 9.1Проаналізіруйте товарооборотність, якщо план

Завдання і ситуації: Завдання 10.1Ви маєте можливість профінансувати проект

Завдання і ситуації: Завдання 11.1І Ісчісліте поточну вартість облігації з нульовим купоном

Завдання і ситуації: Завдання 12.1І меют дані про три цінних паперах. Перша папір -

Завдання і ситуації: Завдання 13.1Пріведени дані про джерела коштів трьох компаній (ТЩ

Завдання і ситуації: Завдання 14.1Предпріятіе уклало з постачальником договір,

Завдання і ситуації: Завдання 15.1Компанія АА планує отримати наступного року таку ж

Завдання і ситуації: банківська ставка за депозитами в минулому році дорівнювала 12% и одо

Завдання і ситуації: Завдання 17.1Акціонерний капітал компанії - 10 млн звичайних акцій

Завдання статистики: Завданнями статистики є: перехід статистики на міжнародну

Завдання судочинства в арбітражних судах: Завданнями судочинства в арбітражних судах є: захист

Завдання судочинства в арбітражних судах.: Завданнями судочинства в арбітражних судах є: захист

1. Завдання і цілі участі прокурора в арбітражному процесі

3. Завдання кримінального законодавства: Завдання Кримінального закону визначають зміст і структуру

Завдання і вправи: Припустимо, що сім'я купує новий будинок за 150 ТОВ дол і

Завдання і вправи: 1. Побудуйте карту ізоквант функції СЕ8 для випадків, коли: б) р 0;

Завдання і вправи: Нехай дохід Іванова в першому і другому періодах дорівнює 12. Реальна

Завдання і вправи: 1. Нехай випуск в економіці описується виробничою функцією У

Завдання і вправи: Вкажіть два шляхи впливу посібників з безробіття на величину

Завдання і вправи: У бартерної економіці з двома товарами X і У можна ціну товару X

Завдання і вправи: I Використовуючи формулу попиту на гроші Баумоля-Тобіна, знайдіть

Завдання і вправи: Нехай в економіці: С = 180 + 0,8 (У-7); / = 190; С = 250; Т = 150.В

Завдання і вправи: 1. Нехай модель Манделла-Флемінга задається в наступному вигляді: 18: У =

Завдання і вправи: Припустимо, що випуск описується виробничою функцією У = 1

Завдання і вправи: Нехай в економіці гранична схильність до споживання за доходом

Завдання і вправи: У моделі Харрода-Домара знайдіть максимально можливий темп приросту

Завдання і вправи: Споживач, поведінка якого може бути описане в рамках

Завдання і вправи: Для якої політики - кредитно-грошовій або бюджетно-податкової-

3.2. Завдання на закріплення матеріалу: Завдання 1. Листи матеріалу розміром 6 х 13 треба розкроїти так, щоб

1.2. Завдання на закріплення прийомів моделювання оптимального

2.2. Завдання на закріплення прийомів моделювання процесу змішування

3. ЗАВДАННЯ: 1. Згідно заданому викладачем варіанту визначити за табл. 1

ЗАВДАННЯ: Розробіть алгоритм дій підприємця при реалізації

ЗАВДАННЯ: Дайте розгорнуту характеристику проблемам, які необхідно вирішувати

ЗАВДАННЯ: 1. Тип організації (комерційна, некомерційна): а) господарське

ЗАВДАННЯ: Складіть таблицю відмінностей термінів «ефект» і «ефективність».

ЗАВДАННЯ: Освітіть основні тенденції у сфері рейдерства. 2. Дайте

Завдання: 1. У наведеній нижче таблиці представлено кількість праці,

Завдання: 1.Предположім, економіка країни Хнаделена основними факторами

Завдання: 1. Країна виробляє трудомістку меблі та вимагає ін тенсивно

Завдання: 1.Определите, про який - внутрішньої чи зовнішньої - еко номии на

Завдання: 1. «Якщо зовнішня торгівля спирається на відмінності в наділений-ності

Завдання: 1. Поставки взуття за кордону виробляються за світовою ціною 60 дол

Завдання: 1. Країни, що розвиваються користуються преференційним ре жимом на

Завдання: 1. Запишіть у відповідні статті дебету або кредиту платіжного

Завдання: 1. Дано котирування: рубль / дол. 30,5123 - 30,5143 євро / дол. 0,8426 -

Завдання: A.Процентная ставка в Росії становить 20%, а в США - 1,5% річних.

Завдання: 1.В епоху золотого стандарту Росія заборгувала Англії зо лото на 50

Завдання: 1. Припустимо, країна має високий рівень безработ ци і дефіцит

Завдання: 1. Використовуючи рис. 13.2, побудуйте графік, що показує впли яние

Завдання: 1. Країна має дефіцит по рахунку поточних операцій. Пра вительство

ЗАВДАННЯ: Визначте ознаки, що розділяють поняття «податок» і «збір»: без

ЗАВДАННЯ: Законодавчими органами суб'єктів Російської Федерації ус тановлен

ЗАВДАННЯ: 1. Що з перерахованого нижче відноситься до цілям податкової політи ки

ЗАВДАННЯ: Підприємство займається виробництвом пакувальної тари, в облік ної

ЗАВДАННЯ: 1. Станом на 1 січня ВАТ «Сокіл» має вартість имуще ства в

ЗАВДАННЯ: ТОВ «Сфера» займається видобутком крейди. У податковому періоді до побутов 70

ЗАВДАННЯ: Індивідуальний підприємець отримав ліцензію на відстріл 200 голів

ЗАВДАННЯ: 1. Підприємство займається роздрібною і оптовою торгівлею примушує

ЗАВДАННЯ: Перелічіть суму акцизу, що підлягає внеску до бюджету, якщо

ЗАВДАННЯ: Організація займається гральним бізнесом. На початок податкового періоду

ЗАВДАННЯ: Фізичною особою, зареєстрованою як индивидуаль ного

ЗАВДАННЯ: Громадянин Зінов'єв А.І. за роботу на підставі трудового дого злодія від

ЗАВДАННЯ: Визначте суму податку на майно, якщо його інвентарна сто імость

ЗАВДАННЯ: 1. Організація займається вантажоперевезеннями. На балансі стоять сле

ЗАВДАННЯ: Перелічіть суму єдиного соціального податку виходячи з переліку доходів,

ЗАВДАННЯ: Організація займається реалізацією паперової продукціі.Доход від

ЗАВДАННЯ: Організація займається двома видами діяльності: наданням б тових

| ЗАВДАННЯ: ТОВ «Нива» з 1 січня 2005 р. перейшла із загальної системи налогооб

ЗАВДАННЯ: Фізичною особою для особистого споживання ввозяться через тамо женную

ЗАВДАННЯ: Організація сплатила такі види податків за III квартал 2005 р. 15

ЗАВДАННЯ: і. В результаті виїзної перевірки встановлено, що підприємство за

ЗАВДАННЯ: У податковій політиці ВАТ «Ера», що спеціалізується на изго товления

ЗАВДАННЯ: Організація отримала в 2003 р. дохід на загальну суму 240 ТОВ ТОВ руб.,

ЗАВДАННЯ: ВАТ «Вимпел» 20 березня 2005 прийняло до бухгалтерського обліку