Головна

Сторінка двадцять сьома мапи сайту elbib.in.ua

5.4.0ценіваніе параметрів економетричних моделей

5.4.1 Характеризація кордону Парето через задачу максимізації

5.4.2 Диференціальна характеристика кордону Парето

5.4.3 Завдання: ^ 284. Для економіки обміну двох споживачів зі строго монотонними,

5.5.1. Прив'язка ціни і рекомендація ціни: «Прив'язка ціни» (прив'язка «другої руки») має місце тоді, коли

5.5.1 Завдання: ^ 290. Привести приклад рівноваги в економіці обміну з двома

5.5.2. Прив'язка ексклюзивності: Як і у випадку прив'язки ціни, прив'язка ексклюзивності передбачає

5.6.1. Умова Солоу для ефективної заробітної плати

5.6.2. Система «банк - клієнт»: Самостійна форма надання банківських послуг - надання

5.6.3.Сістема «телебанк»: Дистанційне обслуговування клієнтів може вестися також за допомогою

5.7.1 Ринок житла: Житловий фонд складає більше 20% відтвореного нерухомого

5.7.2. Ринок комерційної нерухомості: Ринок комерційної нерухомості став формуватися у зв'язку з

5.7.3 Ринок промислової нерухомості: За своєю суттю промислова нерухомість - це місце для виробництва

5.7.4 Ринок земельних ділянок (сільськогосподарська нерухомість)

6.10.БЮДЖЕТНАЯ ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: Під бюджетною політикою держави розуміються заходи

6.10. ІНФЛЯЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ: Давайте звернемо увагу на те, як враховувати інфляцію при оцінці

6.10.Обязанності сторін у договорі міжнародної купівлі-продажу товарів

6.10. Показники аналізу інвестиційної діяльності.

6.10. Типологія права: Це специфічна класифікація права і виражає вона певну

6.11.Договор про виняткову продажу товарів: Сам термін «договір про виняткову продажу товарів» (exclusive

6.11. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: Фіскальна політика держави являє собою систему

6.1.1. Функції регіональних бюджетних систем: Основні функції, які покликана виконувати бюджетна система

6.1.1. «ІНЕК-Аналітик»: «ІНЕК-Аналітик» - найстаріша програма фінансового аналізу. Вона

6.1.2. Акцизи: Акцизи як вид непрямого оподаткування існують Багато століть.

6.12.Договор про франшизу: Договір про франшизу (contract of franshising) отримав свою на звання

6.1.2. Методи формування регіонального бюджету: Основний метод складання регіонального бюджету - сценарій ве

6.1.2. Програми групи Expert-systems: Project Expert - інструмент розробки бізнес-планів і аналізу

6.1.2. Промисловий капіталізм у Франції: Французька економіка, переживши короткий економічний підйом в XVI

6.12. ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ НА сукупного попиту

6.1.3. «Альт-Фінанси»: Програмний продукт «Альт-Фінанси» призначений для виконання

6.13. Договір про лізинг: Договір про лізинг (contract of leasing) являє собою спе

6.1.3. Роль і місце бюджету розвитку регіону: Найважливішою частиною бюджету регіону є регіональний бюджет

6.1.3. Мито: Основою всієї системи регулювання зовнішньої торгівлі є

6.13. вплив податків на сукупний попит: Розглянемо, як впливають на сукупний попит податки - інша

6.14. Дискреційної фіскальної політики: фіскальну політику залежно від механізмів її реагування на

6.1.4. Excel Financial Analysis: Financial Analysis - модуль для проведення оцінки фінансово-

6.15. Недіскреціонная ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА: Крім дискреційної фіскальної політики, яка передбачає свободу

6.1.5. Програма «Фінансовий аналіз + Оцінка бізнесу»

6.2.1. Перерозподіл існуючого запасу багатства

6.2.1 Споживчий надлишок: визначення, зв'язок з прямого і зворотного

6.2.1. Задачі фінансової системи в процесі регіонального

6.2.2. Податок на майно організацій: Податок на майно організацій вводиться в дію законами

6.2.2. Досвід інтеграційного розвитку в окремих регіонах світу

6.2.2. Особливості регіональної бюджетної системи в Росії

6.2.2. Перерозподіл приросту багатства: Обговорюючи проблему перерозподілу, ми насамперед згадаємо про

6.2.3. Шляхи вирішення проблеми дефіциту регіонального бюджету

6.2.3. Транспортний податок: Транспортний податок вводиться в дію законами суб'єктів РФ в

6.2.4. Податок на прибуток організацій: Податок на прибуток організацій в Російській Федерації є

6.3.1. Європейський Союз: Сучасна історія освіти та розвитку Європейського Союзу (ЄС)

6.3.1 Надлишок виробника: Припустимо, що виробник розглядає ціну як дану, або,

6.3.1. Криві загальних витрат (ТС) і змінних витрат (VC)

6.3.1. Принципи банківського кредитування: Банківське кредитування підприємств та інших організаційно-правових

6.3.2. Європейська асоціація вільної торгівлі: Економічна інтеграція в Західній Європі не обмежується тільки

6.3.2. Криві середніх і граничних витрат: Усе, як кажуть, окупається, Вип'ю малість - на воду дивлюся ... Там

6.3.2. Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений

6.3.2. Сутність кредитного ризику та методи управління ним

6.3.2. Управління фінансової забезпеченістю та бюджетної

6.3.3. Об'єкти кредитування: Під об'єктом кредитування слід розуміти мету кредиту. Мета

6.3.3. Співвідношення між MP, АР, МС: Stultum consilium поп modo effectu caret, Sed ad perniciem quoque

6.3.4. Порядок і ступінь участі власних коштів позичальників у

6.3.5. Способи регулювання позикової заборгованості

6.3.6. Методи кредитування: Під методами кредитування слід розуміти способи видачі та

6.3.7. Форми позичкових рахунків: Для здійснення операцій з кредитування позичальників кредитні

6.3.8. Банківський контроль в процесі кредитування

6.4.1. Крива LAC. Проблема неподільності: «Ти нас свіжини позбавляєш, Коль тільки одного бика Раз на дві доби

6.4.2. Крива довгострокових граничних витрат (LMC)

6.4.3. Максимізація прибутку в короткостроковому періоді

6.5.1. Розрахунковий період відпрацьований не повністю: Отже, ми сказали, що, розраховуючи відпускні, підсумовують зарплату за

6.5.2. Якщо зарплата змінилася: У п. 16 Положення встановлюються правила підрахунку середнього

6.6.1. Точка беззбитковості: Особливо цікавий наступне питання: При якому обсязі продажів значення

6.6.2. Чутливість МРУ до зростання продажів: Що трапиться, якщо ми змінимо передбачуваний темп зростання продажів з нуля

7.10. Фінансування ремонту основних засобів: Ремонт є однією з форм відновлення (відтворення)

7.10. Кредит-оренда (лізинг): Слово «лізинг» (від англ. 1еа $ е - здавати в найм) увійшло в

7.10.Отношенія, пов'язані з ризиком мореплавання: Загальна аварія - один з найдавніших інститутів морського права (VIII

7.10.ВЛІЯНІЕ ІНФОРМАЦІЇ НА КУРС ЦІННИХ ПАПЕРІВ: На початку глави було сказано, що ринкова ціна активу - це зручне

7.10. Закон Оукена І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ БЕЗРОБІТТЯ

7.11. Банківський кредит на споживчі нуждинаселенія

7.1.1. Лібералізм: стверджується в Західній Європі капіталістичний лад знайшов свою

7.1.1. Поняття аудиту в різних країнах: Зазвичай, розкриваючи поняття аудиту, розглядають його основну мету,

7.1.1. Поняття, склад і оцінка основних засобів: Основний капітал - це частина фінансових ресурсів (власного і

7.11.Законодательство Російської Федерації в галузі торговельного

7.12. Формування та використання резерву на можливі втрати по

7.1.2. Функції фінансового менеджменту щодо фінансового забезпечення

7.1.2. Джерела і структура державних інвестицій

7.1.2. Методи калькуляції собівартості продукції: Попроцессний метод обліку витрат застосовується тими підприємствами,

7.1.2. Принципи гарантування: На банківські гарантії в загальному випадку поширюються такі

7.1.2. Соціалізм: У той час, як ліберали прагнули зміцнити, удосконалити і

7.1.3. Аналіз собівартості: Слід рекомендувати аналогічний принцип контролю витрат - процес

7.1.3. Інтенсивні та екстенсивні чинники поліпшення використан н ия

7.1.3. Методика відбору пріоритетних інвестиційних проектів

7.1.3. Позитивізм: Засновник філософії позитивізму, відомої також під назвами

7.1.3. Види банківських гарантій: З точки зору притаманних їм властивостей банківські гарантії бувають

7.1.4. Фінансове забезпечення відтворення основного капіталу

7.1.5. Сучасні методи фінансування основних засобів

7.2.1. ВІДДАЧА ВІД МАСШТАБУ. ТРИВАЛИЙ ПЕРІОД: Якщо вибрано технічно ефективний спосіб виробництва, то

7.2.1. Юридичний позитивізм: Виникнення юридичного позитивізму зазвичай пов'язують з творчістю

7.2.2. Німеччина: Після Франко-Прусської війни 22 монархії і 3 вільних міста

7.2.2. Світова та національна економіки в умовах глобалізації

7.2.2. Найпростіша модель інституційних змін

7.2.2. Соціологічний позитивізм: Англійський мислитель Герберт Спенсер (1820-1903 р.), один з провідних

7.2.2. Стратегія і способи залучення іноземних інвестицій

7.2.2. Спадної віддачі змінного ресурсу. КОРОТКИЙ ПЕРІОД

7.2.3. Франція: Франція, незважаючи на поразку у Франко-Прусської війні, залишалася

7.2.3. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату регіону

7.2.3. СТАДІЇ ВИРОБНИЦТВА В тривалого: Тепер нам належить повернутися до тривалого періоду і обоб щіть

7.2.3. Теорія насильства: Одним із засновників і провідних представників соціологічного

7.2.4. Дуалістична теорія держави: Провідною в ліберальному государствоведении останній третині XIX - початку

7.2.4. США: Бурхливий розвиток економіки, що почалося після закінчення Громадянської

7.2.5. Японія: Перемога Японії в японо-китайській війні 1894-1895 рр.. мала серйозні

7.3.1. Кредитування під ліміт видач (невідновлювальна кредитна лінія)

7.3.1. Принципи користувача: До принципів, заснованим на уявленнях користувача, відносяться

7.3.1 Завдання: ^ 372. Споживач має елементарну функцію корисності u (x) = ^ fx.

7.3.2. Кредитування під ліміт заборгованості (відновлювальна кредитна

7.3.2. Принципи, пов'язані з об'єктами нерухомості

7.3.2 Сила впливу фінансового важеля.: Дія цього важеля полягає в тому, що підприємство,

7.3.3. Принципи, пов'язані з ринковим середовищем: До даної групи принципів відносяться принципи залежності,

7.3.4. Принцип найкращого і найбільш ефективного використання

7.4.1. Модель формування пропозиції грошей: Пити грошова база В - це сума готівкових коштів на руках? мас

7.4.1 Завдання: ^ 382. Уподобання судновласника описуються функцією корисності

7.4.2. КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА: Кредитно-грошова політика - це сукупність заходів по

7.4.3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

7.5.1 Завдання: ^ 388. Нехай інвестор з корисністю типу Неймана-Моргенштерна

7.6.1 Завдання: ^ 400. Покажіть, що якщо абсолютна міра Ерроу-Пратта неприйняття

7.7.1. X-ФАКТОР: Концепція, що здобула популярність як Х-фактор, або X-

7.7.1. Кредити під поручительства третіх осіб: Кредити під поручительства видаються ссудозаемщик в тому випадку,

7.7.1 Завдання: ^ 409. Переваги інвестора описуються функцією корисності типу

7.7.2. ХАРАКТЕР БЮДЖЕТНОГО ОБМЕЖЕННЯ: Свобода поведінки суб'єктів ринку, будь то домогосподарства (по

7.7.2. Кредити під банківську гарантію: Банк, як юридична особа, може виступати гарантом за кредитами,

7.7.3. Кредн під заставу цінних паперів: В забезпечення кредиту в якості об'єкта застави позичальником можуть бути

7.7.4. Кредити під заставу нерухомості (іпотечні кредити)

7.8.1. Оцінка нерухомості: Проаналізуємо, наприклад, описані вище проблеми, з якими

7.8.2.Конфіскація майна: Федеральним законом від 27 липня 2006 року № 153-ФЗ конфіскація

7.8.2. Оцінка вартості акцій: Порівняно проста модель, широко використовувана при оцінці вартості

7.9.1. Роль кредиту у створенні активів аграрних формувань

7.9.2. Форми сільськогосподарського кредиту в Росії в період переходу

7.9.3. Особливості сучасного кредитування аграрнихформірованій

8.1.1. Крива попиту індивідуальної фірми: Коробейник-невдаха, Промтоварний магазин. З плечей до п'ят в авоськах,

8.1.1. Визначення відновної вартості (вартості заміщення)

8.1.1. Солідаризм і інституціоналізм: У першій половині XX в. широкого поширення набуло

8.1.2. Формування та використання фінансових ресурсів КОМЕРЦІЙНИХ

8.1.2. Максимізація прибутку і короткострокове рівновагу

8.1.2. Визначення накопиченого поліпшеннями зносу (етап 2)

8.1.2. Соціологічна юриспруденція: Соціологічна юриспруденція оформилася в самостійну дисципліну

8.1.3. Капітальні вкладення. Джерела фінансування КАПІТАЛЬНИХ

8.1.3. Визначення вартості земельної ділянки (етап 3)

8.1.3. Теорія «держави загального благоденства»

8.1.3. Точка закриття та крива пропозиції фірми: Закрити б лавочку, та вивіску прибрати. Все треба вчасно - і жити, і

8.1.4. Оборотні кошти комерційної організації. Призначення,

8.1.4. Теорія «плюралістичної демократії»: Якщо доктрина «держави загального благоденства» звертається

8.1.5. Ефективність бюджетно-податкової та кредитно-грошової політик в

8.1.5. Поняття фінансового результату діяльності ком мерческой

8.2.1. Ринок товарів і послуг та модель 18 (інвестиції-заощадження)

8.2.1. Вхід і вихід ідентичних виробників: Я вийду і ввійду в простір з простору. Я вийду і ввійду з

8.2.2. Зміна розміру підприємства: Нам прибутки т помножити б, пролунав завширшки ... Все може бути, все

8.2.2. Роль малого бізнесу у вирішенні проблеми зайнятості населення

8.2.2 Рахунки підприємств у банках: Організація згідно з чинним законодавством Росії має право