Головна

Сторінка тридцята мапи сайту elbib.in.ua

14.4.3 Динамічний варіант моделі Бертрана (повторювані

14.4.3. Компенсуючі доплати за умови праці, що відхиляються від

14.4.4. Планування фонду оплати праці на підприємстві

14.4.4 Завдання: ^ 603. Знайдіть рівновагу в моделі Бертрана у разі неоднакових (але

14.5.1. Аналіз запасів і витрат: При вивченні величини і структури запасів і витрат основну увагу

14.5.1 Завдання: ^ 607. Сформулюйте і доведіть теорему існування рівноваги в

14.5.2. Аналіз дебіторської заборгованості: Велика увага при аналізі оборотних активів має бути приділена

14.6.1. Припускаються витрати з зберігання: Одним з наслідків рівняння паритету між форвардними цінами та

15.10. КРЕДИТНІ ГАРАНТІЇ: функціонування механізму видачі гарантій за кредитними ризиками

15.10. Розрахунок і оцінка показників платоспроможності

15.11. ДОДАТКОВІ СФЕРИ ДОДАТКИ МЕТОДУ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ

15.11.Ісполненіе іноземних судових доручень відповідно до

15.1.1. КРИВА ПРОПОЗИЦІЇ: Обговорення моделі ми почнемо з побудови кривої пропозиції (ОС;

15.1.1. Опціони на індекси: Крім опціонів на окремі акції, таких як акції IBM, існують

15.11. Показники і чинники неплатоспроможності (банкрутства)

15.1.1. Злочини проти здоров'я населення: Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення,

15.1.2. КОРОБКА Еджуорта І КОНТРАКТНА ЛІНІЯ: Перш ніж продовжити аналіз простого обміну в двухсуб'-проектної

15.12. Особливості методики фінансового аналізу неплатоспроможних

15.1.2. Злочини проти громадської моральності

15.12.Прізнаніе і виконання іноземних судових рішень

15.1.3. Аукціоніст І ПРОЦЕС намацування: Особливість аукціону як однієї з форм торгівлі в тому, що пошук

15.13. Методи рейтингової оцінки ефективності господарської

15.13.Прізнаніе та примусове виконання іноземних судових

15.14. Аналіз кредитоспроможності організації: Під кредитоспроможністю господарюючого суб'єкта розуміється наявність у

15.14.Прізнаніе та примусове виконання іноземних судових

15.15.Нотаріальние дії в міжнародне право і

15.2.1 Формулювання моделі та загальні властивості: Нехай дії працівника, x, ненаблюдаеми. Результат же дій

15.2.2 Дискретний варіант моделі з прихованими діями

15.2.3 Завдання: ^ 612. Кількість виробленої працівником продукції (у) залежить від

15.3.1 Модель найму з прихованою інформацією при монопольному положенні

15.3.2 Модель найму з асиметричною інформацією при монопольному

15.3.3 Завдання: ^ 639. Розглядається стандартна задача вибору оптимального

15.4.1 Завдання: ^ 653. Нехай в моделі найму з прихованою інформацією мається два

15.4.2 Модель сигналізування на ринку праці (модель Спенса)

15.4.3 Завдання: ^ 658. Нехай у ситуації, описаної в моделі Спенса yL = 1, уя =

16.10. ІНВЕСТИЦІЇ І ФІНАНСОВИЙ ВАЖІЛЬ: Робоча книга M 16.10В чолі 6 ми розглянули використання концепції

1.6.10.Логаріфміческій метод: Цей метод використовується для показників, представлених

16.10. I Розгляд інвестиційних спорів: Інвестиційні спори - це особливий вид комерційних спо рів,

16.10. Умови, що виключають юридичну відповідальність.

16.10, Вертикальний (структурний) аналіз звітності

1.6.11. Графічна інтерпретація результатів факторного аналізу

16.11. Трендовий (прогнозний) аналіз звітності: Варіантом горизонтального аналізу є трендовий аналіз (аналіз

16.1.2. ЗАГАЛЬНЕ конкурентної рівноваги І ПАРЕТО-ЕФЕКТИВНІСТЬ

16.1.2. Істотні умови договору: Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав

16.12. Сутність фінансових коефіцієнтів і їх аналіз

16.1.3. Форма договору: Форма договорів регулюється нормами, що знаходяться в ГК РФ на трьох

16.1.4. Вимоги до структурних частин договору: Преамбула договораВ цій частині має міститися наступна

16.2.1 Нормальна форма гри: Альтернативні дії, які може зробити гравець, в контексті

16.2.2. До глави 3: Договір довірчого управленияЗарегистрировано (найменування

16.2.2 Концепція домінування: Завдання теорії ігор - з даного опису гри передбачити, які

16.2.3. До глави 7: Угода про надання банківської гарантііЗаключено р. в

16.2.3 Послідовне відкидання строго домінованих стратегій

16.2.4. До глави 8: Договір № про інформаційне обслуговування г г (найменування

16.2.4 Рівновага Неша: Крім ситуацій, розглянутих у попередньому розділі, бувають ситуації,

16.2.5. До глави 14: Договір поруки № Г. г.Коммерческій банк, іменований

16.2.5 Рівновага Неша в змішаних стратегіях: Неважко побудувати приклади ігор, в яких рівновагу Неша

16.2.6. Договори широкого застосування (з коментарями)

16.2.6.Задачі: ^ 667. Два гравці розміщують деякий об'єкт на площині, тобто

16.3.1. Специфічність активів: Нагадаємо, що активи називають специфічними, якщо максимальний ефект

16.3.1.Задачі: У наступних іграх знайдіть рішення, використовуючи зворотний індукцію. ^

16.3.1. Позика під забезпечення: Коли корпорація займає грошові кошти, вона, природно,

16.3.2. Довгострокова оренда: Питання оренди були коротко розглянуті в додатку до глави 10.

16.3.2. Невизначеність: У міру зростання невизначеності і, отже, необхід-мости

16.3.3. Пенсійні зобов'язання: Пенсійні програми, або пенсійні плани, коротко були розглянуті в

16.3.3. Схильність сторін до ризику: Про те, як впливає ступінь схильності сторін контракту до ризику на

16.3.4. Складність угоди: Під складністю угоди розуміється структура угоди (скількома і

16.3.5. Ціна доступу до закону: Лише витрати на укладення класичного контракту безпосередньо залежать

16.4.1.Задачі: ^ 701. «Раз-два-три» Кожен з двох гравців одночасно називає

16.5.1.Задачі: ^ 705. Як представити Гру 16.2.1 (с. 625) у вигляді байесовской гри? ^

16.6.1. Податки та субсидії: Крім акціонерів і кредиторів, існують й інші претенденти на

16.6.2. Витрати, пов'язані з тяжким фінансовим становищем

16.7.1. Проблеми мотивації: свобода в операціях з грошовими коштами

16.7.1. Співпраця в повторюваних іграх: Ситуації, аналогічні тій, яка описана в грі Ауману, є

16.7.2. Ігри торгу: Тепер ми розглянемо важливий клас ігор, що моделюють досягнення

16.7.2. Конфлікти між акціонерами і кредиторами: Раніше ми обговорили витрати, які несе фірма в зв'язку з тим, що вона

16.9.1. П'ять компаній: Orr Oil CompanyКомпаніі Orr Oil Company необхідно 10 млн. дол для

16.9.2. П'ять методів фінансування бізнесу: Позики від друзів і родственніковТакая сімейна організаційна форма

17.1.1. Злочини, пов'язані з рухом транспорту

17.1.2. Інші транспортні злочини: Недоброякісний ремонт транспортних засобів та випуск їх в

1.7.2.1. Пом'якшувальні обставини, які тягнуть обов'язкове

17.2.1. Змагання агентів: Перший варіант вирішення проблеми принципала і агента полягає в

17.2.1. Теорема Коуза: Традиційний підхід до вирішення проблеми зовнішніх ефектів (їх

1.7.2.2. Інші пом'якшувальні обставини, зазначені вч. 1 ст. 61 КК

17.2.2. Участь агента в результати спільної діяльності

17.2.3. Фірма як коаліція агентів: Дане рішення радикальним чином відрізняється від попереднього тим,

17.3.1. Приклад: Конкретний приклад допоможе краще зрозуміти, яким чином схожість між

17.3.1. Унітарна структура: Унітарна структура, як це випливає із самої назви,

17.3.2. Холдингова структура: Холдингова структура являє собою іншу крайність -

17.3.2. Застосування формули Блека-Шоулза для оцінки вартості реальних

17.3.3. Мультідівізіональная структура: Найбільш значущою організаційної інновацією в XX в. є

17.3.4. Змішана структура: Нарешті, змішана структура виникає в тому випадку, якщо одне з

1.7.6.1. Рецидив як обтяжуюча обставина: На рецидив як обтяжуюча обставина зазначено в п. «а» ч. 1 ст. 63

1.7.6.2. Використання зброї як обтяжуюча обставина

1.7.7.2. Порушення права на захист: Основна форма здійснення права на захист - це надання

1.7.7.3. Посилання у вироку на неприпустимі докази

1.7.7.4. Процесуальні порушення при обліку обтяжуючих обставин

1.7.7.5. Порушення порядку розгляду справ у касаційній інстанції

18.2.1. Підприємство, що діє в командній економіці

18.2.1. Розподіл доходів. «Крива Лоренца» і «коефіцієнт Джині»

18.2.2. Фірма А: Американська фірма, або фірма А, в найбільшій мірі відповідає

18.2.2. Номінальний і реальний доходи: Щоб судити про величину доходу, слід розрізняти його номінальне і

18.2,3. Фірма Л: Японська фірма, що отримала з легкої руки Мацашіко Аокі назва

18.2.3. Регулювання доходів (перерозподіл): Сам пристрій ринкової економіки робить неминучим втручання

18.2.3. Вартість установки і супроводу програми для передачі

18.2.4. Підприємство перехідного типу: Ринкові реформи у країнах Східної Європи привели до появи ще

18.3.1. Дохідний підхід до оцінки бізнесу: При прибутковому підході використовуються два методи: метод прямої

18.3.2. Порівняльний підхід до оцінки бізнесу: Даний метод заснований на принципі заміщення: покупець не купить

18.3.3. Витратний (майновий) підхід до оцінки: Підхід до оцінки майна підприємства з точки зору витрат - це

19.1.1. Злочини проти основ конституційного ладу

19.1.2. Злочини проти безпеки держави

Глава 1: Світова економіка (світове господарство, всесвітнє господарство) - це

20.2.1. Форми застави: Традиційно для гарантування виконання контрактних зобов'язань

20.2.2. Форми неузгодженості формальної і реальної структури

Глава 2: У сучасній світовій економіці головними провідниками процес сов

Глава3: Найважливішою рисою сучасності стало зростання взаємозалежності еконо мік

Глава 4: В епоху глобалізації господарських відносин і посилення взаємо

Глава 5: Однією з головних тенденцій сучасного розвитку світової еконо міки

Глава 6: В останні роки все більше і більше російських компаній начи-нают

Глава 7: Світовий ринок - історично сформована, але постійно розвиваю ющаяся

Глава 8: Економіко-математичні моделі широко застосовуються для аналізу

Глава 9: Основний вектор сучасної глобальної конкуренції лежить в області

Глава 11: Поряд з великими корпораціями, в тому числі гігантськими

Глава 12: Прийнято вважати, що ціноутворення - процес досить універ

Глава 13: Виділення міжнародного маркетингу в самостійний направле ня

Глава 15: У сучасному світі логістика являє собою науку про управ леніі

2.10.2. Росія в системі міжнародного регулювання зовнішньої торгівлі

Глава 16: Агропромисловий комплекс світової економіки являє собою один

Глава 17: Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК), будучи базовою склад ляющие

Глава 18: Згідно промислової класифікації до хімічного комплексу належать

Глава 19: Протягом всієї історії цивілізації метали були універ

Глава 20: Машинобудування будь-якої розвиненої країни сьогодні - це провідна, ключова

Глава 21: Розвиток світової економіки значною мірою залежить від

Глава 22: Глава присвячена виявленню сутності міжнародного фінансового

Глава 23: У сучасних умовах важливу роль у світовій економіці відіграють

Глава 24: Розглянемо особливості організації міжнародного фінансового бізнесу

Глава 25: Процес інтернаціоналізації торкнувся більшість сфер госпо кої

Глава 26: Згідно міжнародно прийнятим визначенням, зокрема в ООН, СОТ,

Глава 27: Міжнародна торгівля товарами представляє найстарішу і важ Нейш

Глава 28: Залежно від досвідченості ведення зовнішньоекономічної діяч ности

Глава 29: Світовий ринок інтелектуальної власності являє собою сферу

Глава 30: Телекомунікаційні послуги - це цілеспрямована діяльність,

Глава 32: Міжнародний туризм є сьогодні однією з найбільш дохід них і

22.1.1. «Контрактне держава»: Якщо дати коротку дефініцію контрактного держави, то це таке

22.1.2. «Експлуататорських держава»: На відміну від контрактного держави експлуататорське використовує

Глава 33: Саме поняття філателістичного бізнесу включає два взаімоіс

2.2.3.0 правовому забезпеченні занятті банкамілізінговим бізнесом

2.2.4.1. Перевірка показників бухгалтерської звітності За формальними

2.2.4.2. Попередній аналіз фінансового становища на основі загальних

2.2.4.3. Аналіз зміни майнового стану підприємства

2.2.4.4. Аналіз фінансової устойчівостіМодель фінансової стійкості

2.2.4.5. Аналіз ліквідності балансу Ліквідність балансу і ліквідність

2.2.4.6. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

2.2.4.7. Аналіз тенденцій зміни фінансового становища підприємства

23.3.1. Домашнє господарство в командній економіці: Відтворення людського капіталу в командній економіці

23.3.2. Домашнє ГОСПОДАРСТВО У ринковій економіці: Інститут ринку позбавляє домашнє господарство від втрат часу,

23.3.3. Домашнє господарство в перехідній економіці: Невизначеність і нестабільність інституціонального середовища, в якій