Головна

Сторінка тридцять сьома мапи сайту elbib.in.ua

Балансового рівняння: (balance sheet equation) - формалізоване вираження взаємозв'язку

Балансового рівняння: (Balance Sheet Equation) - формалізоване вираження взаємозв'язку

балансові та позабалансові рахунки.: Балансові. рахунка відображаються в балансі банку і завжди мають

Балансовий метод: застосовується при плануванні розподілу отриманих фінансових:

Балансовий метод.: Сутність методу - шляхом побудови балансу досягається ув'язка

Балансовий звіт: Це звіт, що показує фінансовий стан компанії в конкретне

Балансовий звіт: короткий огляд вартості та власності

Балансовий облік: В балансі банку здійснюються такі проводки: Д-т рах.

БАЛАНС ПРОБНИЙ: (trial balance) - опис сальдо рахунків Головної книги, составляемая в

БАЛАНС ПРОБНИЙ: (THal Balance) - опис сальдо рахунків Головної книги, составляемая в

БАЛАНС Прогнозні: (budgeted balance sheet, pro forma balance sheet) - баланс,

Баланс: похідні методи: Ми розглянули методи, які народилися з бажання дізнатися побільше про

БАЛАНС СТАТИЧНИЙ: (static balance sheet) - баланс у системі статичного обліку, тобто

БАЛАНС СТАТИЧНИЙ: (Static Balance Sheet) - баланс у системі статичного обліку, тобто

Баланс трудових і фондових ресурсів:. Витрати на оплату трудових і фондових ресурсів в сумі з

6.6. БАЛАНСИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ: Баланси міжнародних розрахунків - це співвідношення грошових вимог

Баланси міжнародних розрахунків: Міжнародні економічні відносини можна представити у

89. БАЛАНСИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ, ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Бал бонітету: це найважливіший показник, що характеризує природне і

Бальна оцінка фінансової стійкості: Існують різні підходи до оцінки фінансової стійкості.

Банк: - кредитна організація, яка має виключне право в

Банк: - це кредитна організація, яка має виключне право

Банк: кредитна організація, яка має виключне право

Банк-еквайєр: - це кредитна організація, яка здійснює розрахунки з

Банк - це здоровий глузд: Банк-це здравьм сенс, тверезий підхід до действжелнгсті, к

Банки: пасивні учасники російського ринку нерухомості. Основний

Банки з державною участю: - це банки, в капіталі яких беруть участь організації,

Банки з іноземним участю: - це банки, у статутному капіталі яких певна частка

Банки та інші кредитні організації: базові характеристики

Банки споживчого кредиту: функціонують в основному за рахунок кредитів, отриманих у комерційних

Банки: їх види та функції: Основна функція банків - зосереджувати у себе грошові кошти і

Банки-позичальники: - це вітчизняні банки та банки-нерезиденти. До фізичних

1.1. Банк як комерційна кредитна організаціяКоммерческіе

БАНКНОТА: - їх випуск здійснюється за допомогою переобліку векселів, але

Банківська гарантія: силу банківської гарантії банк, інша кредитна установа або

Банківська гарантія: Банківські гарантії можуть застосовуватися при будь-яких видах угод, як

7.1. Банківська гарантія: природа, зміст, віди7.1.1. До поняття

Банківська група: - це не є юридичною особою об'єднання кредитних

банківська інфраструктура: До елементів банківської системи відноситься також банківська

Банківська картка: - це засіб для складання розрахункових та інших документів,

4. Банківська реформа в Росії і становлення сучасної банківської

Банківська система РФ: C 92 м. БС має дворівневий вигляд. 1-й рівень - ЦБ РФ. 2-й рівень

Банківська система Канади: За рівнем розвитку економіки Канада входить до числа 7 ведучих

Банківська система Китаю: У Китайській Народній Республіці діє дворівнева банківська

Банківська система: загальне поняття: Банківська система - це включена в економічну систему країни

3.4 Банківська система Рекомендації для студентів:

Банківська система Росії: історія її формування, сучасне

1.5. Банківська система Росії: сучасний стан та актуальні

Банківська система країни: Сукупність фінансових посередників, що діють в рамках загального

7.1. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ: Банківська система в сучасній ринковій економіці полягає, як

Банківська система Великобританії: Банківська статистика Великобританії ділить всі фінансові інститути

Банківська статистика: - це основа формування статистики грошового обігу та кредиту і

25. Банківська таємниця: Відповідно до ст. 25 Закону про банківську діяльність, банк,

5.2. Банківські фінансові карти: види і назначеніе5.2.1. Карти,

Банківські холдингові компанії: Банківські холдингові компанії - це контроль банку не тільки над

Банківські кредити: Банківські кредити поділяються на активні і пасивні У першому

Банківські операції: Поділяються на 2 види: пасивні - грають первинну роль -

банківські операції: Банком Росії встановлено, що розрахункові небанківські кредитні

3.1. Банківські платежі, способи їх проведення та необхідні для

Банківські ресурси: - це сукупність засобів, які знаходяться в розпорядженні банків

Банківські ресурси: Специфіка діяльності банків як комерційних організацій по

Банківські рахунки клієнтів: Будь-які операції для клієнта банк може проводити, як правило, тільки

5.7. Банківські послуги через Інтернет: В останні десятиліття все більш широке поширення набуває

9.1. Банківські послуги зберігання: зміст, умови та порядок

Банківський холдинг: - холдингова компанія, що володіє пакетами акцій та інших цінних паперів

Банківський холдинг: - це не є юридичною особою об'єднання юридичних осіб з

56. Банківський контроль за дотриманням касової дисципліни

Банківський кредит: Комерційне кредитування в Росії було скасовано кредитної реформою

Банківський кредит: - на відміну від комерційного кредиту виникає між підприємством,

4.1 - Банківський кредит та його види: До поняття кредітаКредітная діяльність - один з найважливіших,

97. Банківський маркетинг: Застосування маркетингу в банківській діяльності пов'язано з

98. Банківський менеджмент: Основою організації та розвитку банківського бізнесу служить банківський

Банківський відсоток і його ставки: Для банків гроші являють собою предмет «купівлі-про-дажи»,

50. Банківський рахунок: Для здійснення операцій по основній поточної діяльності банк

Банківський вексель: - це цінний папір, що містить безумовне боргове зобов'язання

Банківський вклад (депозит): - це грошові кошти (вклад), що надійшли від вкладника -

3. Банківське кредитування реального сектора економіки

2.3. Банк Росії як орган контролю та регулювання діяльності

Банк Росії як розрахунковий центр банківської системи

Банкрутства, паніки і безумства: У цій главі ми розглянемо наступне питання: чи мають фінансові

БАНКРУТСТВА, ПАНІКИ І безумство: На коротких відрізках часу, коли ринок живе без (або з невеликим

59. БАНКРУТСТВО: Фінансові менеджери разоряющихся підприємств повинні знати, як

Банкрутство: Банкрутство - це така стадія господарської неспроможності,

БАНКРУТСТВО: (bankruptcy) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в

БАНКРУТСТВО: (Bankruptcy) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в

Банк зовнішньої торгівлі (Внешторгбанк) Россі: був створений в 1990 р. і в даний час входить в число провідних

БАРТЕР: (barter) - обмін товарами або послугами двома фірмами без залучення

БАРТЕР: (Barter) - обмін товарами або послугами двома фірмами без залучення

Башелье ЛУЇ: (Louis Bachelier, 1870-1946) - французький математик, випускник

База даних: (database) - безліч даних, організованих для швидкого і

База даних: - пойменована сукупність збережених в запам'ятовуючих пристроях,

База даних: - сукупність даних, організованих за певними правилами,

База даних і попередня обробка: Є дані вимірювань для 150 примірників ірисів, в рівних частинах

база котирування валюта котирування курс: Курс валютної пари - це скільки одиниць валюти, що стоїть другою в

Базисно-індексний метод: перерахунок витрат по рядках кошторису з базисного рівня цін в поточний

Базисно-компенсаційний метод: підсумовування вартості, обчисленої в базисному рівні кошторисних цін, і

10. БАЗОВА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ АКТИВІВ - модель дисконтування

Базовий прибуток: на акцію визначається як відношення базового прибутку звітного

1.3. Базові та інші послуги банків, що надаються клієнтам

39. БАЗОВІ ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ: Місце і роль кредиту в економічній системі суспільства визначаються їх

БАЗОВІ, або фундоментальні, КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

БАЗОВІ, АБО фундоментальні, КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Базові властивості: Інтервал зміни ставки. Процентна ставка закладений типу ARM

Базовий об'єкт нерухомості: - це земля, яка є місцем проживання всіх людей, основним

Бази даних: Діяльність людини постійно пов'язана з накопиченням інформації про

3.9. БАЗИ ЗНАНЬ: У розвитку інформаційного забезпечення автоматизованих

Бідність.: Межа бідності: характерні для окремої країни і не підлягають

8. Бекон: Френсіс Бекон (1561 - 1626) - знаменитий англійський юрист,

«БІЛИЙ ЛИЦАР»: (white knight) - професійний термін в прикладних фінансах,

5. Н. А. Бердяєв: Оригінальні політико-правові погляди розвивав Ні-колай

Бережіться нестачі грошових коштів!: Компанії, особливо дуже молоді, або старі компанії,

Нескінченний часовий горизонт і зв'язку між поколіннями

1. Безкоштовна роздача сувенірів: Для залучення уваги клієнтів широко використовується такий вигляд

БЕТА-КОЕФІЦІЄНТ: (beta-coefficient, в) - міра систематичного, або

БЕТА-КОЕФІЦІЄНТ: (Beta-coefficient, 0) - міра систематичного ризику акцій даної

Безакцептне і безспірне списання коштів з рахунку клієнта

Безнадійні та сумнівні борги: Необхідно також мати на увазі, що деякі сумнівні борги

Безготівкові розрахунки: - це розрахунки шляхом переведення банками коштів за рахунками

49. Безготівковий грошовий оборот і принципи організації безготівкових

Безготівковий платіжний оборот: - частина сукупного грошового обороту без використання готівки

Безпека та надійність.: Повинні бути реалізовані засоби розмежування доступу користувачів

ГЛАВА 5. БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ 257

БЕЗРОБІТТЯ: Одним з найважливіших аспектів рецесій є те, що вони зазвичай

3.5. безробіття: Наша класична модель ринку праці, заснована на аналізі попиту і

БЕЗРОБІТТЯ: Безробіття - одна з основних макроекономічних проблем.Тяжелой

6.2. Безробіття, її форми і наслідки: Безробіття - це соціально-економічне явище, що полягає в

БЕЗРОБІТТЯ І ІНФЛЯЦІЯ: В кількох останніх розділах ми зосередили увагу на

БЕЗРОБІТТЯ В КЛАСИЧНОЇ МОДЕЛІ: Головна слабкість класичної моделі полягає в тому, що вона не

35. Безробіття: сутність, причини: Безробіття - це положення в економіці, коду частину здібних і

3.3. Безробіття: типи, вимірювання, соціально-економічні

Безризикова ставка прибутковості: ставка відсотка у високоліквідні активи, тобто це ставка, яка

Безризикові інвестиції: - інвестиції, за якими є абсолютна впевненість щодо їх

Безризикові інвестиції: - вкладення коштів у такі об'єкти інвестування, по яких

Безризикові ЕКВІВАЛЕНТ: (certainty equivalent) - термін, застосовуваний у теорії прийняття

3.7. Безоплатна передача майна, що амортизується

Безоплатна передача зразків готової продукції потенційним

Бібліографіческійспісок: Баканов МІ., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М -

СПИСОК: 1.Автоматізірованние інформаційні технології в банків-ської

СПИСОК: Абчук В. А. Економіко-математичні методи: Елементарна математика

СПИСОК: Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної

Бібліографічний список: Міжнародні стандарти фінансової отчетності.Методіческіе положення

СПИСОК: Амосова В.В., Гукасьян Г.М., Маховнікова Г.А. Економічна теорія.

СПИСОК: Хорнген Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерський облік: управлінський аспект. -

Бібліографічний список: Податковий Кодекс Російської Федераціі.Бухгалтерскій облік: підручник /

СПИСОК: Конституція РФ: Науково-практичний коментар / За ред.акад. Б.Н.

СПИСОК: Коротаєв А., Халтуріна Д. Російський горілчаний хрест / / Експерт. 2006. №

СПИСОК: Курс економічної теорії. Уч. посібник / Під. ред. М.П. Чепуріна. -

СПИСОК: Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч. 1 та 2.Налоговая кодекс

Бібліографічний список: Бараз, В.Р. Застосування програми Excel для статистичних розрахунків в

СПИСОК:. Цивільний кодекс РФ. Ч I і II. . Балабанов І.Г. Операції з

СПИСОК: Автономов, BC Людина в дзеркалі економічної теорії (Нариси

СПИСОК: Айвазян, С.А. Росія в міжгалузевому аналізі синтетичних категорій

СПИСОК: Антошина, Н. Шведська модель економічної реформи / Н. Антошина / /

СПИСОК: Бобков, В.Н. Про завдання підвищення рівня і якості життя населення

СПИСОК: Аттетков А.В., Галкін С.В., Зарубін В.С. Методи оптимізації: Учеб.

СПИСОК: Ардемасов Е.Б.. Горбунов А. А., Песоцька ЕВ. Маркетинг в управлінні