Головна

Сторінка шістдесят третя мапи сайту elbib.in.ua

1. Комерційний кредит: - найраніша форма кредиту - надається покупцю в товарної

5. Комерційний підкуп: Комерційний підкуп (ст. 204 КК РФ). Поняттям «комерційний підкуп»

Комерційний ризик: Комерційний ризик - це такий ризик, який грунтується на тверезому

Комерційний ризик: це ризик, що виникає в процесі реалізації товарів і послуг,

Комерційний ризик і господарська відповідальність: Ця ознака пов'язаний з невизначеністю. Вона виникає як в

Комерційний вексель: заснований на товарній угоді, фінансовим векселем оформляється грошовий

8.4. КОМЕРЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ: Комерційний кредит є форма взаємного фінансування

5.2 Комерційне підприємництво: Полем діяльності комерційного підприємництва слу жать товарні

Комерційне страхування.: Перехід страхування з «товариської» в «товарну» форму

Комерційне страхування: - комерційне страхування. У рамках комерційного страхування

4.3. Комунальні платежі по орендованої нерухомості

КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: Поява світових за масштабами систем виробництва веде до

КОМПАНІЯ: (company) - асоціація індивідуумів, що об'єдналися для ведення

КОМПАНІЯ: (Company) - асоціація індивідуумів, що об'єдналися для ведення

КОМПАНІЯ ПРИВАТНА: (private company, privately-held company)-компанія, якою володіють

КОМПАНІЯ ДОЧІРНЯ: (subsidiary company) - компанія, контрольована материнської

КОМПАНІЯ ДОЧІРНЯ: (Subsidiary Company) - компанія, контрольована материнської

КОМПАНІЯ МАТЕРИНСЬКА: (parent company) - компанія, що володіє однією або декількома

КОМПАНІЯ МАТЕРИНСЬКА: (Parent Company) - компанія, що володіє однією або декількома

1.2. Компенсації: Відповідно до п. 1 ст. 217 НК РФ не обкладаються ПДФО не тільки

КОМПЕНСАЦІЇ ПРИ ЗАГИБЕЛІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: Не підлягають обкладенню ПДФО компенсації, які виплачуються у зв'язку з

КОМПЕНСАЦІЇ, пов'язані з відшкодуванням інших витрат ПРАЦІВНИКІВ

Компенсація, що виплачується у зв'язку зі звільненням ПРАЦІВНИКІВ

2.4. Компенсаційне і еквівалентне зміни доходу і надлишки

Компенсаційні фонди і Служба фінансового омбудсмена

Компенсаційні виплати: Не підлягають оподаткуванню на підставі п. п. 1 і 3 ст. 217 НК РФ

Компенсаційні виплати, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ЗАЛИШОК: (compensating balance)-частина наданого банком кредиту,

Компенсація за порушення строку виплати заробітної плати

7.6. Компенсація за невикористану відпустку: Пунктом 3 ст. 217 НК РФ прямо встановлено, що не підлягають обкладенню

§ а. Компенсація витрат і ЄСП: Планом рахунків передбачено, що для узагальнення інформації про всі

КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ ПРАЦІВНИКА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТОГО СОТОВОГО

5.3. Компенсація вартості харчування екіпажам морських, річкових,

Компетенція: - сукупність прав і обов'язків, повноважень організацій і

1. Компетенція арбітражних судів: Арбітражний процесуальний кодекс РФ містить розділ V «Виробництво

§ 2. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах с

1. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах с

1. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах с

§ 2. КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: Ми докладно розглядаємо дане питання зважаючи на його особливої ??

16. Компетенція Центрального банку Російської

I. Компетенція Центрального банку Російської Федерації як органу

II. Компетенція Центрального банку Російської Федерації в сфері

IV. Компетенція Центрального банку Російської Федерації як кредитний

V. Компетенція Центрального банку Російської Федерації в сфері

У компетенцію Національної банківської ради входить

Комплексна операція: - це операція, що включає компоненти різних операцій, а саме:

3.2. Комплексна оцінка фінансового стану компанії за даними її

3.3 Комплексна оцінка соціально-еколого-економічної ефективності

Комплексна допомога: Розрахунок тарифної ставки за програмою «Комплексна медична допомога»

Комплексна допомога: При наявності даних з розподілу страхових виплат за групами

2.2. Комплексні та цільові рейтинги в порівняльному тактичному

Комплексні зони: утворюються шляхом встановлення особливого, пільгового в порівнянні з

Комплексний аналіз забезпеченості організації матеріальниміоборотнимі

8.1. Комплексний економічний аналіз і оцінка ефективності бізнесу

§ 1. КОМПЛЕКСНИЙ ХАРАКТЕР УПРАВЛІННЯ: Конституційний принцип пріоритету прав та інтересів людини є

Комплекс полюддя.: В цілому розвитку системи годувань і періодичних роз'їздів государя

Комплекс полюддя.: В цілому розвитку системи годувань і періодичних роз'їздів

2.5 Комплектні техніко-криміналістичні засоби

Комплементарності: - взаємна відповідність. (Див. Класифікація інвестиційних проектів.)

Комплементарності: - взаємна відповідність. Див статтю Класифікація інвестиційних

Компоненти бізнес-плану: Так з чого ж складається бізнес-план? Його компоненти можуть бути

1.2. Компоненти сукупного попиту на блага і їх детермінанти

Композиція.: Якщо вбивця був низького рангу або володів поганою репутацією,

Компроміс: це форма пристосування, що означає, що індивід або група

8.7. КОМПРОМІС ТОВАРИСТВА МІЖ ЕФЕКТИВНІСТЮ і рівності

6.2. КОМП'ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

2.6. Комп'ютерні технології аналітичної підтримки інформаційної

Кінцева перспективна мета: юридичної відповідальності в будь-якому гро-ве - це ліквідація

4) Кінцеве споживання: Визначення. Кінцеве споживання являє собою вартість

3.4 Кінцівка числа нестандартних рівноваг: Джерард Дебре, один з основоположників рівноважного аналізу, в [5]

Кінцеві цілі грошово-кредитної політики: Банку Росії формулюються відповідно до прийнятих на поточний рік

3.3. Кінець XV - XVII в. - Час розкладання, кризи феодальної

Конфедерація: союз повністю суверенних держав, створюваний на основі договору

Конфедерація: - союз повністю суверенних держав, створюваний на основі

Конфіденційність: Бережись i / nm ^ a-ніколи не відомо, про чаї си ктаіг.Хелена БорисВ

Конфіденційний (закритий) факторинг: свою назву одержав у зв'язку з тим, що служить прихованим джерелом

конфлікт інтересів.: Конфлікт інтересів може виникнути: - при наданні кредиту

2. Конфуцій: Фундаментальну роль у всій історії етичної і полі-тичної думки

Конгломерати: Вони створюються шляхом злиття підприємств різних галузей. Так, НК

Конгруентністю ЦІЛЕЙ: (goal congruence) - гармонізація (узгодженість) цільових установок

Конгруентністю ЦІЛЕЙ: (Goal Congruence) - гармонізація (узгодженість) цільових установок

КОНІ А. Ф. ОБВІНІТЕЛЬНАц Мова у справі про утоплення КРЕСТЬцНКІ

Конкретизація юридичних фактів.: Різновидом юридичних фактів-дій, як уже зазначалося,

8.3. Конкурентна ринкова система і принцип «невидимої руки»

7.3. Конкурентна рівновага і суспільний добробут

Конкурентний ринок: існує в умовах безлічі продавців і покупців, які не мають

Конкурентоспроможність: Історичний розвиток товариств з управлінських позицій можна

8.3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ П родукції, ЇЇ СУТНІСТЬ І МЕТОДИ

Конкуренція: Конкуренція є основою механізму саморегулювання ринкової

5.2. Конкуренція як залача: У ринковій моделі вирішальне значення має принцип конкуренції:

2.5 КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЇ: Ринкова структура - складне поняття, що має безліч аспектів. Вона

КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКАХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ: При реалізації продукції на ринку кожній фірмі доводиться

1. Конкуренція і ринок. Антимонопольне законодавство

Конкуренція внутрішнього закону і міжнародного акта.

Конкуруючі макроекономічні теорії: Як ні в якій іншій галузі економічної теорії, в

Конкурсна підписка: При цьому способі розміщення цінних паперів курс розміщення або ціна,

КОНОСАМЕНТ: (bill of lading) - товаророзпорядчий документ, за допомогою

КОНОСАМЕНТ: (Bill of Lading) - товаророзпорядчий документ, за допомогою

Консервативно-песимістична модель поведінки у фазі рецесії

КОНСЕРВАТИЗМ: (conservatism principle) - принцип бухгалтерського обліку, що означає,

КОНСЕРВАТИЗМ: (Conservatism Principle) - принцип бухгалтерського обліку, що означає,

10. Консерватори: Російський консерватизм другої половини XIX в. виник на фоні

КОНСОЛЬ: (consol) - державна безстрокова облігація.

КОНСОЛЬ: (Consol) - державна безстрокова облігація.

Консолідація: зміна умов позики, пов'язане із зміною термінів погашення,

Консолідація акцій.: Методика консолідації акцій є процедурою зворотного дроблення -

Консолідація даних.: У випадку холдингової організації компанії корпоративна система

Консолідація нормативно-правових актів.: Облік і інкорпорація нормативно-правових актів, будучи обмеженими

Консолідованість: (consolidation) - процес складання консолідованої звітності,

Консолідованість: (Consolidation) - процес складання консолідованої звітності,

Консорціум: Консорціум - це тимчасове угоду між фірмами, банками та

КОНСТИТУЦІЇ КОМАНДНОЇ ЕКОНОМІКИ І РИНКУ: Норми структурують взаємовідносини індивідів, забезпечуючи

5. Конституційна концепція правового закону: За змістом конституційної концепції праворозуміння правове начало в

7. Конституційна модель правової держави: шляхи її

Конституційна відповідальність: у російській і зарубіжній загальнотеоретичної та галузевої юридичної

3. Конституційна законність і судовий конституційний контроль

3. Конституційно-правовий статус індивіда: Закріплені в Конституції права, свободи й обов'язки сти людини і

3. Конституційність третейського розгляду. Санкціонування

4. Конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина

2. Конституційні основи правового регулювання земельних відносин

1. Конституційні основи правового регулювання.

Глава 9. Конституційні поправки та перегляд Конституції

§ 2. Конституційні принципи арбітражного процесуального права

Конституційний етап революції.: Спираючись на підтримку народних мас, всіх опозиційних сил, Долгий

Конституція 1791: Заключним підсумком діяльності Установчих зборів стала

70. КОНСТИТУЦІЯ 1919 І СТВОРЕННЯ Веймарської республіки У НІМЕЧЧИНІ

3.1 КОНСТИТУЦІЯ 1993 РОКУ: У червні 1990 року перший З'їзд Народних депутатів РРФСР проголосив

КОНСТИТУЦІЯ ГЕРМАНСЬКОЇ імперії 1871: Об'єднання Німеччини було закріплено конституцією, прийнятою

48. КОНСТИТУЦІЯ ГЕРМАНСЬКОЇ імперії 1871: Новоутворена Німецька імперія закріпила своє становище в новій

7.1. Конституція командної економіки: Навряд чи можна говорити про панування норми утилітаризму як

Конституція Пруссії 1850: Установчий рейхстаг Пруссії, обраний в 1849 р., представив

Конституція Російської Федерації: від 12 грудня 1993 р. (витяг) Розділ перший Глава 1. Основи

41. КОНСТИТУЦІЯ РРФСР 1918 р.: Декрети II з'їзду Рад робітничих і сол-датських депутатів були

55. КОНСТИТУЦІЯ СРСР 1936 м.Івано КОНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

КОНСТИТУЦІЯ ЯПОНІЇ 1889: Конституція розроблялася протягом 8 років в умовах найсуворішої

§ 1. КОНСТИТУЦІЯ І ЗАКОН: Правова держава відрізняється визнанням і забезпеченням

Консульство (1799-1804 рр..).: Успіх перевороту 18-19 брюмера не був випадковістю. На стороні

5.4 Консультативний підприємництво: Консультант - це фахівець у певній галузі, даю щий поради

8.2. Консультаційні банківські послуги спеціального характеру:

8.1. Консультаційні та інформаційні банківські послуги загального

6. Конт: Засновник філософії позитивізму, відомої також під назвами

Континентальна модель: Її використовує більшість країн Західної Європи, а також Японія, а в

Контокорентні кредити: у Росії не практикуються, так як вони не дозволені нормативними

КОНТРАКТ: (contract) - у найзагальнішому сенсі означає зобов'язання, за

Контрактна теорія фірми: Ця теорія є найбільш прийнятною для російської економіки. В

Контроль: - процес розробки та реалізації заходів, спрямованих на

Контроль: - це система перевірки ходу виконання управлінського рішення в

4.4. Контроль банку за дотриманням касової дисципліни в господарстві

Контроль за даними: Коли проект вже прийнято, дуже важливо стежити за тим, наскільки в

Контроль доступу до активів і інформації: необхідний для уникнення «витоку» інформації. Наприклад, працівник

Контрольовані і неконтрольовані витрати: Тепер подивимося на витрати з іншого боку: нашій здатності

Контроль за виконанням кошторису: Звичайно, коли перед нами виявляється фінансова інформація про

контроль за виконанням кошторису і ті, хто не впливає на політику

КОНТРОЛЛІНГ: (controlling) - узагальнена назва технології прийняття і виконання

4. Контролінг реалізації інвестиційних проектів: Можливість досягнення сис теми цілей складних інвестиційних проектів

Контроль за нарахуванням та виплатою заробітної плати