Головна

Сторінка шістдесят сьома мапи сайту elbib.in.ua

57. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА: Показники, що визначають кредитну політику: 1) термін надання

Кредитна політика: - стратегія і тактика банку в області кредитних операцій. Чи не

Кредитна політика банку: Кредитні операції - це відносини між кредитором і дебітором

Кредитна політика банку та механізми її реалізації

43. Кредитна політика комерційного банку: Кредитна політика комерційного банку - це комплекс заходів

Кредитна система: Кредит має тривалу історію розвитку. Він виник як одна з

44. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЯ: Сучасна кредитна система - це сукупність найрізноманітніших

20. КРЕДИТНА СИСТЕМА КРАЇНИ: Кредитна система будь-якої країни складається з центрального банку і

Кредитна послуга: - результат банківської кредитної операції, тобто підсумок або корисний

90. КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА: Розробкою і проведенням єдиної державної кредитно-грошової

Кредитне управління: є основним підрозділом банку, що виробляють активні

Кредитно-фінансова сфера: Новий сплеск підприємницька діяльність в Росії отримала в

Кредитні аукціони: - широко практикується центральним банком форма надання

3.1 Кредитні гроші: Виникнення та подальший розвиток кредитних грошей стало

Кредитні гроші: - економічне значення цих грошей полягає в тому, щоб «зробити»

Кредитні деривати: (credit derivatives). Кредитні деривати використовуються в стратегіях

Кредитні історії та кредитні бюро: Найважливішою частиною інформації про позичальника, що отримується через названі

Кредитні картки: Кредитні картки призначені для занесення даних про всіх

8.1. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ: Кредит - це форма руху позичкового капіталу, особлива форма руху

Кредитні відносини: - це грошові відносини, при яких вільні грошові капітали і

45. Кредитний договір: Кредитний договір - письмова угода між комер-ким банком

6.6. Кредитний договір банку з позичальниками: Ринкова економіка - це економіка договірних відносин між

Кредитний мультиплікатор: - це відношення динаміки обсягу кредитування, який здійснюється

Кредитний портфель і його якість: Формально кредитний портфель банку - це вся сукупність кредитів,

Кредитний потенціал банку: Не вся сукупність мобілізованих в банку засобів вільна для

Кредитний процес: - це процес організації кредитної діяльності банку, що складається з

Кредитний ризик: - це ризик неповернення кредиту позичальником у відповідності з термінами і

Кредитний ризик: це ризик несплати позичальником основного боргу і відсотків або

3 липня. Кредитний ризик і фактори, що його визначають: Здійснюючи кредитування на умовах терміновості, зворотності,

5.3. Кредитний ринок: В умовах ринкової системи господарства гроші не повинні лежати

Кредит із зворотним аннуитетом: Передбачає зниження виплат по кредиту в кінці строку або їх

КРЕДИТ ОНКОЛЬНИЙ: (call loan) - кредит, що є різновидом контокоррента і

КРЕДИТ ОНКОЛЬНИЙ: (Call Loan) - кредит, що є різновидом контокоррента і

КРЕДИТОР: (creditor) - фізична або юридична особа, перед яким дана

КРЕДИТОР: (Creditor) - фізична або юридична особа, перед яким дана

Кредиторська заборгованість: (payables, accounts payable) - заборгованість даного господарюючого

Кредиторська заборгованість: - заборгованість за розрахунками з постачальникам і підрядникам за

Кредиторська заборгованість: (Payables, Accounts Payable) - заборгованість даного господарюючого

Глава 5.3. Кредиторська заборгованість 5.3.1. Підходи до оцінки

Кредиторська задолжность.: Оскільки існує дебіторська заборгованість, тобто гроші, які

6.4. Кредитоспроможність ссудозаемщиков і методи її визначення

37. Кредитоспроможність позичальника та фактори, що враховуються при її аналізі

Кредитоспроможність позичальника та порядок її оцінки: загальні положення

КРЕДИТУВАННЯ: (crediting) - операція, що передбачає отримання товарів, послуг

Кредитування.: Після підписання угоди починається безпосередньо сам процес

КРЕДИТУВАННЯ: (Crediting) - операція, що передбачає отримання товарів, послуг

Кредитування експорту: - одна з поширених форм стимулювання. Державні

7.3. Кредитування в формі відкриття клієнту кредитної лінії

Кредитування з індексованими платежами: Такі кредити відрізняються тим, що ставка відсотка фіксується на весь

Кредитування малого підприємництва як форма фінансової підтримки

Кредитування під вексель.: Вексель - письмове боргове зобов'язання, що оформляється за нормами

Кредитування на споживчі цілі: Для сучасної банківської системи характерний розвиток

Кредитові записи: Є три випадки, коли в регістрі аналітичного обліку дебіторської

Кредит зі змінною процентною ставкою: Основні характеристики, властиві іпотечних кредитах з змінної

Кредит з перезакладивают заставою (завершальна іпотека)

Кредит під заставу векселя.: Під заставу векселя банк може надати разовий кредит. Розмір

КРЕДИТ ПРОМІЖНИЙ: (bridge credit, bridge loan, swing loan) - короткостроковий кредит,

КРЕДИТ РЕВОЛЬВЕРНИЙ: (revolving credit) - кредитне угоду, що дозволяє позичальникові у

КРЕДИТ РЕВОЛЬВЕРНИЙ: (Revolving Credit) - кредитне угоду, що дозволяє позичальникові у

КРЕДИТ КУЛЬКОВИЙ: (balloon loan, partially amortized loan) - кредит, умови погашення

Кредит з «шаровим» платежем: У цьому випадку передбачається виплата більшої частини або всієї суми

КРЕДИТ ТЕРМІНОВИЙ: - кредит, що полягає в перерахуванні банком обумовленої суми на

КРЕДИТ ТЕРМІНОВИЙ: - кредит, що полягає в перерахуванні банком обумовленої суми на

6.3. Кредит: сутність, функції і форми.: Гроші зазвичай знаходяться в постійному обороті і здійснюють безперервне

Кредит: сутність і види: Кредит (від лат. Credit - він вірить) - предоставле ня в борг товарів

КРЕДИТ ТОВАРНИЙ: - договір, який передбачає обов'язок одного боку надати

КРЕДИТ ТОВАРНИЙ: - договір, який передбачає обов'язок одного боку надати

Кредит за участю: Являє собою схему фінансування, при якій кредитор

КРЕДИТ ОБЛІКОВИЙ (ВЕКСЕЛЬНИЙ): - кредит, що надається банком векселедержателю шляхом покупки

КРЕДИТ ОБЛІКОВИЙ (ВЕКСЕЛЬНИЙ): - кредит, що надається банком векселедержателю шляхом покупки

Кредити овернайт: надаються Банком Росії для завершення банком розрахунків в кінці

Кредити за рахунок дебіторської заборгованості - інкасація до інкасації

2.6 Криміналістичні следообразующие маркери: Криміналістичні маркери слідчі самостійно не застосовують,

Кримінальна економіка: Під кримінальної (або тіньовий) економікою мається на увазі

Критерії ефективності фірми: 1) аллокативная ефективність. Вона пов'язана з тим, що фірма намагається

4.1. Критерії ефективності інвестиційних проектів

19. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ: Термін окупності (PP) - це елементарний кри-терій, який визначається як

Критерії гіперінфляції: IASC відповідно до IAS 29: для збереження досягнутого рівня

критерії ідентифікованих для повної економетричної моделі.

2. Критерії та індикатори сталого розвитку: Детермінованість удовле творіння потреб раціонального та

5.6. Критерії вимірювання ефективності власного квпіталв

7.2. Критерії оптимальності валютної зони: На думку економістів, оптимальна валютна зона (optimum currency

Критерії помилок: Метою процедури мінімізації є відшукання глобального мінімуму

6.2. Критерії віднесення підприємств до МАЛОМУ БІЗНЕСУ

Критерії оцінки: При оцінці інвестиційних проектів можна використовувати три критерії.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ: (criteria for projects appraisal) - показники, використовувані для

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ: (Criteria for Projects Appraisal) - показники, використовувані для (а)

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ залік: З метою стимулювання систематичної підготовки студентів до

3. Критерії підвідомчості справ арбітражним судам

4.5. Критерії прийняття рішень про фінансування нерухомості

Глава 8. Критерії вибору способоввнешнего фінансування та

1.3. Критерії виділення підсистем світового господарства

6.3. Критерії інвестування: ПОЗИТИВНА чиста приведена

Критерій максимакс.: Це критерій крайнього оптимізму. При ис-користуванні даного критерію

Критерій мінімальних жалю Севіджа.: В основі даного критерію лежить припущення про те, що людина

3.9. Критерій оптимальності: 1 .. Суб'єкт економічної діяльності, будь то індивід або

Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца.: Перш ніж скористатися даним критерієм, особа, яка приймає

критерій Сильвестра: Для перевірки знакоопределенная матриці, як правило, використовується

КРИТИЧНЕ ФАКТОР - РЕАКЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ

Критичного обсягу продажу: (break-even sales, breakeven point) - обсяг продукції, доходи від

Критичного обсягу продажу: (Break-even Sales) - обсяг продукції, доходи від продажу якої

2.2. Критика економічного зростання: У критиці економічного зростання ми повинні чітко розділяти критику

КРИТИКА ІДЕЇ РІВНОВАГИ: Значуща чи сама по собі ідея рівноваги? Що ми втратимо, якщо

Критика Лукаса: Припустимо, що і якийсь сезон пи помітили, що команда

КРИТИКА методологічного індивідуалізму: В принципі, методологічний індивідуалізм заперечується історією.

КРИТИКА ПЕРЕДУМОВИ ПРО ДВОХ виміру товару: Інституціоналістів виступили з критикою передумови якісної

КРИТИКА РАЦІОНАЛЬНОСТІ: Чим ми поступимося, якщо відмовимося від раціональності? Зрозуміло, що

4. Критика ринку: Максимізація добробуту економічних суб'єктів передбачає

1.3. КРИТИКА СТРУКТУРУАЛІСГАМІ АРИФМЕТИКИ ЗРОСТАННЯ Денісон

Крива байдужості: (indifference curve) - крива, що альтернативні набори

Крива байдужості: (Indifference Curve) - крива, що альтернативні набори

4.6. Крива доход-споживання (ICC) і побудова кривої Енгеля

2.3. Крива Філіпса: Кривий Філліпса є емпірично певний зв'язок між

Кривої Філліпса З УРАХУВАННЯМ ОЧІКУВАНЬ: Хоча крива Філліпса, мабуть, адекватно описує взаємозв'язок

6.8. Крива Лаффера: Податки розглядаються як один з найважливіших факторів економічного

Крива Лоренца: - це лінія на графіку, що показує, яка частка підсумованих за

Крива Лоренца: Для характеристики ступеня диференціації доходів за групами

«Крива Лоренца»: це метод графічного зображення рівня нерівномірності

КРИВА / 5 У ВІДКРИТОМУ ЕКОНОМІЦІ: При будь-якому даному рівні випуску крива / 5 визначає реальну ставку

Крива пропозиції: Крива пропозиції AS являє собою вертикальну лінію, так як

КРИВА ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦІ: Ми розглянули, як величина пропозиції праці індивідуумів залежить

Крива розподілу доходів: Насправді фактичні доходи відповідають ламаній лінії

9.3. крива рівновагу на ринку активів: Третім і останнім ринком в нашій макроекономічній моделі

9.2. крива рівновагу на товарному ринку: Другим з цих гріх ринків в нашій моделі є товарний ринок.

3.1. Крива рівноваги на ринку благ (крива / 5): Ще раз повернемося до ринку благ. Рівновага має місце в тому випадку,

3.2. Крива рівноваги на ринку грошей (крива 1 - м)

Кривій сукупної пропозиції: Крива сукупної пропозиції показує взаємозв'язок між рівнем

Кривій сукупної пропозиції: У короткостроковому періоді фірми пропонують обсяг виробництва, на

Крива сукупного попиту: Крива сукупного попиту показує взаємозв'язок між величиною

Крива сукупного попиту: Сукупний обсяг виробництва, на який є попит при будь-якому

4.5. Крива ціна-споживання (РСС) і побудова кривої попиту

6.4. Криві довгострокових витрат: Пам'ятаю, був такий настрій в 85-му році ... Пам'ятаю, було таке

6.3. Криві витрат у короткостроковому періоді: Коль скоро між тим остільки Не так щоб саме за те Неначе

КРИЗА В Аргентині: У 2002 р. економіка Аргентини почала виправлятися після декількох

80. КРИЗА колоніальної системи І ОСВІТА НОВИХ НЕЗАЛЕЖНИХ

9.1. Криза міжнародної заборгованості в 80-ті роки і його наслідки

Криза моралі.: На зміну що панувала десятиліттями моралі радянського суспільства,

Кризова ситуація: - це особлива ситуація, яка характеризується підвищеним ризиком

Кризовий фінансовий стан: при якому підприємство знаходиться на межі банкрутства, оскільки в

Криза платіжного балансу і макроекономічне регулювання

2.4. Криза рабовласницької системи: Експлуатувати чужу працю в античних державах можна було,

Криза услугообмена.: Коли споживання не є складним, одна людина цілком здатний

Крос-котирування: - вираз курсів двох валют одна до одної через курс кожної з них

Кровна помста.: В архаїчному суспільстві родоплемінні групи відносно рівномірно

Кола дарообмена.: За частотою інвестицій у вигляді подарунків виділяють: інтенсивно

5. Кругообігу ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ: | - В економічній системі циркулює два обороту. I Перший оборот.

8.3 кругообігу і обороті КАПІТАЛУ: Всякий індивідуальний, так само як і суспільний капітал, знаходиться в

4. 3. Кругообіг оборотного капіталу і джерела його фінансування

Найбільші ІКС в авіабудуванні.: В рамках Федеральної цільової інвестиційної програми

Велике хабарництво: До цієї групи відносяться корумповані представники органів

1.3. ХТО І ЯКИМ ЧИНОМ?: Індивідуальний і громадський вибір здійснюється в визна ленний

Хто і як управляє фірмою: Перш за все розберемося в тому, що поставши ляет собою

Хто кому повинен?: Батьки дарували дітям життя. Чи можуть коли-небудь діти надавати

Хто визначає податкову базу: Податкова база визначається з урахуванням норм ст. ст. 226, 227 і 228 НК

Хто керує ринковим механізмом?: Інформація - це мастило ринкового механізму, завдяки якій він

4. Культурологічні та цивілізаційні підходи: Певне поширення в пострадянській юридичес кой літературі