Головна

Сторінка сімдесят сьома мапи сайту elbib.in.ua

ПОДАТКИ: Статтю доходів державного бюджету утворюють податкові

2.1. Податки: Під податками розуміються одержувані на примусовій і безоплатної

Податки від Адама: У цій яіені немає нжего неогределеннего, за тскжленквм сь / врті і

7.4 ПОДАТКИ І БЮДЖЕТНА РЕГУЛЮВАННЯ: Для оплати рахунків за замовлену фірмам продукцію і різні виплати

Податки на доходи корпорацій: Якщо ваша компанія є корпорацією, то вона повинна декларувати

9.4. Податок на гральний бізнес: Гральний бізнес - підприємницька діяльність, пов'язана з

3.7. ПОДАТОК НА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС: Податок на гральний бізнес для Росії - явище відносно нове. Він

Податки на кожного осла, верблюда, урядового чиновника і

Податок чи жертва: І все ж податок і жертва мають багато ойцего: протягом тисячоліть

Податок на майно: відноситься банками на операційні та інші расходи.Об'ектом

6.2. Податок на майно фізичних осіб: Платниками податків на майно фізичних осіб визнаються

ПОДАТОК НА МАЙНО ФІЗИЧНИХ ОСІБ: Оподаткування майна фізичних осіб здійснює ся в

6.1. Податок на майно організацій: Податок на майно організацій (далі у цій главі - податок)

3.2. ПОДАТОК НА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЙ: Податок на майно організацій являє собою прямий

ПОДАТОК НА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЙ: Податок на майно організацій є прямим і відно-сується до

Податок на майно організацій: Податок на майно організацій встановлюється НК (розд. 9

3.3. Податок на майно організацій: Порядок оподаткування предмета лізингу податком на майно

ПОДАТОК НА МАЙНО ПІДПРИЄМСТВ: Платниками податку визнаються російські організації, іноземні

6.6 ПОДАТОК НА МАЙНО ПІДПРИЄМСТВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

1. Податки та податкова політика: У загальній системі дер жавного регулювання ринкової економіки

Податки та податкова система: Для належного забезпечення функцій державної влади необхідні

ПОДАТКИ І ПЛАТЕЖІ за користування природними ресурсами

§ 1. Податки в системі ринкової економікі.Налоговое тягар. Принципи

Податки стають несправедливими.: Законодавство не встигає пристосовуватися до інфляції. Це

4.2. Податки суб'єктів Російської Федерації: Податок на майно організацій. Платниками податку на майно

§ 5. Оподатковуваний прибуток та особливості її визначення

Оподаткування: У табл. 2.11 в статті «Податки» також представлений корпоративний

4. Оподаткування діяльності страхової компанії

Оподаткування дивідендів, отриманих за межами Російської

Оподаткування дивідендів, отриманих в Російській Федерації

оподаткування і фінансовий контроль.: Важливою функцією держави є оподаткування і фінансовий

4.2. ОПОДАТКУВАННЯ МАЙНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ: Податок на майно фізичних осіб відноситься до числа місцевих податків.

Оподаткування Б-корпорацій: Основні переваги організації компанії у формі З-корпорації

2.6. Оподаткування та податкове регулювання 2.6.1. Про податки і

ОПОДАТКУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ (ПІДПРИЄМСТВ): Податкова система сучасної Росії перебуває в процесі

ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ І ДОХОДІВ ІНОЗЕМНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В

Оподаткування товариств: Коли створюється компанія у формі товариства, найчастіше частки

5.1. Платники податків: Платниками податків ПДВ є: організації; індивідуальні

1.1. Платники податків. Об'єкт оподаткування. Податкова база ПДФО.

2.1. Платники податків. Об'єкт оподаткування. Податкова база.

4.1. Платники податків. Об'єкт оподаткування. Податкова база

6.1. Платники податків. Об'єкт оподаткування. Податкова база

7.1. Платники податків. Об'єкт оподаткування: Платниками податків податку визнаються особи, на яких відповідно

5.4. Податкова база: При визначенні податкової бази виручка від реалізації товарів, робіт,

Податкова база: митних зборів визначається на основі: та митній вартості

Податкова база: визначається як сума всіх доходів, отриманий-них у грошовій,

Податкова база: - це грошове вираження прибутку. Слід зазначити, що існують

Податкова база за договорами страхування: Особливості визначення податкової бази за договорами страхування

7.2. Податкова база. Податковий період: Податкова база визначається: щодо транспортних засобів, що мають

Податкова база, оподатковується за ставками 9, 30 і 35%: Стосовно доходів, які оподатковуються за податковим ставкам 9, 30 і 35%,

Податкова база, обумовлена ??з урахуванням податкових відрахувань

4.7. Податкова декларація: Платники податків незалежно від наявності у них обов'язки по сплаті

6.5. Податкова декларація: Платники податків зобов'язані після закінчення кожного звітного та податкового

5.2. Податкова доктрина держави Стратегія, тактика податкової

ПОДАТКОВА ГАВАНЬ: (tax haven) - країна або територія, яка приваблює іноземних

ПОДАТКОВА ПІЛЬГА: (tax break) - перевага, надане окремим категоріям

7.3. Податкове навантаження і її розподіл: Поняття «податковий потенціал» є базовим по відношенню до

ПОДАТКОВА ОРІЄНТАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ -: ведення бухгалтерського обліку та обчислення фінансового результату

ПОДАТКОВА ОРІЄНТАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: - ведення бухгалтерського обліку та обчислення фінансового результату

3.2. Податкова оцінка вартості майна, що амортизується

2.2. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: Перехід економіки Росії до ринкового господарства об'єктивно вимагав

7.3. Податкова система.: Податки відомі людям з давніх часів. Так уже влаштоване життя, що

4.3 Податкова система: - сукупність різних видів Н. зборів з визна. принципами побудови,

6.7. ПОДАТКОВА СИСТЕМА: Податкова система - сукупність різних видів податків, у побудові та

1 січня. ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

2.1. ПОДАТКОВА СИСТЕМА. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ: Податкова система - це цілісне економічне явище, зі варте

§ 4. Податкова система Російської Федерації: Податкова система РФ будується відповідно до НК РФ.Прінціпи

1.4. Податкова ставка: За загальним правилом податкова ставка ПДФО становить 13%. Податкова

Податкова ставка: встановлюється в розмірі 20 відсотків. При цьому: сума податку,

ПОДАТКОВА ЗАХИСТ: (tax shelter) - професійний термін, який застосовується в американській

Податково-бюджетної політики: Кейнснанская модель спочатку створювалася під час Великої

4.3. Податково-бюджетна, структурна і науково-технічна політика ЄС

2.2. Податкове правопорушення: Податковим правопорушенням визнається винне досконале

2. Податково-правові норми і джерела податкового права ФРН

2.2. Податкові пільги: Від сплати ЄСП звільняються такі категорії

6.3. Податкові пільги: Звільняються від оподаткування: організації та установи

Податкові зобов'язання вашої компанії: Beatles, заробляючи мільйони своїми піснями, одну з них присвятили

Податкові резиденти і нерезиденти: З метою правильного визначення податкової бази та суми податку

4.5. Податкові ставки: Податкова ставка встановлюється в розмірі 24 відсотків. При

7.3. Податкові ставки: Податкові ставки встановлюються законами суб'єктів РФ відповідно

Податкові ставки, які застосовуються щодо матеріальної вигоди по

1.2. Податкові відрахування: При визначенні розміру податкової бази платник податків має право

5.9. Податкові відрахування: Сума податку на додану вартість, що підлягає внеску до бюджету,

Податковий пекло: Сувдж, які ви здесв вщщте, - оповіді мені, - це і еств наш главньм

2.1. Податковий контроль: Податкові органи проводять такі види податкових перевірок

ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ: (tax credit) - система взаимоотно-шений платника податків з

5.5. Податковий період: Податковий період (у тому числі для платників податків, виконуючих

ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД: (tax period) - період, після закінчення якого обчислюється сума

Податковий період: (в тому числі для податкових агентів) з ПДВ складає або один

Податковий період: з податку на прибуток - календарний рік. Звітними періодами по

ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД: (Tax Period) - період, після закінчення якого обчислюється сума

6.2. Податковий період. Звітний період. Податкова ставка

Податковий ризик.: Управління податковим ризиком не представляє складнощів для

ПОДАТКОВИЙ ЩИТ: (tax shield) - професійний термін, який застосовується в американській

3.2. Податковий облік: Ті організації, які сплачують єдиний податок з різниці між доходами

§ а. Податковий облік: Аналогічно витратам на стільниковий зв'язок витрати на Інтернет будуть

3.5. Податковий облік доходів і витрат, пов'язаних з реалізацією ОС

2.1. Податковий облік основних засобів, придбаних до переходу на

2.2. Податковий облік основних засобів, придбаних після переходу на

§ б. Податковий облік послуг стільникового зв'язку: Податковий кодекс РФ (пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ) відносить витрати на

1. Податок на користувачів автомобільних доріг.: Його сплачують банки незалежно від їх форми власності у розмірі

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК: (corporation tax) - сума, що підлягає перерахуванню до бюджету і

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК: (Corporation Tkx) - сума, що підлягає перерахуванню до бюджету і

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ОРГАНІЗАЦІЙ: Платниками податків податку на прибуток організацій (далі в цій

3.1. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ОРГАНІЗАЦІЙ: Податок на прибуток є складовим елементом податкової си стеми

3.6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ОРГАНІЗАЦІЙ: Платниками податку на прибуток визнаються російські та іноземні

3.2. Податок на прибуток організацій: Порядок обліку лізингових платежів, а також інших операцій, пов'язаних

Податок на прибуток організацій:. Оподаткування прибутку - це найважливіший елемент податкової політики

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ВІДКЛАДЕНИЙ: (deferred income tax)-сума, що робить вплив на величину податку

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ВІДКЛАДЕНИЙ: (Deferred Income Tax)-сума, що робить вплив на величину податку

6.5 податок на прибуток підприємств: Податок на прибуток підприємств прийшов на зміну податку з доходів

Податок на прибуток у спонсорується організації: Послуги з реклами, надані організацією на оплатній основі,

Податок на прибуток у спонсорує організації: Спонсори, передавальні засоби в оплату рекламних послуг, можуть врахувати

Податок на рекламу: введений для регулювання комерційної діяльності. Платники

2. Податок з власників транспортних середовищ: ств щороку сплачують банки, які мають транспортні засоби

§ 3. Накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення, їх огляд і

6.2. Нанесення ушерб довкіллю: Перелік шкідливих впливів людства на навколишнє середовище в ході

6.3. Напрямок контролю: В ході аналізу руху капіталу прийнято розрізняти контроль над

1. Напрями аналізу основних фондів і джерела інформації

7.3. Напрямки використання фінансових ресурсів

8.3 Напрями використання коштів ВБФ: Пенсійний фонд РФ (1990 рік утворення; є самостійним

3.4. НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

1. Напрями розвитку обов'язкового н добровільного видів

33. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРАВА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СХОДУ

Спрямованість рахунки прибутків і збитків: Як би то не було, в практичному бізнесі рахунок прибутків і збитків

§ 1. Спрямованість умислу: 1.1. Поза всяким сумнівом, питання про характер провини нотаріуса в

Напутнє слово головуючого: Із змісту ст. 340 КПК РФ з напутнім словом до присяжних

Нарощені: (compounding) - див Дисконтування і нарощення.

Нарощені: (Compounding) - див статтю Дисконтування і нарощення.

Номінальна, або номінальна, вартість: - це сума, на до торую може бути обміняна облігація в момент її

9. Народники: Народництво як особливе ідейно-політичне направле ня в російській

3.1. Народногосподарському комплексі КРАЇНИ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

А. Народний характер правотворчості: Держава, що прагне стати правовою, у своїй законодавчій

Народний календар: служив річним розкладом жертвоприношень (церковний календар) і

Народонаселення: - це естественноисторически складається, безперервно

Народонаселення: У традиційній економіці найбільш дефіцитними ресурсами були або

Народонаселення: - це естественноисторически складається, безперервно

Зовнішня реклама: Це один з найдієвіших і відносно недорогих (по

Порушення кримінально-процесуального закону: Відповідно ч. 1 ст. 381 КПК РФ дається загальне визначення підстав

§ 1. Порушення правил нотаріального виробництва: 1.1. Суперечить закону в першу чергу має призна-тися

§ 2. Порушення, пов'язані з вадами право-дієздатності і волі

§ 3. Порушення, пов'язані з пороком правоволодіння

Порушення законності, правопорядку.: На питання про те, всяке чи правопорушення посадової особи є

6.1. НАСЕЛЕННЯ: Стан і розвиток суспільства значною мірою визна деляется

НАСЕЛЕННЯ І РОБОЧА СИЛА У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: Питання народонаселення в цілому, відтворення робочої сили

НАШ ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП: Отже, ми пускаємося в шлях до справжнього розуміння ділових фінансів.

Наше століття - торгаш: купецтво штажояь валити № надсйю, nomse без кувчества яе

ХХ. НАСИЛЬСТВА: Одні злочину є преступленіяміпротів особистості, інші -

Наскільки ефективна ця система контролю?: Наявність ефективної системи контролю - це необхідна умова

Спадкування: - перехід відправлення функцій, статусу, власності від однієї особи

Спадкування: - перехід відправлення функцій, статусу, власності від однієї особи

1. СПАДЩИНА американських і британських дирижизму 1944 І 1945 рр..

Нашарування інфляції попиту та інфляції пропозиції: До цих пір ми розмежовували інфляцію попиту та інфляцію пропозиції.

НАСТРОЮ СПОЖИВАЧІВ І рецесії 1990-1991 рр..: Теорія споживчої поведінки говорить нам, що рішення

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ДОЛАРІВ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ: (National Association Of Securities Dealers) - недержавна

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ДОЛАРІВ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ: (National Association of Securities Dealers) - недержавні