Головна

Сторінка восьмидесята мапи сайту elbib.in.ua

Номінальний і реальний ВНП: При розрахунку ВНП на його величину впливають інфляція, тобто

Номінальний вкладений капітал і вкладений капітал: Номінальний вкладений капітал - сума, виплачена компанії

Non-profit organization (некомерційна організація)

Норма банківського прибутку в Росії: У СРСР держава повністю підпорядкував собі всі кредитні відносини.

Норма дивідендного доходу: Однак, крім прибутковості, інвесторів цікавить порівняння їх

Нормалізація критеріїв.: Критерії Rk, ke K мають різний зміст і Ш = RR ^, ke K, (3.7) R

Нормальна форма гри: Альтернативні дії, які може зробити гравець, в контексті

Нормальна потужність: - середньорічний рівень виробничої потужності, необхідний для

Нормальна стійкість фінансового стану.: При нормальній стійкості фінансового стану організація

Нормальні потреби: - потребно-сті поточного функціонування економічної системи. В

5.4. Норма і маса накопичень.: Накопичення на підприємствах різних форм власне сти утворюють

Норма обов'язкового резерву: розраховується як відношення суми приписаного вкладення

Норма віддачі: Нарешті, ми повинні розглянути використовувану норму віддачі. Чому ми

НОРМА ПРИБУТКУ: (rate of return) - умовний термін для позначень показника,

НОРМА ПРИБУТКУ: (Rate of Return) - умовний термін для позначень показника,

Норма прибутку торгового капіталу: Торговий бізнес здійснюється за відо-стной загальній формулі:

Норма заощаджень: - це відношення ощадної частини особистого, сімейного доходу ко

Норматив довгострокової ліквідності: (Н4) являє собою відношення всієї довгострокової заборгованості

§ 8. Нормативізм Г. Кельзена: Політико-правове вчення нормативізму своїм корінням сходить до

Норматив ліквідності за операціями з дорогоцінними металами

Норматив миттєвої ліквідності: (Н2) визначається як відношення суми високоліквідних активів і

Нормативна економічна наука: - сукупність систематичних економічних знань, що відносяться до

1. Нормативна основа політичної системи Древньої Русі

Нормативна ціна землі: - показник, що характеризує вартість ділянки певного

§ 2. Нормативне підгрунтя адміністративної відповідальності

6.2. Нормативно-правова база діяльності банків на ринку

2.2. Нормативно-правова база лізингової деятельності2.2.1.

Нормативно-правова регламентація (закріпленість) здійснення.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕРЕГУЛІРОВАНІЕ І ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ

Нормативно-правові: Поведінка господарюючих суб'єктів у ринкових умовах здійснюється

1.2. Нормативно-правові акти: Нормативно-правові акти - це акти, які пройшли державну

3.1. Нормативно-встановлена ??трактування доходів і витрат

Нормативні акти: Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням 12

Нормативні акти: Арбітражний процесуальний кодекс РФ від 24.07.02 / / Російська газета

Нормативні акти: Закон РФ «Про державне мито» від 9.12.1991 (з ізм. Та доп.) / /

Нормативні акти: Про застосування іноземних документів на території РФ. Лист ГТК РФ

Нормативні акти: ФЗ «Про третейські суди в РФ» від 24.07.02 / / Російська газета. 2002.

Нормативні акти: Закон РФ «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 7.07.93 / /

Нормативні акти: ФЗ «Про судових приставів» від 21.07.97 / / Російська газета від

Нормативні витрати - дрібниці значать багато: Одне із завдань виробничого обліку - вчасно визначити

Нормативні правові акти: Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 г.Федеральний

Нормативні правові акти :: Конституція РФ. Прийнята Всенародним голосуванням 12 грудня 1993р. / /

Нормативні правові акти :: 1. Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

Нормативні правові акти :: Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

Нормативні правові акти :: Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

Нормативні правові акти :: 1. Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

Нормативні правові акти :: Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

Нормативні правові акти :: Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

Нормативні правові акти :: Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

Нормативні правові акти :: Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

Нормативні правові акти :: Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

Нормативні правові акти :: Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

Нормативні правові акти :: Земельний кодекс РФ, прийнятий Державною Думою РФ 25 жовтня

Нормативні правові акти :: Федеральний закон РФ Про селянське (фермерське) господарство від

Нормативні правові акти :: Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

Нормативні правові акти :: Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

Нормативні правові акти :: Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

Нормативні правові акти :: Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням

2. Нормативні правові акти та їх види: Результатом правотворчої діяльності є різноманітні

Нормативні вимоги до управління кредитним портфелем

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНО-ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ: Дидактичні одиниці навчальної дисципліни «Міжнародні

Нормативні витрати: розраховуються зазвичай на одиницю готової продукції і включають три

Нормативний метод: використовується при наявності встановлений-них норм і нормативів, наприклад,

Нормативний метод.: Сутність нормативного методу планування полягає в тому, що на

Нормативний метод розрахунку фізичного зносу: припускає використання різних нормативних інструкцій

Нормативний правовий акт: одна з основних, найбільш поширених і досконалих зовнішніх

Нормативний прогноз: - визначення шляхів і термінів досягнення можливих станів явища,

Норматив поточної ліквідності: (НЗ) визначається як відношення суми ліквідних активів до суми

НОРМА Валова маржа: (contribution-margin ratio, contribution-margin percentage, marginal

НОРМА Валова маржа: (Contribution-Margin Ratio, Contribution-Margin Percentage) - частка

8.5 Нормування оборотних коштів. Прискорення оборотності

Нормування витрат: У великих компаніях, т ^ ких, як «General Motors» і «Microsoft»,

1. Нормовані витрати: Пункт 4 ст. 264 Податкового кодексу нормує в цілях оподаткування

§ 2. Норми адміністративного права: Адміністративно-правові норми (як і норми інших від раслей права)

3. Норми арбітражного процесуального законодавства

Норми-дефініції: містять визначення правових категорій і понять. Такими будуть,

Норми, моралі (моральності): це правила загального характеру, засновані на уявленнях людей про

Норми первісної моралі: правила поведінки, що регулювали відносини між людьми на основі

6.1. Норми права, покликані захищати клієнтів і кредиторів

Норми - правила поведінки: на відміну від вихідних, - це норми безпосереднього регулювання

Норми-принципи: - законодавчі приписи, які виражають і закріплюють принципи

3.1. Норми розподілу: Загальновизнаною нормою розподілу є справедливість

6 носіїв інформації. ВИДИ І ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ: Інформація завжди пов'язана з матеріальним носієм. Носій

Нотаріальна дія повинна бути зареєстрована в реєстрі

§ 3. Нотаріальні палати як суб'єкти обязательногострахованія

Нотаріус повинен перевірити дієздатність громадянина і

1.3. Нотаріус може використовувати тільки ті форми упевнитися-них

Нотаріусом повинні бути дотримані вимоги особистої компетенції,

1.2. Нотаріусом можуть бути порушені вимоги до докумен-там,

Новаторство: Новаторство (від лат. Novator - будує заново, обновителем,

3. НОВА ЕКОНОМІЧНА ІДЕОЛОГІЯ: Першочерговою метою післявоєнної економічної політики західних

8.2. Нова економічна політика (НЕП): Із закінченням Громадянської війни на перший план вийшло завдання

2.5. Нова інституціональна економіка: Тепер зупинимося на змінах в «жорсткому ядрі» неокласики,

«Нова» історична школа: Вона розвивала методи «старої» школи в нових умовах. Німеччина була

2. Нова класична макроекономіка (Монетаризм): Після стосовно короткої епохи домінування кейнсіанського

Нова компанія: початкові інвестиції та їх джерела

8.5. НОВА ТЕОРІЯ ВИТРАТ: Криві короткострокових витрат, представлені на рис. 8.5, ха рактерной

«Новітня» історична школа: Крайнощі в застосуванні історичного методу характерні для робіт

5. Новгородської і Псковської ДЕРЖАВИ. ПРАВО ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ РУСІ

3. П. І. Новгородцев: Павло Іванович Новгородцев (1866-1924) - відомий рус ський юрист,

1. Новизна курсу: Курс «Управлінський облік» включає в себе такий обсяг теоретичного

Нове в економічному зростанні в 1990-х рр..: Як відомо, на індустріальній і постінд-стріальной стадіях

1.3. Нове кейнсіанство: Прихильники цього теоретичного підходу, наприклад О. Бланшар, С.

4. Новий час: Юриспруденція Нового часу почала формуватися в епоху

Новоклассіческое напрямок: В останній третині XIX в. виникло новоклассіческое напрям

4. ДО НОВОГО ТИПУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: Створення нового типу економічної системи, що долає недоліки

нові форми і підходи: В цілому тенденція до використання різноманітних форм міжнародних

3.6 Нові індустріальні країни у світовій економіці

§ 4. НОВІ міжтериторіального СТРУКТУРИ: Потреби підвищення ефективності управління державними

5. НОВІ І НОВІТНІ ТЕОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ: Обмеженому «вкраплення» в доктрину порівняльних переваг

11-3. Нові розробки: сучасні кейнсіанці: Економісти не дійшли згоди в поясненні економі чеських

88. Нові технології бездокументарних розрахунків: В умовах зростання платіжного обороту і викликаного ним збільшен-ня

Нові тенденції в розвитку форфейтинга.: Ринок форфейтингових послуг розвивається за кількома напрямами.

3.2. Нові тенденції в розвитку світової економіки: Аналіз сучасної світової економіки і відбуваються в ній

Нові можливості ASP (Application Service Provider)

НОВІ ЗАВДАННЯ: Наше уявлення про владу часто обмежене практичним досвідом

Новий етап інтернаціоналізації виробництва: Економічною основою сучасного світового господарства служить

Новий образ мислення: Для здійснення змін Лейн звернувся безпосередньо ственно до того, що

Новий російський зразка 1859: .. . Ш згорав від яаяда Трущ, дагввой, нз Чарівна цеж.Іван

9.3. Новий центр ділової активності в Південно-Східній Азії. Японське

Чи потрібно це обладнання?: Якщо ви звернетеся до табл. 8.16, 8.17 і 8.18, то побачите, що ці

В потрібний час у потрібному місці: У 1836 році уродженець штату Вермонт Джон Дір переїхав до Пеенд Дітур,

ПОТРІБНО ПОРІВНЮВАТИ: Ви познайомилися з так званими похідними методами. Тепер

Нульова капіталооснащенность: Нарешті, нам залишилося розглянути ще одну можливу ситуацію: так

НЬЮ-Йоркської фондової біржі: (New York Stock Exchange, NYSE) - найбільший у світі організований

НЬЮ-Йоркської фондової біржі: (New York Stoc Exchange, NYSE) - найбільший у світі організований

73. ОБ'ЄДНАННЯ ФРН І НДР: У тривалий період після Другої світової війни і до моменту

ОБ'ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ під верховенством Пруссії: Між тим проблема об'єднання Німеччини, невирішена в період

47. ОБ'ЄДНАННЯ Німецькі держави у НОВИЙ ЧАС.

1.1. ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

9.2. ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ, РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СЕЗ В НАЦІОНАЛЬНИХ

ОБ'ЄКТИВНІСТЬ: (objectivity principle) - принцип бухгалтерського обліку, що означає,

ОБ'ЄКТИВНІСТЬ: (Objectivity Principle) - принцип бухгалтерського обліку, що означає,

9.1. Об'єктивні ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

3.1 об'єктивних умов і ПРОТИРІЧЧЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Об'єкт калькулювання: (costing object) - об'єкт, собівартість якого (планова,

Об'єкт калькулювання: (Costing Object) - об'єкт, собівартість якого (планова,

§ 3. ОБ'ЄКТИ КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: Встановлення змісту та обсягу державного контролю в

1.4 ОБ'ЄКТИ І МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: Об'єктами управлінського обліку є витрати (поточні і

2.2 ОБ'ЄКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І калькулювання собівартості продукції

ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ПРИ ПОВНІЙ ЗАЙНЯТОСТІ: Використовуючи спільно рівновагу на ринку праці і виробничу

ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА, ЗАЙНЯТІСТЬ І РЕАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ПЕРІОД

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: (collateral) - певні активи позичальника, оголошені ним як

5. Забезпечення доказів: Ще одне важливе процесуальне дію, що сприяє гарній

5. Забезпечення доказів: Забезпечення доказів - процесуальна дія, необхідність у

7.5. Забезпечення позову: забезпечувального заходами є термінові тимчасові заходи, спрямовані

7.7. Забезпечення позову. Зустрічне забезпечення позову: Заява про забезпечення позову може бути подано в арбітражний суд

Забезпечення клієнтів бланками розрахунково-касових документів

Забезпечення конституційної законності: являє собою систему заходів, спрямованих на гарантування і її

2. Забезпечення і охорона законності та правопорядку: Різниця між «забезпеченням» і «охороною (захистом)», на нашу

Забезпечення порядку в судовому засіданні: В судовому засіданні повинен забезпечуватися порядок, дозволяє

Забезпечення прав людини: головний критерій демократичності держави. Права людини

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ НА СТАДІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

3.2 Забезпечення розслідування криміналістичної та довідкової

3.3 Забезпечення розслідування криміналістичною інформацією про

3.4 Забезпечення розслідування криміналістичною інформацією про