Головна
Головна → 
Соціологія
СОЦІОЛОГІЯ
Альохін Е.В. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 2008
Існує кілька основних підходів до визначення понять «політичний процес» і « економічний процес ». Перший підхід полягає в тому, що його прихильники вважають тотожними такі поняття, як політичні та економічні сфери в цілому і політичний і економічний процес. Другий підхід передбачає акцентування уваги на постійну мінливість різних рис і характеристик політичних і економічних явищ і виходячи з цього прихильники даного підходу дають таке визначення політичному і економічному процесу
Антохонова І.В. Методи прогнозування соціально-економічних процесів 2004
Навчальний посібник містить класифікацію і опис методів прогнозування для різних соціально-економічних об'єктів. Викладено формалізовані та інтуїтивні методи прогнозування. Основна увага приділена статистичним методам прогнозування і прикладним аспектам розробки прогнозів на різних рівнях ієрархії.
Посібник призначений для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей і фахівців, які цікавляться питаннями прогнозного забезпечення процесу прийняття рішень.