Головна
ГоловнаЕкономікаСтрахування
ЗМІСТ:
к. ю. н. Н. С. Ковалевська та к. ю. н. М. 3. Шварц. Страхування професійної відповідальності но-таріуса. Звіт про науково-дослідній роботі, виконані Інститутом нотаріату юридичного фа-культета СПбДУ за замовленням Федеральної нотаріальної палати РФ. - М.: ФРПК, 2010. - 168 с. - (Серія «Бі-бліотеки" Нотаріального вісника "»), 2010
Видання знайомить читача з правилами та умовами страхування професійної відповідальності нотаріуса, методикою оцінки страхових тарифів, а також з можливістю прогнозувати страховий ризик і розмір наслідків його настання, дозволяє правильно вибрати страховика. Книга призначена для нотаріусів та інших категорій практикуючих юристів, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів, а також для всіх, хто цікавиться правовими аспектами страхування професійної відповідальності приватнопрактикуючих нотаріусів.
Розділ I. Підстави професійної відповідальності нотаріусів
Глава 1. Загальні зауваження про поняття та значенні нотаріальної дії та нотаріального акту
§ 1. Введення
§ 2. Про розмежування понять «нотаріальний акт» і «нотаріальна дія»
§ 3. Про значення нотаріального акту
Висновки
Глава 2. Вчинення нотаріальної дії, що суперечить закону, як підставу заподіяння вредa
Вчинення нотаріальної дії, що суперечить закону, як підставу заподіяння шкоди
§ 1. Порушення правил нотаріального виробництва
1.2. Нотаріусом можуть бути порушені вимоги до докумен-там, що подаються для вчинення нотаріальних дій (ст. 45 Основ).
1.3. Нотаріус може використовувати тільки ті форми упевнитися-них написів, які встановлені Міністерством юстиції (ст. 51 Основ).
Нотаріальне дію має бути зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій.
На відміну від викладеного несплата нотаріального тари-фа не повинна служити підставою визнання нотаріального дей-наслідком недійсним.
Нотаріусом повинні бути дотримані вимоги особистої компетенції, встановлені ст. 47 Основ.
Висновки
§ 2. Порушення, пов'язані з вадами право-дієздатності і волі особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії
У першу чергу закон вимагає від нотаріуса встановити лич-ність звернувся.
Нотаріус повинен перевірити дієздатність громадянина і правоздатність юридичної особи.
2.3. Особливе значення має роз'яснення сторонам сенсу і зна-чення проекту угоди.
Висновки
§ 3. Порушення, пов'язані з пороком правоволодіння
Висновок
Глава 3. Відмова у вчиненні нотаріальної дії як підставу заподіяння шкоди
Відмова у вчиненні нотаріальної дії як підставу заподіяння шкоди
Висновок
Глава 4. Розголошення нотаріальної таємниці як підстава заподіяння шкоди
Розголошення нотаріальної таємниці як підстава заподіяння шкоди
Висновок
Глава 5. Умисел нотаріуса як підставу звільнення страхової компанії від виплати страхового відшкодування
§ 1. Спрямованість умислу
Висновок
§ 2. Розмежування умислу і необережності
Висновок
Глава 6. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов'язку роз'яснення змісту і наслідків скоєного нотаріальної дії
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов'язку роз'яснення змісту і наслідків скоєного нотаріальної дії
Висновок
Глава 7. Про відповідальність при вчиненні дій, які не є нотаріальними актами
Про відповідальність при вчиненні дій, які не є нотаріальними актами
Висновок
Глава 8 . Про допустимості встановлення відповідальності нотаріуса на засадах ризику (без вини)
Про допустимості встановлення відповідальності нотаріуса на засадах ризику (без вини)
Висновок
Глава 9. Відповідальність нотаріуса за дії співробітників нотаріальної контори
Відповідальність нотаріуса за дії співробітників нотаріальної контори
Глава 10. Про розмір відповідальності
Про розмір відповідальності
Висновок
Розділ II. Правові аспекти обов'язкового страхування професійної відповідальності нотаріусів
Глава 1. Зв'язок соціально-психологічних та економіко-математичних основ з правовою формою страхування як одного із способів управління ризиками відповідальності нотаріусів
§ 1. Проблеми, пов'язані з обгрунтуванням обязательногострахованія відповідальності нотаріусів
Висновок
§ 2. Проблеми, пов'язані з реалізацією обязательногострахованія відповідальності нотаріусів
§ 3. Необхідність управління ризиками відповідальності нотаріусів
Висновок
Висновок
Глава 2. Підстави і передумови участі нотаріусів у страхуванні відповідальності, а також для підтримки цього страхування державою
§ 1. Страхування відповідальності як спосіб збільшення суспільної корисності фізичних та юридичних осіб, а також як інструмент захисту їх прав та законних інтересів
§ 2. Умови страхуються ризиків відповідальності нотаріусов.Возможность прогнозування настання ризику та размерапоследствій його настання
Висновок
§ 3. Фінансовий стан страховика та возможностьуправлять моральним ризиком як умова страхуються ризиків
Висновок
§ 4. Виключення можливості несприятливого відбору та ретро-дії правил про страхування як умови страхуються ризиків
Висновок
Глава 3. Страхування діяльності нотаріуса, що займається приватною практикою в Російській Федерації
§ 1. Класифікації страхування
§ 2. Кваліфікація страхування діяльності нотаріуса, що займається приватною практикою
Висновок
§ 3. Нотаріальні палати як суб'єкти обязательногострахованія відповідальності нотаріусів
Висновок
§ 4. Страховий випадок зі страхування профессиональнойответственности в практиці сучасного страхування
Неналежне здійснення професійних функцій
Висновки
§ 5. Два підходи, використовувані у світовій практиці страхованияответственности для визначення моменту реалізації страховогоріска (страхового випадку)
§ 6. Умови страхового покриття і страхові ризики (страховиеслучаі) в обов'язковому страхуванні відповідальності нотаріусів
Висновок
Глава 4. Рекомендації щодо вибору страховика
§ 1. Загальна характеристика пропонованих рекомендаційпо вибору страховика
Висновок
§ 2. Обставини, пов'язані з особливостями страхового зобов'язання та особливостями правових способів забезпечення його виконання, які рекомендується враховувати при виборі страховика
2.2. Обставини, пов'язані з особливостями правових способів забезпечення виконання страхового зобов'язання, які рекомендується враховувати при виборі страховика
2.3. Обставини, пов'язані з ліцензуванням страхування професійної відповідальності нотаріусів, які рекомендується враховувати при виборі страховика
Висновок
§ 3. Інформація, наявність якої слід учітиватьпрі виборі страховика
§ 4. Зразковий алгоритм вибору страховика нотаріусом
Висновок
Глава 5. Аналіз умов конкретних правил страхування професійної відповідальності нотаріусів
§ 1. Англо-американські витоки ряду положень російських правил страхування професійної відповідальності нотаріусів
§ 2. Аналіз істотних умов договору страхування, закріплених в конкретних правилах страхованияпрофессиональной відповідальності нотаріусів
2.1. Умова про майновий інтерес, що є об'єктом страхування
Умова про характер події, на випадок настання якої здійснюється страхування (про страховий випадок)
Умова про розмір страхової суми
Умова про строк дії договору
Висновок
Глава 6. Методика оцінки страхових тарифів по обов'язковому страхуванню професійної відповідальності нотаріусів
§ 1. Загальні положення про страхові тарифи
§ 2. Економічні та правові чинники, що впливають на велічінустрахових тарифів
§ 3. Середні значення страхових тарифів по обов'язковому страхуванню професійної відповідальності нотаріусів і приблизна послідовність дії за оцінкою страхових тарифів
Висновок
Висновки, зроблені в результаті дослідження
Список джерел, використаних при проведенні дослідження
Страхування:
  1. В.П.Орлов. ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ - 2004
  2. Яковлєва Т.А., Шевченко О.Ю.. Страхування: Учеб. посібник Яковлєва Т.А., Шевченко О.Ю. - М.: Економіста, 2004. - 217 с. - 2004
  3. Грищенко Н.Б.. Основи страхової діяльності - 2001 рік
  4. Бурков В.Н., заложні А.Ю., Кулик О.С., Новиков Д.А.. Механізми страхування в соціально-економічних системах - 2001 рік