Головна
ГоловнаЕкономіка → 
Страхування
СТРАХУВАННЯ
В.П.Орлов ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ 2004
Навчальний посібник підготовлено на кафедрі математичного моделювання математичного факультету Воронезького державного університету.
Рекомендується для студентів математичного факультету денного та вечірнього відділення.
Грищенко Н.Б. Основи страхової діяльності 2001
У навчальному посібнику в короткій і доступній формі розкриваються основи страхової діяльності: положення теорії страхової справи, економічні і правові принципи різних видів страхування. Розглядаються основи організації комерційного страхування: страховий менеджмент, державне регулювання страхової діяльності, економіка і фінанси страхової компанії. Наводяться методичні основи оцінки ризику та ефективності страхування, актуарних розрахунків у добровільному медичному страхуванні, аналізу фінансової стійкості страхової компанії. Навчальний посібник засноване на сучасному страховому законодавстві, містить посилання на нього, а також включає глосарій основних страхових термінів і понять.
Курс лекцій призначений для використання в навчальному процесі при вивченні курсу «Страхова справа». Для студентів і викладачів економічних спеціальностей.
Бурков В.Н., заложні А.Ю., Кулик О.С., Новиков Д.А. Механізми страхування в соціально-економічних системах 2001
Справжня робота містить опис результатів теоретико-ігрового моделювання механізмів страхування. У тому числі, механізми: визначення страхових тарифів, взаємного страхування і змішаного страхування. Значна увага приділяється обговоренню попереджувальної і мотиваційної ролі страхування, а також специфіці страхування в багатоелементних системах. Як змістовної інтерпретації використовується екологічне страхування.
Робота розрахована на фахівців (теоретиків і практиків) з управління організаційними системами.
Яковлєва Т.А., Шевченко О.Ю. Страхування: Учеб. посібник Яковлєва Т.А., Шевченко О.Ю. - М.: Економіста, 2004. - 217 с. 2004
У посібнику викладено питання сутності, класифікації страхування, понятійний апарат, правові, економічні та фінансові аспекти страхової діяльності, основи майнового, особистого страхування, страхування від-льної і перестрахування Відображено нові нормативні документи в галузі страхування, в тому числі Концепція розвитку страхування в РФ від 25 вересня 2002 Посібник підготовлено відповідно до державного освітнього стандарту дисципліни «Страхування». Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
К. ю. н. Н. С. Ковалевська та к. ю. н. М. 3. Шварц Страхування професійної відповідальності но-таріуса. Звіт про науково-дослідній роботі, виконані Інститутом нотаріату юридичного фа-культета СПбДУ за замовленням Федеральної нотаріальної палати РФ. - М.: ФРПК, 2010. - 168 с. - (Серія «Бі-бліотеки" Нотаріального вісника "») 2010
Видання знайомить читача з правилами та умовами страхування професійної відповідальності нотаріуса, методикою оцінки страхових тарифів, а також з можливістю прогнозувати страховий ризик і розмір наслідків його настання, дозволяє правильно вибрати страховика. Книга призначена для нотаріусів та інших категорій практикуючих юристів, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів, а також для всіх, хто цікавиться правовими аспектами страхування професійної відповідальності приватнопрактикуючих нотаріусів.