Головна
ГоловнаЮриспруденція → 
Судочинство
ПРОВАДЖЕННЯ
М.Г.Жук Практикум по спецкурсу «Мистецтво судової промови» 2001
На матеріалі, викладеному в практикумі, розглядаються призначення і характерні особливості судової промови як жанру ораторського мистецтва, розкривається значення, поняття, предмет судової промови. Призначено студентам спеціальності «Правознавство».
В.Л. Будникова ПРОБЛЕМИ змагальності ПРАВОСУДДЯ 2005
У своєму сучасному стані російський кримінальних: процес все більше набуває характер змагального.
Особливо актуально це для його судових стадій. Разом з тим існує ще ряд проблем, що перешкоджають визнанню російського кримінального правосуддя як повністю змагального.
Цим та іншим актуальним питанням змагального правосуддя присвячені статті, вміщені в цьому збірнику, який може бути цікавий науковим і практичним працівникам, а також студентам і аспірантам юридичних вузів.