Головна
ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

3.1 Сутність і структура ГФ:


Завдання ГФ - забезпечення гос-ва Д. засобами для вирішення економ., Політ . і соц. завдань.
ГФ - Д. відносини в процесі розподілу і перерозподілу вартості заг. продукту і частини нац. багатства у зв'язку з формуванням Ф. рес-ов у гос-ва і його підприємств, а також використанням їх на розвиток пр-ва і т.д.
Суб'єкти:
Гос-во
Установи та підприємства
Населення
Структура ГФ:
Г. бюджет
Г. кредит
позабюджетні фонди Держ. бюджет
Являє собою форму утворення і використання централізованого Д. фонду для забезпечення деят-ти Г.
Фед. бюджет (вирішує завдання у межах Федерації:
Ф. цільові програми; різні галузі народного госп-ва; правопорядок; межд. деят-ть)
Регіональний бюджет (вирішує завдання регіонів, республік:
Ф. освіти; організації охорони здоров'я; охорона внутр. безпеки правопорядку, навколишнього середовища)
Місцевий бюджет (вирішує завдання місцевого госп-ва:
створення інфраструктури території; підготовка трудових кадрів; рішення задач комунально-побутового хар-ра)
Держ. кредит
Г. є позичальником тимчасово вільних Д. ср-в фізичних та юридичних осіб. Позабюджетні фонди
Вирішують соціальні та економічні питання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1 Сутність і структура ГФ: "
 1. 12.4. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС, ЙОГО СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
  Під паливно-енергетичним балансом розуміються комплексна характеристика і взаємна ув'язка отримання та використання в народному господарстві та побуті паливно-енергетичних ресурсів і всіх вироблених з них видів енергії (електроенергії, тепла і т. п.). Розрізняють паливний баланс, в якому відображаються всі види палива, та паливно-енергетичний баланс, в якому разом з паливом враховується вся
 2. 12.5. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РАЦІОНАЛЬНОГО використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів
  До основних напрямів раціонального використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів можна віднести: поліпшення структури паливного та паливно-енергетичного балансу; більш ретельну і якісну підготовку сировини до його безпосереднього використання на промислових підприємствах; правильну організацію транспортування і зберігання сировини і палива-недопущення втрат і зниження
 3. ЗМІСТ
  ВСТУП 3 ГЛАВА 1. ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКУ 6 Сутність, роль і особливості умов роботи підприємств до і після переходу на ринкові відносини з макроекономічних позицій 6 Основні цілі та функції підприємства в умовах ринку 10 Фактори, що впливають на ефективність функціонування підприємства в умовах ринку 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ
 4. § 3. ПРАВО В сучасному розумінні
  Погляди на право, його сутність, структуру, роль у суспільному житті складалися тривалий час. Досить чітко юридична наука визначає властивості права, ті характерні риси, які при дають праву якість державного регулятора суспільних відно шений: а) нормативність, оскільки право складається з правил поведінки ня загального характеру, б) нерозривний зв'язок з державою, так як норми
 5. 90. Сутність і структура соціально-трудових відносин
  Соціально-трудові відносини - це об'єктивно існуюче взаємозалежність і взаємодія суб'єктів цих відносин у процесі праці, націлені на регулювання якості трудового життя. Соціально-трудові відносини характеризують економічні правові та психологічні аспекти взаємозв'язків людей і їх соціальних груп у трудових процесах. Тому соціально-трудові відносини завжди
 6. Проблеми юридичної освіти
  Правова культура і юридичну освіту А. А. Малиновський Правова культура і юридичну освіту - два взаємопов'язаних правових явища. Ці явища обумовлюють, а в кінцевому рахунку детермінують один одного. Високий рівень правової культури недосяжний без належного юридичної освіти, і навпаки, що відповідає сучасним вимогам юридичну освіту немислимо поза рамками
 7. Вивчивши тему 3, студент повинен знати:
  сутність і структуру національного багатства, основного ка живила, оборотних фондів, природного та інтелектуального потенціалу суспільства; вміти: визначати основні елементи національного багатства; придбати навички: оцінки активів національного багатства. При вивченні теми 3 необхідно: Читати: Главу 3 даного посібника. Виконати завдання: в даному посібнику на стор 47-50. Акцентувати увагу на
 8. Зміст теми:
  Становлення світової економіки. Міжнародна мікро-та макроекономіка. Міжнародний поділ праці. Світовий ринок товарів. Структура, суб'єкти світової економіки. Етапи розвитку світової економіки. Перший етап розвитку світової економіки. Виникнення найбільших компаній, контролюючих основні джерела сировини і ринки збуту. Другий етап розвитку світової економіки. Різке зростання вивозу
 9. Тема 2. Фінансові ресурси та грошові фонди підприємств
  Джерела формування та структура фінансових ресурсів підприємств. Фонди і резерви підприємств. Особливості формування статутного капіталу підприємствами різних організаційно-правових форм. Способи мобілізації підприємствами фінансових ресурсів на фінансовому та ін ринках. Фінансові зобов'язання підприємств. Метою вивчення теми 2 є розкриття сутності фінансових ресурсів підприємства,
 10. Тема 4. Оборотні кошти (капітал) підприємств
  Сутність оборотних коштів (оборотного капіталу) підприємства. Джерела формування, склад і структура оборотних коштів. Визначення потреби в оборотних фондах (нормування). Ефективність використання оборотного капіталу та шляхи її підвищення. Метою вивчення теми 4 є розкриття сутності оборотних коштів (капіталу) підприємства, їх класифікація й визначення шляхів підвищення