ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз
ЗМІСТ:
Лапенков В.І., Сангадіев З.Г.. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства, 2000
У навчальному посібнику викладено основні підходи до аналізу господарської діяльності виробничого підприємства. Наводяться найбільш важливі економічні показники і методи їх аналізу, що використовуються як в управлінському (внутрифирменном), так і в зовнішньому (фінансовому) аналізі. Навчальний посібник призначений для економістів, студентів, аспірантів, викладачів.
1. Зміст, завдання і методи дисципліни
1.1. Предмет і завдання дисципліни
1.2. Види економічного аналізу
1.3. Основні елементи дисципліни
1.4. Система звітності підприємства
1.5. Показники господарської діяльності та фактори, що визначають їх рівень
1.6. Методи аналізу господарської діяльності
1.6.1. Метод порівняння
1.6.2. Індексний метод
1.6.3. Метод ланцюгових підстановок
1.6 .. 4. Метод диференціювання
1.6.5.Метод простого додавання нерозкладного залишку
1.6.6.Метод ділення нерозкладного залишку
1.6.7. Метод пайової участі
1.6.8. Метод дроблення збільшень факторів
1.6.9.Метод інтегрування
1.6.10.Логаріфміческій метод
1.6.11. Графічна інтерпретація результатів факторного аналізу
2. Аналіз виробництва і реалізації продукції
Аналіз виробництва і реалізації продукції
2.1. Аналіз досягнення запланованого рівня за обсягом продукції
2.2. Оцінка факторів, що впливають на обсяг виробництва продукції
2.3. Аналіз складу і структури своєї продукції
2.3.1. Аналіз запасів незавершеного виробництва
2.3.2. Аналіз виконання плану по номенклатурі
2.4. Аналіз комплектності
2.5. Аналіз ритмічності виробництва
2.6. Аналіз реалізації продукції
3. Аналіз виробничого потенціалу підприємства і його використання
Аналіз виробничого потенціалу підприємства і його використання
3.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та їх використання
3.1.1. Аналіз руху робочої сили і використання робочого часу
3.1.2. Аналіз продуктивності праці
3.1.3. Факторний аналіз продуктивності праці
3.1.4. Аналіз заробітної плати
3.2. Аналіз необоротних активів
3.3. Аналіз матеріально-технічного забезпечення
4. Аналіз собівартості продукції
Аналіз собівартості продукції
4.1. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції
4.2. Аналіз витрат на карбованець продукції
5. Аналіз фінансових результатів
Аналіз фінансових результатів
5.1. Аналіз прибутку
5.1.1. Факторний аналіз валового (балансовою) прибутку
5.1.2. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції
5.1.3. Факторний аналіз динаміки нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)
5.1.4. Внутрішньофірмовий факторний аналіз прибутку від реалізації продукції
5.2. Аналіз рентабельності 5.2.1. Склад показників рентабельності
5.2.2. Факторний аналіз рентабельності продукції
5.2.3. Факторний аналіз рентабельності продажів
5.2.4. Зв'язок показників рентабельності продукції і активів.
6. Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства
6.1. Оцінка майнового стану підприємства
6.2. Оцінка фінансової стійкості й автономності підприємства
6.3. Оцінка платоспроможності підприємства
6.4. Аналіз оборотності оборотних активів
7. Внутрішньофірмовий аналіз фінансового стану підприємства
7.1. Аналіз стану оборотних активів
7.2. Аналіз короткострокової заборгованості
8. Оцінка обсягу продукції в процесі фінансового аналізу
8.1. Загальний підхід до визначення об'ємних показників виробництва та реалізації продукції
8.2. Методи оцінки обсягів виробленої та реалізованої продукції
8.3. Особливості оцінки об'ємних показників за відсутності виробничої діяльності
9. Оцінка стану системи виробництва та реалізації продукції промислового підприємства
9.1. Основні характеристики стану системи виробництва і реалізації
9.2. Оцінка стабільності системи виробництва і реалізації
9.3. Оцінка рівня рентабельності
9.4. Оцінка рівня пропорційності виробництва
10. Звітність та аналіз господарської діяльності підприємств
10.1. Загальні положення
10.2. Структура балансів підприємств
10.3. Власний оборотний капітал, його призначення та правила розрахунку його суми за даними балансу
11. Аналіз фінансового становища підприємства, що працює в умовах ринку, і використання ним капіталу
11.1. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності
11.2. Аналіз інтенсивності використання капіталу і рентабельності роботи підприємства
11.3. Аналіз джерел фінансування підприємства, що діє в умовах ринку
11.4. Аналіз тенденцій і напрямків приміщення додатково залучаються підприємством капіталів
11.5. Аналіз динаміки фінансового стану підприємства за ряд років
12. Внутрішній аналіз діяльності підприємства, що працює в умовах ринку
Внутрішній аналіз діяльності підприємства, що працює в умовах ринку
12.1. Функціональна залежність між прибутком, обсягом продажу і собівартістю
12.2. Вплив кількості і структури проданого
12.3. Вплив на прибуток рівня цін та їх зміни
12.4. Вплив на прибуток від продажів рівня постійних витрат
12.5. Аналіз даних внутрішньої звітності про формування фактичного прибутку від продажів
12.5.1. Аналіз відхилень від стандартних прямих витрат
12.5.2. Аналіз відхилень від стандартів витрати прямої зарплати
12.5.3. Аналіз виконання бюджету за накладними витратами
13. Аналіз варіантів управлінських рішень, що базуються на взаємозв'язку прибутку, обсягу собівартості продукції
13.1 Прийняття додаткового замовлення з нижчою ціною реалізації
13.2. Аналіз варіантів ціни реалізації продукції
13.3. Аналіз варіантів окупності постійних витрат за часом експлуатаційного періоду
13.4. Аналіз впливу на прибуток збільшення виробничих потужностей
13.5. Аналіз ефективності закупівель напівфабрикатів або комплектуючих деталей
Рекомендована література
Економічний аналіз:
 1. Казакова Наталія Олександрівна .. Економічний аналіз в оцінці бізнесу: навчально-практичний посібник / Н.А. Казакова. - М.: Справа і Сервіс, 2011. - 288 с. - 2011 рік
 2. Б.І. ГЕРАСІМОВ, Т.М. КОНОВАЛОВА, С.П. СПИРИДОНОВ, Н.І. САТАЛКІНА. КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ - 2008 рік
 3. Туктарова Ф.К.. Порівняльний тактичний аналіз економічного розвитку організацій - 2008 рік
 4. Б.І. Герасимов, Т.М. Коновалова, С.П. Спиридонов .. Економічний аналіз: 2 частина - 2008 рік
 5. Савін К.Н.. Економічна теорія: введення в економічний аналіз - 2006
 6. Блюмин С.Л., Суханов В.Ф., Чеботарьов С.В.. Економічний факторний аналіз: Монографія - 2004
 7. Н. В. Кузнєцова. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності - 2004
 8. Б.І. Герасимов, Ю.В. Йоду. ВСТУП В ЕКОНОМІКУ: ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ - 2004
 9. Б.І. ГЕРАСІМОВ, Н.В. Четверговим, С.П. СПИРИДОНОВ, О.В. ДЬЯКОВА. ЕКОНОМІКА: ВСТУП У ЕКОНОМІЧЕСКІЙАНАЛІЗ - 2003
 10. Санникова І.М., Стась В.М., Ергардт О. І.. КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - 2003
 11. Гальчина О.Н., Пожидаєва Т. А.. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ - 2003
 12. В.К. Бушуєв, Г.Г. Бубнов. Теорія економічного аналізу. ПРОГРАМА курсу - 2003
 13. Маракулин В. М.. Рівноважний аналіз математичних моделей економіки з нестандартними цінами. - 2001 рік
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка