Головна
ГоловнаФінансиБанківська справа → 
« Попередня Наступна »
Глушкова Н.Б.. Банківська справа: Навчальний посібник. - М. - Академічний Проект; Альма Матер, 2005. - 432 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Поточні валютні операції

- це:
а) перекази в Російську Федерацію і з Російської Федерації іноземної валюти для здійснення розрахунків без відстрочки платежу по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності), а також для здійснення розрахунків, пов'язаних з кредитуванням експортно-імпортних операцій на термін не більше 90 днів;
б) отримання і надання фінансових кредитів на строк не більше 180 днів;
в) переклади в Російську Федерацію і з Російської Федерації відсотків, дивідендів та інших доходів за вкладами, інвестицій, кредитах та інших операціях, пов'язаних з рухом капіталу;
г) перекази неторгового характеру в Російську Федерацію і з Російської Федерації, що включають:
- виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, аліментів, державних допомог, доплати компенсацій;
- оплату витрат на відрядження;
- платежі у зв'язку з прийняттям спадщини;
- виплати грошових компенсацій жертвам політичних репресій;
- кошти на утримання дипломатичних та інших офіційних представництв держави за кордоном;
- платежі, пов'язані з нотаріальними і слідчими діями;
- платежі, пов'язані з судовими та арбітражними витратами;
- платежі за участь у міжнародних конгресах, симпозіумах, конференціях, спортивних і культурних заходах, а також в інших міжнародних зустрічах , виставках і ярмарках;
=== 240
- плату за навчання громадян однієї держави в освітніх закладах іншої держави;
- лікування громадян однієї держави в лікувально-профілактичних закладах іншої держави;
- виплату авторських винагород, внески в міжнародні громадські об'єднання;
- витрати, пов'язані з гастролями артистів;
- інші валютні операції, перелік яких встановлюється Урядом Російської Федерації.
До валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу, належать:
а) прямі інвестиції, тобто вкладення в статутний капітал підприємства з метою отримання доходу та отримання прав на участь в управлінні підприємством;
б) портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів;
в) переклади в оплату права власності на будівлі, споруди та інше нерухоме майно і прав на нього;
г) надання та отримання відстрочення платежу на строк більше 90 днів з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності);
д) надання і отримання фінансових кредитів на термін більше 180 днів;
е) всі інші валютні операції, які не є поточними валютними операціями.
Уповноважені банки мають право купувати і продавати іноземну валюту на внутрішньому валютному ринку для здійснення валютних операцій з фізичними особами (неторгових валютних операцій) в порядку, що встановлюється Банком Росії. До неторгових валютних операцій відносяться:
- купівля та продаж готівкової іноземної валюти і платіжних документів в ній;
- інкасо платіжних документів та валюти;
- випуск та обслуговування банківських карт і дорожніх чеків;
- виставлення та оплата грошових акредитивів.
Угоди купівлі-продажу іноземної валюти можуть здійснюватися безпосередньо між уповноваженими банками, а також через валютні біржі. Під міжбанківськими валютними біржами слід розуміти спеціалізовані біржі, що мають ліцензії Банку Росії на організацію операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за рублі і проведення розрахунків за укладеними на них операціях.
Купівля та продаж іноземної валюти в Російській Федерації проводяться тільки через уповноважені банки. Під покупкою (продажем) іноземної валюти через уповноважений банк слід розуміти придбання (відчуження) іноземної валюти за договором купівлі-продажу з уповноваженим банком, а також придбання (відчуження) іноземної валюти за допомогою укладення з уповноваженим банком договорів комісії або договорів доручення, у відповідність з якими або повіреним виступає уповноважений банк. Неторгові валютні операції отримали в насто-щее час широке поширення. Поданим ЦБ ЕФ за 2002 р. ввезення готівкової іноземної валюти уповноваженими банками склав 14400 млн. дол США, вивіз - 1313 млн. дол США. Обсяг купівлі населенням іноземної валюти зріс на 20,7%, однак її продаж зріс істотно більше - на 25,5% через зниження курсу долара і зміцнення євро. Кількість угод з продажу доларів США в поточному 2003 р. по порівнянні з минулим роком зросла лише на 11%, в той час як в євро їх кількість збільшилася в 2 рази. У результаті в січні 2003 року середній розмір продажу населенню долара США і євро практично зрівнявся і склав відповідно 739 і 753 одиниці валюти. Уповноважені банки відкривають і ведуть рахунки своїх клієнтів - юридичних і фізичних осіб - в іноземній валюті. Резиденти мають право мати рахунки також в банках за межами Російської Федерації. Іноземна валюта, що отримується підприємствами (організаціями)-резидентами, підлягає обов'язковому зарахуванню на їхні рахунки в уповноважених банках.Валютние операції комерційних банків
При здійсненні валютних операцій юридичні та фізичні особи-резиденти подають до уповноваженого банку, що обслуговує рахунок, через який проводиться відповідна операція, документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення валютних операцій. Підтверджуючими документами є договори (угоди, контракти), укладені шляхом складання одного документа, підписаного сторонами, або шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного або іншого зв'язку, а також документи, що підтверджують факт передачі товарів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності, претензії, рекламації, акти судових та інших уповноважених адміністративних органів, а також інші підтверджуючі документи. Підтверджуючі документи можуть бути надані юридичними та фізичними особами-резидентами в уповноважений банк шляхом електронного обміну документами. У цьому випадку між юридичною або фізичною особою-резидентом, з одного боку, та уповноваженим банком, з іншого боку, встановлюється процедура визнання аналога власноручного підпису, а також укладається договір про порядок і умови його використання.
У разі переведення іноземної валюти з рахунку підтверджуючі документи представляються до проведення валютної операції, а в разі надходження іноземної валюти на рахунок протягом семи календарних днів з дня зарахування іноземної валюти на рахунок. Здійснення уповноваженими банками розрахунків з валютних операцій на суму, що не перевищує в еквіваленті 2000 доларів США по одній валютній операції, допускається без подання підтвердних документів. Фізичні особи-резиденти мають право переводити, вивозити і пересилати з Російської Федерації раніше перекладені, ввезені або переслані в Російську Федерацію валютні цінності (за винятком готівкової іноземної валюти) у межах, зазначених у митній декларації або іншому документі, що підтверджує їх переклад, ввезення або пересилання в Російську Федерацію. === 243
Фізичні особи-резиденти можуть одноразово вивозити з Російської Федерації готівкову іноземну валюту в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 (десять тисяч) доларів США. При цьому не вимагається подання митним органам Російської Федерації документів, що підтверджують, що вивозиться готівкова іноземна валюта була раніше переведена, ввезена або переслана в Російську Федерацію або придбана в Російській Федерації Крім цього фізичні особи-резиденти мають право вивозити з Російської Федерації раніше ввезену в Російську Федерацію готівкову іноземну валюту в межах суми, зазначеної у митній декларації, яка підтверджує її ввезення в Російську Федерацію. Одноразово при вивезенні з Російської Федерації фізичними особами-резидентами готівкової іноземної валюти в сумі, що не перевищує в еквіваленті 3000 (три тисячі) доларів США, що вивозиться готівкова іноземна валюта не підлягає декларуванню митному органу Російської Федерації. Одноразово при вивезенні з Російської Федерації фізичними особами-резидентами готівкової іноземної валюти в сумі, що перевищує в еквіваленті 3000 (три тисячі) доларів США, що вивозиться готівкова іноземна валюта підлягає декларуванню митному органу Російської Федерації шляхом подання письмової митної декларації.
Нерезиденти можуть мати рахунки в іноземній валюті та у валюті Російської Федерації в уповноважених банках. Порядок відкриття та ведення уповноваженими банками рахунків нерезидентів в іноземній валюті та у валюті Російської Федерації встановлює Центральний банк Російської Федерації. Нерезиденти мають ті ж обмеження на переказ, ввезення та пересилання валютних цінностей в Російську Федерацію, що і резиденти при дотриманні митних правил і в порядку, що встановлюється Центральним банком Російської Федерації.
Для здійснення міжнародних розрахунків уповноважені банки відкривають в іноземних банках і в себе кореспондентські рахунки «Ностро» і «Лоро». Рахунок «Ностро» - це поточний рахунок банку, відкритий ним в банку-кореспонденті. Рахунок «Лоро» - це поточний рахунок, відкритий в комерційному банку на ім'я банку-кореспондента Відкриття коррахунків обумовлено потребою клієнтів банку в здійсненні експортно-імпортних операцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поточні валютні операції "
 1. 1. Державне валютне регулювання
  Система валютного регулювання ня і валютного контролю являє собою комплекс зако нодательную, нормативних та адміністративних обмежень на проведення валютних операцій. Державне регулювання вання в цій області покликане забезпечити економічну бе пеки країни, сприяти піднесенню її економіки за рахунок розширення зовнішньоекономічних зв'язків, створювати ус ловия для зовнішньоторговельної
 2. 8.3.Международние розрахунки, валютні і кредитні відносини
  Міжнародні валютні відносини - це відносини, що складаються при функціонуванні валюти у госпо стве. Вони виникають в процесі функціонування грошей в між народному платіжному обороті. Це складова частина ринкової систе ми економіки. Валютна система являє собою форму орга нізації та регулювання валютних відносин. Існують національна, регіональна та світова валютні
 3. 21.1. Валютна система Росії
  Національна валютна система - форма організації валютних відносин країни, закріплена національним законодавством, складова частина грошової системи країни. Основним законодавчим актом у сфері валютних відносин РФ є Закон РРФСР № 3615-1 від 9.10.92 р. "Про валютне регулювання та валютний контроль". У законі визначено основні поняття: Валютні цінності - іноземна валюта,
 4. 10.3. Основні правила регулювання валютних операцій
  При здійсненні операцій, вартість яких виражена в іноземній валюті, організація керуються законодавчими актами і відомчими інструкціями з валютних питань, якими визначені основні принципи валютного регулювання в Російській Федерації. Валютні операції поділяються на поточні та пов'язані з рухом капіталу. До перших відносяться перекази іноземної валюти в
 5. Валютні цінності
  а) іноземна валюта; б) цінні папери, номіновані в іноземній валюті, - платіжні документи (чеки, векселі і інші платіжні документи), емісійні цінні папери (включаючи акції, облігації), цінні папери, похідні від емісійних цінних паперів (включаючи депозитарні розписки), опціони, що дають право на придбання цінних паперів, і боргові зобов'язання, виражені в іноземній валюті;
 6. Розрахункова одиниця.
  Під час складання платіжного балансу необхідно використовувати розрахункову одиницю, яка застосовується у внутрішніх розрахунках і обліку в країні. При перерахунку платіжного балансу в іноземну валюту слід спиратися на валютний курс, реально діяв на дату залишення шуканого балансу. Джерелами інформації для складання платіжного балансу виступають: митна статистика; статистика грошового
 7. Валютні операції, пов'язані з рухом капіталу
  враховують: прямі інвестиції, тобто вкладення в статутний капітал підприємства з метою отримання доходу та отримання прав на участь в управлінні підприємством; портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів; перекази в оплату права власності на будівлі, споруди та інше майно, включаючи землю та її надра, віднесених за законодавством країни його місцезнаходження до нерухомого майна, а
 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби , струк-торгівлі туру, ефективність. Це вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 10.  19.2 Поточне планування на підприємстві. Розробка плану розвитку
    Строго регламентованого по розділах плану розвитку під-приємства не існує. Виходячи з практики роботи підприємств та рекомендацій ряду авторів план розвитку може включати сле дмуть розділи: | план виробництва продукції (виробнича програма); | план по маркетингу; | план наукових досліджень і розробок; | план інвестицій і капітального будівництва; | план по