ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Абель Е., Бернанке Б.. Макроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

ТЕОРІЯ РЕАЛЬНОГО ділового циклу


З п. 8.4 ми пам'ятаємо, що повна теорія економічного циклу повинна мати дві складові. Перша цей опис типів шоків або порушень, щодо яких вважається, що вони мають найбільший вплив на економіку. Приклади порушень економічної рівноваги, які виділяються в різних теоріях економічного циклу, включають шоки пропозиції, зміни в грошово-кредитної або фіскальній політиці та зміни споживчих витрат. Другий компонент - це модель, яка описує, як ключові економічні неременние, такі як обсяг випуску, зайнятість і ціни, реагують на економічні шоки. Моделлю, якій віддають перевагу економісти класичної школи, є модель 1S-LM або подібна їй конструкція. Однак залишається питання, які шоки мають вирішальне значення для виникнення циклічних коливань?
Впливова група економістів класичного напряму на чолі з Едвардом Прескоттом з Університету Міннесоти і Фіном Кідланд з Університету Карнегі-Меллона розробила теорію, яка займає тверду позицію з питання джерела шоків, що викликають циклічні коливання. Ця теорія, теорія реального ділового циклу (real business cycle theory) (або теорія РДЦ), стверджує, що основними джерелами економічних циклів є реальні шоки в економіці. Реальні шоки - це порушення в «реальної частини» економіки на кшталт шоків, які впливають на виробничу функцію або на рішення споживачів про витрати і заощадженнях. Економісти протиставляють реальні шоки номінальним шоками, або шоків у пропозиції чи попиті на гроші. У термінах моделі 1S-LM реальні шоки прямо впливають на криву IS або лінію FE, тоді як номінальні шоки безпосередньо впливають тільки на криву LM.
Хоча свій внесок в економічний цикл можуть вносити багато видів реальних шоків, прихильники РДЦ відводять найбільшу роль шоків, пов'язаних з виробничою функцією, - тому, що ми назвали шоками пропозиції та що економісти - прихильники теорії РДЦ зазвичай називають шоками про-дуктивності. Шоки продуктивності включають створення нових товарів або методів виробництва, впровадження нових методів управління, зміни в якості капіталу або праці, зміни в доступності сировини або енергії, незвично хорошу чи погану погоду, зміни в державному регулиро-вання, що зачіпають виробництво, і будь-які інші чинники, які впливають на продуктивність. Прихильники РДЦ вважають, що більшість економічних бумів є результатом доброчинних шоків продуктивності, а більшість рецесій викликається несприятливими шоками виробляй-ності.
Несприятливі шоки продуктивності як джерело рецесії. Чи має сенс ідея економістів - прихильників концепції РДЦ про те, що ні-сприятливі шоки продуктивності ведуть до рецесії (а сприятливі шоки продуктивності подібним чином призводять до бумам)? Ми розбирали теоретичні наслідки тимчасового несприятливого шоку про-дуктивності для економіки в розділах 3, 8 і 9. У розділі 3 ми показали, що несприятливий шок продуктивності (або шок пропозиції) начебто по-височини ціни на нафту зменшує граничний продукт праці (MPN) і попит на працю при будь-якій реальній заробітній платі. В результаті падають рівноважні значення реальної заробітної плати та зайнятості (див. рис. 3.12). Рівноважний рівень випуску теж падає, як в результаті зниження рівноважного обсягу зайнятості, так і через те, що несприятливий шок продуктивності зменшує обсяг випуску, який може проводитися при будь-якій кількості праці і капіталу.
Пізніше ми використовували повну модель IS-LM (див. рис. 9.8), щоб дослідити вплив тимчасового несприятливого шоку продуктивності на загальну рівновагу. Ми підтвердили наш більш ранній висновок про те, що несприятливий шок продуктивності знижує рівноважні рівні реальної заробітної плати, зайнятості та обсягу випуску. Вдобавок ми показали, що несприятливий шок підвищує реальну ставку відсотка, знижує споживання та інвестиції, а також підвищує рівень цін.
У більш широкому сенсі наш попередній аналіз впливу несприятливих шоків продуктивності підтверджує твердження прихильників теорії РДЦ про те, що такі шоки пов'язані зі спадами, оскільки вони ведуть до зниження обсягу виробництва. Аналогічний аналіз показує, що сприятливий шок продуктивності веде до зростання виробництва (буму). Відзначимо, що з позицій теорії реального економічного циклу випуск знижується в періоди спадів і росте під час бумів, тому що рівноважний рівень випуску (або випуск в умовах повної зайнятості) змінився, а гнучкість цін гарантує, що фактичний обсяг випуску завжди дорівнює випуску в умовах повної зайнятості. Як і економісти-класики, прихильники теорії РДЦ будуть відкидати кейнсіанську точку зору (обговорювану в главі 11), що спади і підйоми є періодами нерівноваги, протягом яких фактичний випуск нижче або вище свого рівноважного рівня для тривалого періоду.
Теорія реального ділового циклу і факти. Хоча теорія РДЦ, яка об'єднує класичну версію моделі з допущенням про те, що шоки про-дуктивності є головним видом порушення ходу економічного розвитку, відносно проста, вона узгоджується з багатьма фактами, які відомі про ділові цикли. По-перше, згідно з припущенням про те, економіка постійно піддається ударам з боку шоків продуктивності, теорія РДЦ пророкує повторювані флуктуації в сукупному випуску, які дійсно виникають. По-друге, теорія РДЦ правильно пророкує, що зайнятість буде змінюватися проциклічну чином, тобто в одному напрямку з випуском. По-третє, теорія РДЦ пророкує: реальна заробітна плата будег вище в періоди бумів, ніж у періоди спадів (реальна зарплата має про циклічний характер), що також має місце в дійсності.
Четвертий момент, пов'язаний з економічним циклом, який пояснює теорія РДЦ, полягає в тому, що середня продуктивність праці є проциклічною змінної; тобто випуск на одного працівника під час бумів вище, ніж у періоди спадів. Цей факт відповідає припущенням прихильників теорії РДЦ, що буми це періоди сприятливих шоків продуктивності, які мають тенденцію підвищувати продуктивність праці, в той час як рецесії є результатами несприятливих шоків в продуктивності. Ці економісти вказують, що без шоків продуктивності, що дозволяють виробничої функції залишатися стабільною в часі, середня продуктивність праці не змінювалася б в одному напрямку з циклом. Без шоків продуктивності збільшення зайнятості, яке виникає в періоди бумів, призвело б до зниження середньої продуктивності праці завдяки принципу спадної граничної продуктивності праці. Аналогічним чином без шоків в продуктивності спади виявилися б періодами щодо більш високої продуктивності праці, а не нижчою, про що свідчать фактичні дані. Тому прихильники РДЦ розглядають проциклічною характер середньої продуктивності праці як серйозний доказ, що підтверджує правильність їх підходу.
Факт, пов'язаний з економічними циклами, який здається невідповідним простої версії теорії РДЦ, полягає в тому, що інфляція має тенденцію сповільнюватися в ході спаду або відразу після нього. Теорія передбачає, що несприятливий шок продуктивності буде як викликати спад, так і підвищувати загальний рівень цін. Тому, відповідно до теорії реального цик-ла, періоди рецесій повинні також бути і періодами інфляції, що проти-воречие фактичним даним.
Деякі економісти, прихильні теорії РДЦ, не погоджувалися з загальноприйнятим поглядом про проциклічну характері інфляції. Наприклад, у своєму дослідженні періоду 1954-1989 рр.. захисники теорії РДЦ Кідланд і Прескотт показали, що висновок про проціклнческой інфляції до деякої міри залежить від статистичних методів, використовуваних для розрахунку трендів інфляції та обсягу випуску. Використовуючи інший метод розрахунку цих двох трендів, Кідланд і Прескотт виявили, що, коли значення сукупного ви-пуску знаходилося вище свого довгострокового тренду, рівень цін мав тенденцію бути нижче довгострокового значення - результат, більше збігається з прогнозом теорії РДЦ про циклічний поведінці цін. Кідланд і Прескотт припустили, що загальноприйнятий погляд про процнклічностн цін та інфляції грунтується в основному на досвіді економіки між двома світовими війнами (1918-1941 рр..), Коли вона мала іншу структуру і піддавалася впливу з боку інших видів шоків, ніж ближча нам економіка . Наприклад, багато економістів упевнені, що Велика депресія - найважливіше макроекономічне подія між двома світовими війнами - стала результатом ряду великомасштабних несприятливих шоків сукупного попиту. Як показано на рис. 8.13, несприятливий шок сукупного попиту зсуває криву АТ вниз і вліво, приводячи спочатку до зниження обсягу випуску, а потім до зниження цін; ця схема відповідає тому традиційному фактом, що інфляція має нроцікліческій і запізнілий характер. Однак Кідланд і Прескогт стверджують, що з часів Другої світової війни несприятливі шоки пропозиції викликали зростання рівня цін при одночасному падінні випуску. Найбільш помітно інфляція росла під час рецесій, які пішли за шоковими змінами цін на нафту в 1973-1974 і 1979-1980 рр.. Проте проблема циклічного поведінки цін залишається спірною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕОРІЯ РЕАЛЬНОГО ДІЛОВОГО ЦИКЛУ "
 1. СЛОВНИК-ДОВІДНИК
  Абсолютна перевага - можливість підприємства виробляти кожну одиницю товару з меншими витратами (обсягами залучених факторів виробництва) порівняно з іншими підприємствами. Абстрактний об'єкт - ідеалізований образ, абстрагіруемие від несуттєвих властивостей досліджуваного реального об'єкта у відповідності з метою і завданнями дослідження. Агент (від лат. Agens ^ еп ^) - діючий) -
 2. 5.1. СУТНІСТЬ, ПЕРЕДУМОВИ І СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ЕТАПУ регіоналізації
  Регіоналізація, або регіоналізм, - вельми цікаве і водночас вкрай складне явище, що має безліч різних аспектів, не дивно тому, що універсального його визна-лення не існує. Але для того щоб зрозуміти суть цього явища, необхідно насамперед скласти уявлення про те, що таке регіон. Існує reo-або зовнішньополітичне розуміння регіону, коли цей термін
 3. 3.1. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ ТА ЙОГО ФАЗИ
  Вивчення циклічних закономірностей економічного розвитку - одна із складових частин макроекономічного аналізу. Багато поколінь дослідників намагалися розгадати таємницю циклічних коливань ринкової економіки. У результаті на певному етапі аналізу деякі автори дійшли висновку, що цикли можна усунути і забезпечити плав-ве розвиток економіки. Це дало підставу деяким
 4. 3.2. ПРИЧИНИ циклічні коливання В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  Питання про причини економічного циклу, як уже зазначалося, завжди викликав великий інтерес у економістів. Численні теорії, що пояснюють циклічність, зазвичай класифікують за двома групами: "зовнішні" і "внутрішні". Прихильники "зовнішніх '" теорій бачать причину економічних коливань в дії зовнішніх по відношенню до господарської системі факторів - наукових і технічних відкриттів, політичних
 5. СЛОВНИК макроекономічних категорій, понять і термінів
  Абсолютна перевага - перевага, якою володіє країна, здатна, використовуючи даний обсяг ресурсів, виробляти більше, ніж інші країни. Австрійська школа - група економістів Віденського університету (К. Мен-гер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк), яка здійснила наприкінці XIX в. "Суб'єктивістську революцію" в політичній економії. Виступивши проти класичної теорії вартості, яка робила наголос
 6. 9.1. Стратегічне планування
  Роль і методи стратегічного планування У системі управління соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві, а також у забезпеченні нормального функціонування комерційних організацій особливе місце займали-маєт планування - спосіб забезпечення єдності спрямування зусиль для досягнення спільних цілей. Без планування система незмінна в часі і не пристосовується до змін
 7. § 1. ПРИРОДА РЕГУЛЮВАННЯ
  Державне регулювання у наукових працях як і раніше «прив'язується» тільки до економіки і служить одним із проявів або функцією державного управління в широкому сенсі. Воно характеризується як встановлення та забезпечення державою загальних правил поведінки (діяльності) суб'єктів суспільних відносин і коректування їх залежно від зміни умов. Дану функцію доповнюють
 8. Теорія раціональних очікувань (нові класики)
  У 70-ті р. ХХ ст. з'явилися сумніви в ефективності кейнсіанства та монетаризму. На базі цих сумнівів виникла теорія раціональних очікувань Роберта Лукаса (1937 р.), голови так званої нової класичної школи, лауреата премії пам'яті А. Нобеля в 1995 р. «за розробку і застосування гіпотези раціональних очікувань, яка привела до зміни макроекономічних аналізів і поглибленню нашого
 9. Словник термінів
  акомодації політика (асоціацію-modating policy) - економічна політика, спрямована на пом'якшення ня наслідків шоків в економіці і ослаблення їх руйнівної сили. Наприклад, політика расшире ня сукупного попиту за рахунок посилення росту цін при збереженні обсягу виробництва на природний ном рівні для нейтралізації несприятливих шоків з боку пропозиції. Акселератор (модель)
 10.  12.1. Теорії міжнародної міграції капіталу
    У сучасних умовах зростаюче значення набуває вивчення потоків руху капіталів між країнами. Даний процес служить умовою інтернаціоналізації виробництва, перетворює фінансові ринки в найважливіший фактор світового господарства. ОДНИМ ІЗ характерних явищ світової економіки є міжнародна міграція капіталів. Як фактор виробництва капітал має фізичної та грошової
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка