ГоловнаЕкономікаМіжнародна економіка → 
« Попередня Наступна »
А. І. Дралін С. Г. Міхньова. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, 2006 - перейти до змісту підручника

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ І ЗАВДАННЯ


1. Витрати робочого часу складають (година):
З / п в Німеччині в 8 разів вище, ніж в РФ, а в Польщі - дорівнює з / п в РФ. Які товари будуть вироблятися в РФ, а які в Німеччині? (Використовувати принцип абсолютних переваг).
2. Виробничі можливості Росії і Білорусії при незмінних альтернативних (змінні) витрати виробництва:
У якої країни порівняльну перевагу?
Яка кількість зерна і картоплі вироблялося в обох країнах до спеціалізації, якщо відомо, що в кожній з країн направляли рівну кількість ресурсів на виробництво зерна і картоплі?
Яка максимальна кількість зерна і картоплі можуть призвести країни разом узяті після міжнародної спеціалізації? (Привести графіки та аналітичне рішення).
У країні функція попиту на товар має вигляд: QD = 40 - P, а функція пропозиції QS = -10 + P (P в руб., Q в млн од.). У решті світу функція попиту на товар має вигляд: QD = 60 - Px30, а функція пропозиції QS = -10 + Px30 (P в $, Q в млн од.).
Яка ціна на товар в відсутність зовнішньої торгівлі в країні і в іншому світі?
Які експортні можливості країни?
Які імпортні можливості решти світу?
Яка світова ціна буде при вільній торгівлі?
Яка кількість товару країна може експортувати у відкритій економіці? (Прийняти курс 30 руб. / $) (Привести графіки та аналітичне рішення).
Показати на малюнку з кривими внутрішнього попиту і пропозиції на товар вплив зменшення імпортного мита:
на величину (обсяг) попиту;
на зміну загального доходу вітчизняних виробників.
Який ВВП країни, розрахований за курсом ПКС, якщо розрахований за обмінним курсом він становить 100 млрд $. Курс обміну 30 руб. / $, Курс ППС = 10 руб. / $.
ВВП країни Х складає 30% від ВВП країни Y, ВВП якої со-ставлять 5% від ВМП. Скільки відсотків становить ВВП країни Х від ВМП?
Частка РФ в ВМП становила 3,6% в 1990 р., а зараз складає 2%.
На скільки відсотків зменшився ВВП?
На скільки процентних пунктів зменшився ВВП?
Розрахувати курс ППС в кінці року, якщо на початку року він дорівнював 10 руб. / $, А інфляція була в РФ 21%, в США 10%.
Попит та пропозиція на валюту: MD = 500 - 10Е, MS = -200 + 10E.
Визначити плаваючий обмінний курс Е (грн. / $).
Визначити валютні інтервенції ЦБ при фіксованому курсі Е = 25 (грн. / $).
Номінальний рівень мита на імпорт кінцевого продукту t = 30%, частка вартості імпортної сировини в ціні кінцевого продукту в умовах відсутності митних зборів a1 = 70%, номінальний тариф на імпортну сировину t1 = 10%. Визначити значення ефективної мита Z (рівень захисту вітчизняних виробників). Обговорити отриманий результат.
Скласти таблицю географічного розподілу світового експорту товарів (із зазначенням питомої ваги найбільш великих експортерів та імпортерів) і показати на графіку розвиток світової торгівлі за останні 25 років.
Скласти таблицю географічного розподілу світового експорту послуг (із зазначенням питомої ваги найбільш великих експортерів та імпортерів).
Простежити динаміку світових цін на нафту за останній рік, використовуючи дані періодичної преси та Інтернету.
14. Припустимо, що попит і пропозиція на ринку транзисторних радіоприймачів в США мають наступну динаміку: Ціна, $ 5 10 15 20 Обсяг попиту, шт. 5 4 3 2 Обсяг пропозиції, млн шт. 2 3 4 5
Попит та пропозиція на ринку транзисторних радіоприймачів в Японії мають наступну динаміку: Ціна, $ 5 10 15 20 Обсяг попиту, шт. 2,5 2,1 1,5 1,0 Обсяг пропозиції, млн шт. 1 3 5 7 Побудуйте графіки ринків транзисторних приймачів США та Японії.
Припустимо, що між двома країнами здійснюється вільна взаємна торгівля. Яка буде рівноважна ціна на радіоприймач?
Яка країна буде експортувати радіоприймачі в іншу країну?
Який буде обсяг експорту?
Припустимо, що США вводять імпортне мито. Що відбудеться з обсягом експорту та імпорту?
15. Припустимо, що країни А і Б виробляють два товари - велосипеди та тенісні ракетки; обидві країни використовують спільну валюту. У таблиці показані витрати праці на виробництво двох товарів А і Б (годин на одиницю випуску). Товар Країна А Б Велосипеди 60 120 Ракетки 30 40 Яка країна володіє абсолютною перевагою у виробництві обох товарів?
Розрахуйте для кожної країни альтернативні витрати виробництва велосипедів, виражені в ракетках, і альтернативні витрати виробництва ракеток, виражені в велосипедах. Яка країна має порівняльну перевагу у виробництві велосипедів?
Припустимо, що міжнародна торгівля відсутня. Кожна країна має 300 працівників, зайнятих 40 годин на тиждень. Спочатку в кожній країні половина працівників зайнята у виробництві велосипедів, а інша половина - у виробництві тенісних ракеток.
Розрахуйте обсяги виробництва (од. на тиждень) велосипедів і ракеток в кожній країні і заповніть таблицю. Країна А Країна В Сумарно Велосипеди Ракетки Тепер припустимо, що почався процес міжнародної торгівлі. Спеціалізація країн здійснюється наступним чином: країна, що володіє порівняльною перевагою у виробництві тенісних раку-ток, випускає тільки ракетки; інша країна виробляє велосипеди на рівні сумарного обсягу виробництва, що мав місце за відсутності торгівлі, направляючи залишилися трудові ресурси на випуск ракеток. Розрахуйте обсяг виробництва (од. на тиждень) велосипедів і ракеток в кожній країні, заповніть таблицю і покажіть, які вигоди можуть мати обидві країни від міжнародної торгівлі. Країна А Країна В Сумарно Велосипеди Ракетки 16. Припустимо, в країні X витрати праці в годинах на виробництво тенісних м'ячів - 6 год, на виробництво тенісних ракеток - 2 год; в країні Y на виробництво тенісних м'ячів - 1 год, на виробництво ракеток - 4 ч. Країна Товар М'ячі Ракетки Країна X 6 2 Країна Y 1 Квітня Прийняти тривалість робочого тижня за 36 ч.
Пояснити, у виробництві якого товару країна X має відносну перевагу і чому?
Розрахувати альтернативну ціну ракеток, виражену через ціну м'ячів для країн X і Y.
Визначити, в якому інтервалі буде розташовуватися ціна рівноваги на ракетки в разі розвитку торгівлі між країнами?
Підрахувати виграш країн від міжнародної торгівлі, якщо кожна країна буде спеціалізуватися на виробництві одного продукту і обмінювати його на продукт іншої країни цілком?
Побудувати лінії торговельних і виробничих можливостей для кожної країни.
17. Бразилія вводить тариф на експорт цукру в розмірі 20 доларів за 1 т. На підставі даних, наведених у таблиці, розрахуйте такі величини:
а) виграш бразильських споживачів від введення тарифу;
б) втрати бразильських виробників від введення тарифу;
в) розмір надходжень до держбюджету експортного мита;
г) чистий ефект від введення експортного мита на цукор для національного добробуту Бразилії. Без тарифу З тарифом Світова ціна цукру, $ 300 300 Обсяг внутрішнього споживання, млн т 8 червня Обсяг внутрішнього виробництва, млн т 22 20
При вільній торгівлі кожний долар вартості одиниці продукції в текстильній промисловості розподіляється таким чином : 40% (тобто 40 центів) складає додана вартість, 30% (або 30 центів) - витрати на бавовняну пряжу і 30% (або 30 центів) - на інше волокно. Припустимо, уряд вводить тарифи на імпорт текстилю у розмірі 25% і на імпорт бавовняної пряжі в розмірі 16,7% (або 1/6). Ціна одиниці продукції (без тарифу) 1 $. Розрахувати розподіл вартості одиниці продукції після введення двох тарифів на імпорт.
Невелика країна імпортує товар X. Світова ціна цього товару дорівнює 10 доларів. Крива внутрішньої пропозиції товару X у цій країні визначається рівнянням: S = 50 + 5 Р, а рівняння кривої попиту має вигляд: D = 400 - 10 Р. Припустимо, що країна ввела специфічний митний тариф у розмірі 5 за кожну одиницю товару X. Розрахуйте вплив митного тарифу на:
а) добробут споживачів;
б) доходи виробників;
в) дохідну частину державного бюджету;
г) добробут країни в цілому.
Вивчіть структуру експорту товарів і послуг з Росії та імпорту товарів і послуг до Росії. Як можна змінити структуру експорту і що для цього потрібно? Чи можна змінити структуру експорту послуг в короткі терміни, щоб добитися позитивного сальдо в торгівлі послугами?
За даними World Investmen Report (сайт ЮНКТАД) проаналізуйте обсяги прямих іноземних інвестицій та його розподіл по регіонах і країнах світу, структуру країн-інвесторів.
Економіка описана наступними даними:
експорт товарів становить 19650 $;
імпорт товарів становить 21758 $;
громадяни країни отримують дохід від іноземних інвестицій у вигляді процентних виплат за кордону в розмірі 3621 $;
країна виплачує зарубіжним інвесторам дохід у вигляді відсотків у розмірі 1394 $;
витрати громадян даної країни на туризм складають 1919 $;
доходи даної країни від туризму становлять 1750 $;
односторонні трансферти країни рівні 2388 $;
відтік капіталу з країни складає 4174 $;
приплив капіталу в країну складає 6612 $.
Використовуючи дані, розрахуйте сальдо поточного рахунку руху капіталу і платіжного балансу країни. Які зміни величини офіційних валютних резервів країни?
Припустимо, що існує система золотого стандарту. Долар США має фіксований золотий вміст при ціні 20,67 доларів за 1 унцію, а британський фунт - 4,25 ф. ст. за 1 унцію золота.
Який обмінний курс долара на фунт стерлінгів? Припустимо, що ви починаєте здійснювати комерційні операції, маючи 85 ф. ст. при обмінному курсі 6 доларів = 1 ф. ст.
Яка кількість золота ви могли б купити у Великобританії?
Припустимо, що ви не купуєте золото в Британії, а обмінюєте свої фунти на долари. Яка кількість золота ви змогли б купити потім у США?
Якщо ви після цього посилаєте золото назад у Великобританію, то скільки воно буде коштувати в фунтах?
Як довго буде, на вашу думку, зберігатися курс обміну 6 доларів = 1 ф. ст.?
Опишіть можливі події, якби обмінний курс склав 3 долари = 1 ф. ст.
Поясніть за допомогою графіків вплив протекціоністської і фритредерскую зовнішньоторговельної політики на обмінний курс (е) і дохід (Y) в умовах системи плаваючого обмінного курсу.
Ринок праці в двох країнах (X і Y) характеризується наступними даними. Функція попиту на працю в країні X має вигляд: DL = 5000 - 20 W, а в країні Y: DL = 3500 - 5 W. Функція пропозиції праці в країні X має вигляд: SL = 2000 + 10W, а в країні Y: SL = 1500 + 5W.
Який рівень рівноважної заробітної плати (доларів на місяць) і рівень рівноважної зайнятості (тис. осіб) в кожній з країн?
Припустимо, що в обох країнах зняті всі обмеження на переміщення робочої сили. Якими будуть напрям міграції робочої сили та її величина?
Припустимо, що в результаті пересування робочої сили в країні еміграції рівноважна годинна ставка заробітної плати зросла на 10 доларів. Як зміниться обсяг еміграції з цієї країни?
Яким буде новий рівень рівноважної заробітної плати в приймаючій країні?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТИПОВІ ЗАВДАННЯ І ЗАВДАННЯ »
 1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
  Ринок праці займає центральне місце в складі сукупного ринку факторів виробництва - землі, праці і капіталу, оскільки його функціонування дозволяє виявляючи у виробничі про процесу матеріальні, фінансові, природні ресурси, обеспечи вая таким чином їх господарське взаємодія. Світовий досвід країн з розвиненою ринковою економікою і порівняно неболь шой досвід нашої країни
 2. 12.4 Методи організації виробництва
  Сукупність способів, прийомів і правил оптимального соче танія основних елементів виробничого процесу в про странстве і в часі на всіх стадіях виробництва представляють собою методи організації виробництва. З урахуванням особливостей типів розрізняються методи організації: | індивідуального і дрібносерійного виробництва; | великосерійного і масового виробництва (потоковий метод);
 3. 16.3 Організаційна структура управління підприємством
  Організаційний механізм управління підприємством має безліч компонентів, але обов'язково повинен представляти еди ву систему, в якій функціонування окремих елементів взаимозависимо і взаємообумовлено. В даний час в Росії в області організації менеджменту є особливо багато про блем через особливості сучасного стану її перехідної економіки. Організаційний механізм
 4. 17.1 Фактори, що впливають на реструктуризацію
    Реструктуризація підприємств у ринкових умовах має на меті швидкої адаптації до умов зовнішнього сере ди, мобільності управління, зростання показників ефективності та конкурентоспроможності. Трансформаційний характер російської економіки визначає залежність процесу реформування підприємств від ряду факторів: 1) організаційно-правової форми підприємств; 2) пріоритетів і цілей
 5.  12.5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ
    Форми організації праці - це її різновиди, відрізняю щиеся один від одного особливостями вирішення питань за окремими вим елементам організації праці. Форми визначаються формооб разующімі ознаками. Таких ознак декілька. За способами встановлення планових завдань та обліку виконан-ненной роботи виділяють індивідуальну і колективні (сумісного стние) форми організації праці. Індивідуальної називають
 6.  1.1. Цілі і засоби політика розвитку виробництва
    1.11. У цій книзі розглядається ряд математичних моделей, які можуть бути корисні для розробки та осо ливо для планування політики виробництва. У настою щее час все більше число країн, як економічно сла боразвітих, так і розвинених, проводять політику, сознатель але спрямовану на подальший розвиток господарства. Це виправдовує більш ретельне вивчення механізму розвитку з метою
 7.  Термінологічні словники
    Авізо - доручення на зарахування або списання коштів за рахунками в банку. Розрізняються авізо кредитові (гроші зараховуються) та дебетові (гроші списуються). Авуар (податковий) - податковий кредит, відкритий будь-якому платнику податків (компанії або фізичній особі), яка отримує дивіденди, що розподіляються компаніями, які платять податок на фірми. Акредитив - доручення банку про виплату
 8.  2.1. СТРУКТУРНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ АІС І АІТ
    Виробничі та господарські підприємства, фірми, корпо-рації, банки, органи територіального управління, являють собою складні системи. Вони складаються з великого числа елементів, що реалізують виробничі та управлінські функції. Такі економічні об'єкти мають багаторівневу структуру, а також великі зовнішні та внутрішні інформаційні зв'язки. Для забезпечення нормального
 9.  2.2. ПРОЕКТУВАННЯ: СТАДІЇ І ЕТАПИ СТВОРЕННЯ АІС І АІТ
    В даний час очевидний факт, що успішне функціонування ня людино-машинних інформаційних систем і технологій визначає якість проектування. Проектування має на меті забезпечити ефективне функ-ціонування АІС і взаємодія АІТ з фахівцями, ис-користуються в сфері діяльності конкретного економічного об'єкта ПЕОМ та розвинені засоби комунікації для виконання своїх
 10.  2.4. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВЕДЕННЯ проектувальні роботи
    Створення автоматизованих інформаційних систем і техно-логій в економіці може здійснюватися за двома варіантами. Перший варіант припускає, що цією роботою займаються спеціалі-зірованние фірми, що мають професійний досвід підготовки програмних продуктів конкретної орієнтації (бухгалтерський промисловий облік, бухгалтерський облік у банках, автоматизація конкретних банківських операцій та
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка