Головна
ГоловнаЮриспруденціяКримінальне право
ЗМІСТ:
Качалов В.А., Качалова О.В.. Кримінально-процесуальне право, 2007
Написане відповідно до навчальної програми з курсу «Кримінальний процес» на основі чинного кримінально-процесуального законодавства РФ. Знайомить читача з вмістом основних інститутів і норм кримінально-процесуального права. У навчальному посібнику послідовно розглянуто принципи кримінального процесу, правове становище учасників кримінального судочинства, а також процесуальний порядок слідчих і судових дій і т. д. З урахуванням останніх змін, внесених до Кримінально-процесуального кодексу РФ. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і фа культета, юристів-практиків, працівників слідчого апарату, суддів.
ПЕРЕДМОВА
Глава 1. СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
1.1. Сутність і призначення кримінального процесу. Кримінально-процесуальні відносини
1.2. Основні положення Концепції судової реформи в Російській Федерації та їх реалізація на сучасному етапі
1.3. Історичні типи кримінального процесу
1.4. Кримінально-процесуальна форма. Кримінально-процесуальні гарантії
Запитання для самоконтролю
Глава 2. Кримінально-процесуальний закон
2.1. Кримінально-процесуальний закон РФ, його поняття і роль у здійсненні призначення кримінального судочинства
2.2. Кримінально-процесуальні норми
2.3. Дія кримінально-процесуального закону в просторі, в часі і по колу осіб
Запитання для самоконтролю:
Глава 3. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Поняття і значення принципів кримінального процесу
3.2. Система принципів кримінального процесу Росії
3.3. Характеристика окремих принципів кримінального процесу
Запитання для самоконтролю
Глава 4. Кримінальне переслідування
4.1. Сутність кримінального переслідування
4.2. Суб'єкти, які здійснюють кримінальне переслідування
4.3. Види кримінального переслідування. Обов'язковість кримінального переслідування
Запитання для самоконтролю
Глава 5. УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
5.1. Види кримінально-процесуальної діяльності (кримінально-процесуальні функції). Органи та особи, їх здійснюють
5.2. Поняття «учасники кримінального процесу» та їх класифікація
5.3. Суд у кримінальному процесі. Склад суду
5.4. Учасники процесу на стороні обвинувачення, їх правове становище
5.5. Учасники процесу на стороні захисту, їх правове становище
5.6. Учасники кримінального процесу, що сприяють кримінальному судочинству
Запитання для самоконтролю
Глава 6. ДОКАЗИ І ДОВЕДЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
6.1. Поняття і зміст доказування по кримінальній справі
6.2. Межі і предмет доказування у кримінальному процесі
6.3. Обов'язки і права учасників процесу в доведенні
6.4. Поняття і властивості доказів у кримінальному процесі
6.5. Характеристика окремих видів доказів
Запитання для самоконтролю
Глава 7. ЗАХОДИ кримінально-процесуального примусу
7.1. Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу
7.2. Затримання підозрюваного
7.3. Поняття запобіжних заходів та підстави їх застосування
7.4. Види запобіжних заходів
7.5. Інші заходи кримінально-процесуального примусу
Запитання для самоконтролю
Глава 8. ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
8.1. Поняття і підстави пред'явлення цивільного позову
8.2. Порядок пред'явлення, доказування і дозволу цивільного позову
Запитання для самоконтролю
Глава 9. ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
9.1. Поняття і значення стадії порушення кримінальної справи
9.2. Приводи і підстави для порушення кримінальної справи
9.3. Процесуальний порядок розгляду і вирішення заяв та повідомлень про злочини. Види рішень, що приймаються за повідомленнями про злочини
Запитання для самоконтролю:
Глава 10.ОБЩІЕ УМОВИ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
10.1. Сутність, завдання та форми попереднього розслідування
10.2. Поняття і система загальних умов провадження попереднього розслідування
10.3 Характеристика загальних умов попереднього розслідування
Запитання для самоконтролю
Глава 11. ВИРОБНИЦТВО ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА
11.1. Сутність та система попереднього слідства
11.2. Загальні правила попереднього слідства
11.3. Процесуальний порядок провадження слідчих та інших процесуальних дій
Запитання для самоконтролю
Глава 12. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА
12.1. Зупинення попереднього слідства: підстави та порядок
12.2. Закінчення попереднього слідства
12.3. Припинення кримінальної справи та кримінального переслідування: підстави та порядок
Запитання для самоконтролю
Глава 13. ПОНЯТТЯ І СУТЬ ДІЗНАННЯ
13.1. Поняття і сутність дізнання
13.2. Особливості провадження дізнання у Збройних силах РФ
Запитання для самоконтролю
Глава 14. ПІДСУДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
14.1. Поняття підсудності та її ознаки
14.2. Процесуальний порядок визначення підсудності кримінальних справ та передачі справ з одного суду до іншого
Запитання для самоконтролю
Глава 15. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ до судових засідань
15.1. Поняття і значення стадії призначення судового засідання
15.2. Повноваження судді по кримінальній справі, що надійшов до суду
15.3. Підстави та порядок попереднього слухання справи
15.4. Призначення судового засідання та підготовчі дії до нього
Запитання для самоконтролю
Глава 16. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
16.1. Поняття і значення загальних умов судового розгляду
16.2. Види загальних умов судового розгляду
Запитання для самоконтролю
Глава 17. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
17.1. Структура судового розгляду
17.2. Підготовча частина судового засідання
17.3. Судове слідство
17.4. Судові дебати і останнє слово підсудного
17.5. Постанова вироку
Запитання для самоконтролю
Глава 18. ВИРОК СУДУ
18.1. Сутність і значення вироку. Вимоги, пред'яв ляем до вироку
18.2. Питання, які вирішуються судом при постановленні вироку
18.3. Види вироків
18.4. Структура вироку
Запитання для самоконтролю
Глава 19. ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ за згодою обвинуваченого з пред'явленим йому обвинуваченням
19.1. Сутність особливого порядку судового провадження та його значення
19.2. Підстави та умови застосування особливого порядку судового виробництва
Запитання для самоконтролю
Глава 20. Провадження у кримінальній справі у мирового судді
20.1. Сутність світової юстиції. Підсудність кримінальних справ мировому судді
20.2. Порушення кримінальної справи та підготовка судового розгляду мировим суддею
20.3. Особливості судового розгляду та оскарження вироків і постанов мирового судді
Запитання для самоконтролю
Глава 21. ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, розглядається судом за участю присяжних засідателів
21.1. Поняття і сутність виробництва кримінальної справи у суді присяжних
21.2. Формування колегії присяжних засідателів і повноваження присяжних засідателів
21.3. Особливості проведення окремих частин судового розгляду у справах за участю присяжних засідателів
21.4. Винесення і проголошення вердикту присяжних засідателів
Запитання для самоконтролю
Глава 22. ВИРОБНИЦТВО В СУДІ ДРУГИЙ ІНСТАНЦІЇ
22.1. Сутність стадії апеляційного та касаційного провадження
22.2. Загальний порядок апеляційного та касаційного оскарження
22.3. Апеляційний порядок розгляду кримінальної справи
22.4. Порядок розгляду справ у касаційній інстанції
Запитання для самоконтролю
Глава 23. Виконання вироку
23.1. Сутність, значення і завдання стадії виконання вироку
23.2. Процесуальний порядок звернення вироку суду до виконання
23.3. Питання, які вирішуються судом у стадії виконання вироку, та порядок їх розгляду і вирішення
23.4. Процесуальний порядок вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку
Запитання для самоконтролю
Глава 24. ПЕРЕГЛЯД набрали законної сили вироки, ухвали і постанови суду
24.1. Сутність наглядового виробництва, його суб'єкти і приводи
24.2. Процесуальний порядок перегляду судових рішень у наглядовому порядку
24.3. Відновлення провадження у кримінальній справі з огляду нововиявлених обставин
Запитання для самоконтролю
Глава 25. ОСОБЛИВОСТІ провадження в окремих категоріях КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ І СТОСОВНО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ
25.1. Особливості провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх
25.2. Провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру
25.3. Особливості провадження у кримінальних справах щодо окремих категорій осіб
Запитання для самоконтролю
Глава 26. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, становить слідчого за виробництві КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
26.1. Види процесуальних документів, що складаються в ході попереднього слідства
26.2. Вимоги, що пред'являються до процесуальних документів, які складаються слідчим
26.3. Методика складання процесуальних документів
Запитання для самоконтролю
Глава 27. ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ У кримінальному судочинстві
27.1. Право на оскарження в кримінальному судочинстві
27.2. Процесуальний порядок оскарження
27.3. Поняття і порядок реабілітації
Запитання для самоконтролю
Глава 28. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
28.1. Запит про правову допомогу: напрямок, виконання, відмова від виконання
28.2. Порядок видачі особи для кримінального переслідування або виконання вироку
28.3. Передача особи, засудженої до позбавлення волі, для відбування покарання в державі, громадянином якої вона є
Запитання для самоконтролю
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Кримінальне право:
  1. Тюхтенев С.С. Кримінальне право (Загальна частина. Особлива частина): навчально-методичний комплекс - 2008 рік
  2. А.П. Брагін. Російське кримінальне право - 2008 рік
  3. Н.П. Пічників. Кримінальне право. Загальна частина - 2007
  4. Н.П. Пічників, В.Н. Чернишов. Кримінальне право (Загальна частина): конспект лекцій - 2006
  5. Батичко в.т .. Кримінальне право. Загальна та Особлива частини. - 2006
  6. Доржиев Ж.Б., Раднаев В.А. Харман Ю.В.. Кримінальне право. Загальна частина - 2000
  7. Гарлем М. Про злочини і покарання (ПІД РЕДАКЦІЄЮ Беккарі) - 1766