Головна
ГоловнаЮриспруденціяКримінальну право
ЗМІСТ:
Тюхтенев С.С. Кримінальне право (Загальна частина. Особлива частина): навчально-методичний комплекс, 2008
У роботі представлені навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право (Загальна частина. Особлива частина)», в тому числі навчальна програма, робоча програма курсу, плани семінарських занять, методичні вказівки студентам з вивчення курсу в цілому, з написання і захисту курсових робіт, підготовки та здачі іспитів, заліків, а також методичні рекомендації з контрольованої самостійної роботи студентів з кримінального права.
Кримінальне право
Введення
Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту основної освітньої програми підготовки юриста за фахом 030501 «Юриспруденція», що містяться у Державному освітньому стандарті вищої професійної освіти від 27 березня 2000 року.
Кваліфікаційна характеристика фахівця в частині вивчення кримінального права
Загальні методичні рекомендації щодо вивчення курсу «Кримінальне право»
Технологічна карта навчального курсу « Кримінальне право ».
Модульно-рейтіноговая система оцінки успішності студентів
Методичні рекомендації по самостійній роботі студентів
Завдання для самостійної контрольованої роботи студентів з Загальної частини кримінального права
Рекомендована основна література
Завдання для самостійної контрольованої роботи студентів з Особливої ??частини кримінального права
Програма курсу «Кримінальне право Російської Федерації» ч. 1
Основна література для всіх тем семінарських занять
Плани семінарських занять з кримінального права (Загальна частина)
Практикум з Загальної частини кримінального права
Які види примусових заходів медичного характеру можуть бути застосовані до осудним, страждають психічними розладами? Програма курсу «Кримінальне право Російської Федерації» частина 2
Плани семінарських занять з кримінального права (Особлива частина) і методичні вказівки щодо вирішення завдань
Глосарій курсу
Теми курсових робіт з Загальної частини кримінального права
Теми курсових робіт з Особливої ??частини кримінального права
Запитання для підготовки до іспиту з кримінального права ч.1 .
Запитання для підготовки до іспиту з кримінального праву ч. 2
Кримінальне право:
  1. А.П. Брагін. Російське кримінальне право - 2008 рік
  2. Качалов В.А., Качалова О.В.. Кримінально-процесуальне право - 2007
  3. Н.П. Пічників. Кримінальне право. Загальна частина - 2007
  4. Н.П. Пічників, В.Н. Чернишов. Кримінальне право (Загальна частина): конспект лекцій - 2006
  5. Батичко в.т .. Кримінальне право. Загальна та Особлива частини. - 2006
  6. Доржиев Ж.Б., Раднаев В.А. Харман Ю.В.. Кримінальне право. Загальна частина - 2000
  7. Гарлем М. Про злочини і покарання (ПІД РЕДАКЦІЄЮ Беккарі) - 1766