ГоловнаЮриспруденціяКримінальне право
ЗМІСТ:
Батичко в.т .. Кримінальне право. Загальна та Особлива частини., 2006
Курс лекцій написаний у відповідності з програмою курсу кримінального права, на базі нового Кримінального кодексу Російської Федерації з урахуванням всіх змін і доповнень, внесених в кримінальне законодавство станом на 1 січня 2006 року.
Курс лекцій містить основні положення Загальної та Особливої ??частин кримінального законодавства. У ньому розкриваються визначення понять злочину та його видів, підстава кримінальної відповідальності і склад злочину, принципи кримінального законодавства та механізм кримінально-правового регулювання, дія кримінально-правових норм у часі, просторі і по колу осіб, порядок та механізм призначення покарання і умови звільнення осіб від кримінальної відповідальності і покарання. Особливу увагу приділено кримінальної відповідальності неповнолітніх. Докладно розглядаються і аналізуються склади злочинів Особливої ??частини Кримінального законодавства.
Матеріал викладено в зрозумілій загальнодоступній формі і призначений для вивчення Загальної та Особливої ??частини кримінального права слухачами та студентами юридичних вузів і факультетів.
ВСТУП
Загальна частина
Лекція 1. Кримінальне право як галузь права і як наука
1. Поняття, предмет і метод кримінального права
2. Система кримінального права
3. Механізм і завдання кримінально-правового регулювання
4. Кримінальне право як наука
Лекція 2. Кримінальне законодавство Російської Федерації його завдання і принципи
1. Поняття кримінального закону
2. Система кримінального законодавства
3. Завдання кримінального законодавства
4. Принципи кримінального законодавства
5. Тлумачення кримінального закону
Лекція 3. Межі дії кримінального закону
1. Дія кримінального закону в часі
2. Дія кримінального закону в просторі
3. Дія кримінального закону по колу осіб
Лекція 4. Кримінальна відповідальність
1. Поняття кримінальної відповідальності
2. Підстава кримінальної відповідальності
Лекція 5. Злочин і його види
1. Поняття злочину і його ознаки
2. Категорії злочинів
Лекція 6. Склад злочину
1. Поняття і значення складу злочину
2. Об'єкт злочину і його види
3. Об'єктивна сторона злочину
4. Суб'єкт злочину та його ознаки
5. Суб'єктивна сторона злочину
Лекція 7. Помилка та її значення в кримінальному праві
1.Понятие помилки в кримінальному праві і її види
2.Значеніе помилки в кримінальному праві
Лекція 8. Множинність злочинів
1. Поняття одиничного злочину
2. Множинність злочинів і її види
Лекція 9. Стадії вчинення злочину
1. Поняття стадій умисного злочину
2. Поняття закінченого злочину і його ознаки
3. Незакінчений злочин і його види
4. Добровільна відмова від злочину
Лекція 10. Співучасть у злочині
1. Поняття співучасті та його ознаки
2. Види співучасті і його форми
3. Види співучасників та їх відповідальність
4. Особливості добровільної відмови співучасників від злочину
Лекція 11. Обставини, що виключають злочинність діяння
1.Понятие і значення обставин, що виключають злочинність діяння
2. Види обставин, що виключають злочинність діяння
1. Поняття кримінального покарання
2. Цілі кримінального покарання
3. Система і види покарань
Лекція 13. Призначення покарань
1. Загальні початку призначення покарання
2. Обставини, що пом'якшують покарання
3. Обставини, які обтяжують покарання
4. Особливості призначення покарання
5.Порядок визначення термінів покарань при їх складання
6.Ісчісленіе термінів покарань та зарахування покарання
7. Умовне засудження
Лекція 14. Звільнення від кримінальної відповідальності
1.Понятие і підстави звільнення від кримінальної відповідальності
2.вид звільнення від кримінальної відповідальності
Лекція 15. Звільнення від кримінального покарання
1.Понятие і підстави звільнення від кримінального покарання
2.вид звільнення від кримінального покарання
Лекція 16. Судимість, амністія, помилування
1. Амністія
2.Помілованіе
3.Судімость та її правові наслідки
Лекція 17. Кримінальна відповідальність неповнолітніх
1. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх
2. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності і покарання
Лекція 18. Примусові заходи медичного характеру
1. Поняття і цілі застосування примусових заходів медичного характеру
2. Види примусових заходів медичного характеру
Лекція 19. Загальна характеристика Особливої ??частини кримінального права
1. Поняття, значення і система Особливої ??частини кримінального права
2. Кваліфікація злочинів та її значення
Лекція 20. Злочини проти життя і здоров'я
1. Поняття і види злочинів проти особи
2. Злочини проти життя
3. Злочини проти здоров'я
4. Злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров'я людини
Лекція 21. Злочини проти волі, честі та гідності особи
1.Понятие і види злочинів проти честі і гідності особистості
2. Злочини проти особистої свободи
3. Злочини проти честі і гідності особистості
Лекція 22. Злочини проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості
1. Поняття і види злочинів проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості
2. Злочини проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості, що здійснюються насильницьким способом
3. Злочини проти статевої недоторканості особи
Лекція 23. Злочини проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
1.Понятие і види злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
2.Злочин проти політичних прав і свобод
3. Злочини проти соціальних прав і свобод
4. Злочини проти особистих прав і свобод
Лекція 24. Злочини проти сім'ї та неповнолітніх
1. Поняття і види злочинів проти сім'ї та неповнолітніх
2. Злочини проти неповнолітніх
3. Злочини проти сім'ї
Лекція 25. Злочини проти власності
1. Загальна характеристика і види злочинів проти власності
2. Викрадення чужого майна, його форми і види
3. Заподіяння майнової або іншого збитку, не пов'язане з розкраданням
4. Знищення або пошкодження майна
Лекція 26. Злочини у сфері економічної діяльності
1. Поняття і види злочинів у сфері економічної діяльності
2. Злочини у сфері підприємництва
3. Злочини у грошово-кредитній сфері
4. Злочини у сфері фінансової діяльності держави
Лекція 27. Злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях
1.Понятие і види злочинів проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях
2. Зловживання повноваженнями
3. Зловживання повноваженнями приватними нотаріусами і аудиторами Зловживання повноваженнями приватними нотаріусами і аудиторами (ст. 202 КК РФ). Безпосереднім об'єктом
4. Перевищення повноважень службовцями приватних охоронних або детективних служб Перевищення повноважень службовцями приватних охоронних або детективних служб (ст. 203 КК РФ).
5. Комерційний підкуп
Лекція 28. Злочини проти громадської безпеки
1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
2. Злочини проти громадської безпеки
3. Злочини проти громадського порядку
4. Злочини, пов'язані з порушенням правил виробництва різного роду робіт
5. Злочини, пов'язані з порушенням правил поводження з загальнонебезпечним предметами
Лекція 29. Злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі
1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі
2. Злочини проти здоров'я населення
3. Злочини проти громадської моральності
Лекція 30. Екологічні злочину
1. Поняття і види екологічних злочинів
2. Екологічні злочини загального характеру
3. Спеціальні екологічні злочини
Лекція 31. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
1. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
2. Злочини, пов'язані з порушенням правил безпеки руху і експлуатації транспортних засобів
3. Злочини, пов'язані із забезпеченням безпечних умов функціонування транспорту
4. Інші транспортні злочини
Лекція 32. Злочини у сфері комп'ютерної інформації
1. Загальна характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації
2. Види злочинів у сфері комп'ютерної інформації
Лекція 33. Злочини проти основ конституційного ладу і безпеки держави
1. Поняття і види злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки держави
2. Злочини, що посягають на зовнішню безпеку
3. Злочини, що посягають на основи конституційного ладу і внутрішню безпеку
4.Преступленія, посягають на економічну безпеку
5. Злочини, що посягають на збереження державної таємниці
Лекція 34. Злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
2. Характеристика окремих видів злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
3. Хабарництво
4. Інші злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
Лекція 35. Злочини проти правосуддя
1. Поняття і види злочинів проти правосуддя
2. Злочини у сфері забезпечення незалежності суддів і захисту їх особистої безпеки, честі та гідності
3. Злочини у сфері правильного відправлення правосуддя посадовими особами органів правосуддя
4. Злочини у сфері виконання громадянами обов'язків сприяти чи не перешкоджати здійсненню правосуддя
5. Злочини у сфері виконання вироків, рішень та інших актів органів правосуддя
Лекція 36. Злочини проти порядку управління
1. Поняття і види злочинів проти порядку управління
2. Зазіхання на представників влади
3. Зазіхання на недоторканність Державного кордону
4. Зазіхання на порядок поводження з документами та державними нагородами
5. Зазіхання на порядок комплектування Збройних Сил та проходження альтернативної служби
6.Посягательства на авторитет держави
7.Посягательства на порядок здійснення громадянами своїх прав
Лекція 37. Злочини проти військової служби
1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти військової служби
2. Злочини проти порядку підлеглості та статутних взаємовідносин між військовослужбовцями
3. Злочини проти порядку проходження військової служби
4. Злочини проти порядку несення спеціальних служб
5. Злочини проти порядку поводження з військовим майном, зброєю, джерелами підвищеної небезпеки, використання та експлуатації військової техніки
Лекція 38. Злочини проти миру і безпеки людства
1. Загальне поняття і види злочинів проти миру і безпеки людства
2. Злочини проти миру
3. Військові злочини
4. Злочини проти безпеки людства
Кримінальне право:
  1. Тюхтенев С.С. Кримінальне право (Загальна частина. Особлива частина): навчально-методичний комплекс - 2008 рік
  2. А.П. Брагін. Російське кримінальне право - 2008 рік
  3. Качалов В.А., Качалова О.В.. Кримінально-процесуальне право - 2007
  4. Н.П. Пічників. Кримінальне право. Загальна частина - 2007
  5. Н.П. Пічників, В.Н. Чернишов. Кримінальне право (Загальна частина): конспект лекцій - 2006
  6. Доржиев Ж.Б., Раднаев В.А. Харман Ю.В.. Кримінальне право. Загальна частина - 2000
  7. Гарлем М. Про злочини і покарання (ПІД РЕДАКЦІЄЮ Беккарі) - 1766
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка