ГоловнаЕкономікаУправлінський облік
ЗМІСТ:
Волкова О.М.. Управлінський облік, 2004
Програма дисципліни «Управлінський облік» складена відповідно до вимог (федеральний компонент) до обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки дипломованого фахівця (бакалавра, магістра) по циклу «Загальнопрофесійні дисципліни» державних освітніх стандартів вищої професійної освіти другого покоління, а також вимогами, що пред'являються НФПК до нових і модернізованим програмами навчальних курсів, розроблених в рамках субпроекти «Створення центру підвищення кваліфікації викладачів з економіки» Інноваційного проекту розвитку освіти.
Організаційно-методичний розділ
1.Цель курсу
2.Задачі курсу
3. Методична новизна курсу
4. Місце курсу в системі соціогуманітарного освіти
5. Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу
Зміст курсу
1. Новизна курсу
2.Раздели курсу
3.Теми та короткий зміст
4. Перелік примірних контрольних питань і завдань для самостійної роботи
5. Орієнтовна тематика курсових робіт (есе)
6. Примірний перелік питань до заліку (іспиту) з усього курсу підвищення кваліфікації викладачів
Форма підсумкового контролю
Навчально-методичне забезпечення курсу
Управлінський облік:
  1. Райзберг Б.А.. Державне управління економічними і соціальними процесами - 2010 рік
  2. Л.А. ЖАРИКОВА. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК - 2004
  3. І. Г. Кукукіна. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК - 2001 рік
  4. Т.А. Понкрашева. Управлінський облік - 2001 рік
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка