Головна
ГоловнаЕкономіка → 
Управлінський облік
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
Райзберг Б.А. Державне управління економічними і соціальними процесами 2010
У навчальному посібнику на сучасному рівні знань і в доступній для сприйняття широким колом читачів формі викладено науково-методичні та прикладні основи державного управління соціально-економічними об'єктами, процесами, відносинами. Посібник виділяється комплексністю викладу, охопленням численних функцій державного управління економікою і ре лювання ринкових процесів, видів і способів управління, включаючи управління власністю, майном, конкурентоспроможністю, економічної та фінансової безпекою. Значну увагу приділено аналізу досвіду реформ системи управління в Росії, відображений зарубіжний досвід державного регулювання економіки і соціальної сфери. Для студентів економічних вузів і факультетів.
Волкова О.М. Управлінський облік 2004
Програма дисципліни «Управлінський облік» складена відповідно до вимог (федеральний компонент) до обов'язкового мінімуму змісту та рівню підготовки дипломованого фахівця (бакалавра, магістра) по циклу «Загальнопрофесійні дисципліни» державних освітніх стандартів вищої професійної освіти другого покоління, а також вимогами, що пред'являються НФПК до нових і модернізованим програмами навчальних курсів, розроблених в рамках субпроекти «Створення центру підвищення кваліфікації викладачів з економіки »Інноваційного проекту розвитку освіти.
Л.А. ЖАРИКОВА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 2004
Навчальний посібник «Управлінський облік» написано на основі нового Плану рахунків. Розглянуто питання організації обліку витрат на виробництво, їх класифікація. Значне місце відведено новим методам обліку витрат і калькулювання собівартості продукції («стандарт-кост», «директ-кост»), складу витрат включаються до собівартості продукції.
Призначено для студентів економічних вузів, що навчаються за спеціальністю 060500 «Бухгалтерський облік і аудит», працівників бухгалтерського обліку.
І. Г. Кукукіна УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 2001
Методичний посібник розроблено для слухачів, навчаються спеціальностями «Менеджмент» та «Маркетинг» відповідно до Федеральної програмою перепідготовки управлінських кадрів.
Т.А. Понкрашева Управлінський облік 2001
Конспект лекцій призначений для студентів спеціальностей 060800, 0611000, що вивчають навчальну дисципліну «Управлінський облік». Містить теоретичний матеріал з основних тем курсу та розрахункові приклади.