ГоловнаЕкономікаІнформаційні технології в економіці
ЗМІСТ:
Гламаздін Е.С., Новиков Д.А., Цвєтков А.В.. Управління корпоративними програмами: інформаційні системи і математичні моделі, 2003
Робота містить опис інформаційного оточення корпоративних систем управління програмами (перша частина), а також теоретико-ігрові та оптимізаційні моделі управління корпоративними програмами (друга частина).
Робота розрахована на фахівців (теоретиків і практиків) з управління організаційними системами.
Введення
ЧАСТИНА 1. Інформаційне оточення корпоративних систем управління програмами
1.1. Програми в корпораціях
1.2. Корпоративні інформаційні системи
Бізнес-модель
Інформаційна модель
Інформаційна система (ІС)
Корпоративна інформаційна система (КІС)
Інформаційна технологія
Віддача від автоматизації
Основниe функції управління
В корпоративних системах використовуються різні методи управління
Методи управління процесами
Методи управління проектами
Методи управління знаннями
1.3. Фактори, що впливають на розвиток КІС
Розвиток загальних можливостей і продуктивності комп'ютерних систем
Розвиток підходів до технічної та програмної реалізації елементів КІС
Сервер баз даних
Сервер XML-даних
Сервер HTML-інтерфейсу
Під віртуальним представництвом розуміється
Управління замовленнями.
Підтримка продукції протягом всього життєвого циклу.
Налагодження тісної взаємодії з мережею розподілу, контроль усього ланцюжка поставок.
Повномасштабний віддалений доступ і питання безпеки.
Відкритість.
Нові можливості ASP (Application Service Provider)
1.4. Реінжиніринг бізнес-процесів і вибір КІС ??
Виявлення потреб в інформації
Всебічний аналіз підприємства.
Аналіз критичних чинників.
Масштаб змін корпорації
Реінжиніринг бізнес процесів.
ІТ-інфраструктура
Галузеві мережі.
Основні стадії проекту розробки і впровадження КІС
Організація тендеру і вибір керуючої (впроваджує) компанії.
Підготовка персоналу компанії до проекту змін
Затвердження проектної методології.
Управління проектом обстеження.
Аналіз бізнес-моделі «як є»
Управління проектом реорганізації бізнес-процесів
Вибір постачальника програмного забезпечення.
Управління проектом побудови та розвитку КІС
Розробка та затвердження плану-графіка робіт.
Управління ризиками та якістю впровадження.
Вибір ERP-системи для впровадження
Охоплення всіх основних процесів управління корпорацією.
Модульність.
Багатоланкова архітектура "клієнт-сервер".
Адаптируемость.
Інтеграція з електронними каналами.
Регіональна та галузева спеціалізація.
Зручний екранний інтерфейс.
Інформаційна відкритість.
Консолідація даних.
Безпека і надійність.
Технологія моделювання КІС
Інформаційна модель IDEF1X
Модель процесів IDEF3
Онтологическая модель IDEF5
Як вибрати систему під конкретний об'єкт?
Аналіз КІС.
Технічна здійснимість
Типові «вузькі місця» програмного забезпечення
1.5. Основні типи підсистем КІС
Робота workflow-систем
Карта ділового процесу
Системи керування документами.
Засоби обробки паперових документів.
Системи підтримки прийняття рішень OLAP.
Системи, засновані на застосуванні Internet-технологій.
Електронний глобальний ринок
Засоби управління проектами і стратегічного пла-нування.
MRP (Material Requirements Planning) системи
Основна ідея MRP систем
Основною перевагою MRP систем
Основні елементи MRP системи
Відомість матеріалів і склад вироби (ВМ)
Стан запасів
Системи MRP II (Manufacturing Resources Planning)
ERP системи (Enterprise Resources Planning)
Системи електронної комерції типу B2B
Корпоративний сайт компанії.
Онлайновий магазин (online store).
Служба закупівель (buy site).
Інформаційні сайти і вертикальні портали.
Брокерські сайти.
Електронні торгові площадки (ЕТМ).
Електронні біржі.
Інтегровані комплекси.
Управління відносинами з клієнтом - CRM
Supply Chain
SCM
Концептуальна модель SCM
Інтеграція ERP і систем B2B. Системи планування ресурсів підприємства (ERP, enterprise resource planning)
1.6. Впровадження КІС: проблеми та рішення
Проектування системи.
Проектування на фізичному рівні
Програмування.
Тестування.
Модульне тестування
Тестування системи
Остаточне тестування
Впровадження
Використання та підтримка.
Відсутність постановки завдання менеджменту на підприємстві.
Необхідність у частковій реорганізація структури та діяльності підприємства.
Необхідність у зміні технології роботи з інформацією та принципів ведення бізнесу.
Опір співробітників підприємства.
Тимчасове збільшення навантаження на співробітників при впровадженні системи.
Формування кваліфікованої групи впровадження та супроводу системи, керівника групи.
Висновки:
Література до першої частини
ЧАСТИНА 2. Моделі управління корпоративними програмами
Моделі управління корпоративними програмами
2.1. Модель системи управління корпоративними програмами
2.1.1. РЕАЛІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ ПРОГРАМИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРУ
2.1.2. РЕАЛІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ ПРОГРАМИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ керуючі компанії
2.1.3. ЗАВДАННЯ ВИБОРУ керуючі компанії
2.2. Механізми планування (вибору підрядників з корпоративних проектів)
2.1. Постановка завдання.
2.2. Характеристики проекту.
2.3. Обмеження на обсяг інвестицій.
2.4. Обмеження на баланс рахунку замовника.
2.5. Декомпозиція завдання.
2.6. Алгоритм розв'язання задачі верхнього рівня.
2.7. Алгоритм розв'язання задачі нижнього рівня.
2.3. Механізми оперативного управління процесом реалізації корпоративних проектів і програм
Шкали оплати.
Синтез оптимальної шкали при управлінні проектом.
Оптимальні шкали в управлінні програмою.
Оперативне управління.
2.4. Моделі і методи оптимізації структури керуючої компанії
Модель «призначення».
Модель розподіленого контролю.
Література до другої частини
Висновок
Інформаційні технології в економіці:
  1. Е.А. Ракітін, В.Л. ПАРХОМЕНКО. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ. ЧАСТИНА 1 - 2005 р.
  2. Бараз В.Р.. Кореляційно-регресійний аналіз зв'язку показників комерційної діяльності з використанням програми Excel - 2005
  3. Г.А. Титоренко. Автоматизовані інформаційні технології в економіці - 1999 рік
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка