ГоловнаЕкономікаМіжнародна економіка → 
« Попередня Наступна »
А. І. Дралін С. Г. Міхньова. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, 2006 - перейти до змісту підручника

Питання 3. Міжнародний туризм (tourist services)


Міжнародний туризм - це надання туристичних послуг і товарів туристичного попиту. У 60-70 рр.. придбав всесвітній характер з підвищенням рівня життя. Доходи туристичних фірм у світі ~ 500 млн $ (в т.ч. США ~ 80 млн $, Іспанія ~ 37 млн ??$, Франція ~ 34 млн $, Італія ~ 22 млн $, Китай ~ 20, млн $, Росія ~ 4 млн $) Темп зростання обсягів послуг4 ,5-5% на рік
Значення
міжнародного
туризму Розширення МРТ;
Джерело валюти;
Непрямий і вторинний ефект туризму - збільшення D на вітчизняні товари, зростання зайнятості, доходів зайнятих, збільшення попиту на товари постачальників Міжнародний туризм - це надання туристичних послуг і товарів туристичного попиту. У 60-70 рр.. придбав всесвітній характер з підвищенням рівня життя. Доходи туристичних фірм у світі ~ 500 млн $ (в т.ч. США ~ 80 млн $, Іспанія ~ 37 млн ??$, Франція ~ 34 млн $, Італія ~ 22 млн $, Китай ~ 20, млн $ , Росія ~ 4 млн $) Темп зростання обсягів послуг 4,5-5% на рік Значення
міжнародного
туризму - Розширення МРТ;
Джерело валюти;
Непрямий і вторинний ефект туризму - збільшення D на вітчизняні товари, зростання зайнятості, доходів зайнятих, збільшення попиту на товари по-ставщика Особливості сфери туризму - Засилля ТНК.
Зростання вартості через високий рівень капіталоємності

Центри туризму Європа, Північна Америка Нетто - експортери туристичних послуг Франція, Італія, Іспанія, Мексика, Китай, Росія
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 3. Міжнародний туризм (tourist services) "
 1. 4.1. Організація Об'єднаних Націй та її спеціалізовані установи
  Діяльність ООН робить все більший вплив на характер і раз вітіе найважливіших соціально-економічних процесів на глобальному та національному рівнях. Будучи міжнародним форумом для обговорень ня та прийняття суто політичних рішень з найактуальніших пи росам в рамках практично всіх сфер людської діяльності і між родного відносин, ООН визначає пріоритети, цілі та стратегії
 2. 4.3. Всесвітня торгова організація: глобальне регулювання торгівлі
  На початку XXI в. у світі налічується близько 300 міжнародних тор гово-економічних організацій з широким і невеликим складом участ ників. Однак основну роль у формуванні світових торгових пото ків і встановленні правил ведення міжнародного бізнесу грає порівняно невелике коло торговельно-економічних організацій, се ред яких найважливішою є Світова організація торгівлі (СОТ).
 3. 31.2. Страхові ринки в глобальному масштабі і регіональному розрізі
  Страхові потужності, з одного боку, і природні лиха, ти інші небезпеки - з іншого, хоч і поширені повсюдно, розподіляючи ються по країнах і континентах нерівномірно, як, власне, і сама життєдіяльність людини, її господарська активність, що включає в себе страхування. В одних зонах підприємства і люди в високого ступеня застраховані від фінансових наслідків настання цих
 4. 31.3. Учасники ринку: найбільші міжнародні страхові корпорації та провідні компанії Росії
  Існують три найбільш поширених типи страхових ком паній: великі ібагатофіліальних компанії, що пропонують широкий спектр страхових продуктів і мають в своєму розпорядженні розгалуженою мережею збуту; спеціалізовані страховики (працюючі в цільових нішах); кептивом - компанії, засновані промислово-фінансовою групою або іншою корпорацією і обслуговуючі тільки або переваж щественно її
 5. 32.2. Світовий ринок туризму
  На світовому ринку туризму розрізняють країни - постачальники туристів (напрямні країни) і країни, як правило, приймають туристів. До основних лідерам серед напрямних країн відносяться США, Німеччина, Англія, Бельгія та ін, до приймаючим країнам - Франція, Іспанія, США, Італія та ін (табл. 32.2). Таблиця 32.2 Провідні світові туристські напрямки в 2004 р. Міжнародні туристські
 6. 3. Економічна стійкість в умовах глобалізації
  З формуванням геоекономі чеського простору і світового ринку, при зростаючому впли янии на господарський успіх факторів заклопотаності качест вом середовища проживання і досягнутого рівня забезпечення ціві лізованних потреб, все ширше розповсюджуються взгля ди, що спираються на філософію "відкритості" національної економіки. При цьому робляться спроби виявити способи забезпечення благополуччя
 7. 7.5. Багатостороннє регулювання ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  В сучасному світі зовнішньоторговельна політика будь краї ни вибудовується не тільки виходячи з національних інтересів, а й під впливом сформованої системи багатосторонніх зі ошення. Окремі економіки все більш тісно інтегрують ся в глобальне світове господарство, взаємодія національних економік тому в зростаючій мірі підпорядковується уніфікований вим правилам, які розробляються самими
 8. 8.2. СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
  За методикою МВФ статті платіжного балансу діляться на два розділи: рахунок поточних операцій і рахунок руху капіталу і фінансів. Історично найбільша увага приділялася рахунком поточних операцій, а точніше, його сальдо. Спочатку основною статтею цього рахунку була торгівля товарами, а сальдо торгового балансу розглядалося як важливий показник рівня еконо мічного розвитку країни. Позитивне
 9. 8.4. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС РОСІЇ
  Складання платіжного балансу є для Росії справою відносно новим. Платіжний баланс Радянського Союзу не публікувався, публікувалися лише відомості про зовнішньоторговельних операціях. У найзагальнішому вигляді платіжний баланс Росії був опублікований вперше в 1993 р. У наступні роки відпрацьовуються валась методика його складання, підвищувалася якість інфор мації. Платіжний баланс Російської Федерації
 10. 5.1. СУТНІСТЬ, ПЕРЕДУМОВИ І СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ЕТАПУ регіоналізації
  Регіоналізація, або регіоналізм, - вельми цікаве і разом з тим вкрай складне явище, що має безліч різних аспектів, не дивно тому, що універсального його визна-лення не існує. Але для того щоб зрозуміти суть цього явища, необхідно насамперед скласти уявлення про те, що таке регіон. Існує reo-або зовнішньополітичне розуміння регіону, коли цей термін
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка