ГоловнаЕкономікаМіжнародна економіка → 
« Попередня Наступна »
А. І. Дралін С. Г. Міхньова. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, 2006 - перейти до змісту підручника

Питання 3. Роль ГАТТ / СОТ у регулюванні міжнародної торгівлі


Виграш споживачів a + b + c + d, втрати виробника - область а, втрати держави (c + f). Загальний результат: (b + d - f), може бути позитивним чи негативним. Результат залежить від переважання розширення або згортання торгівлі
Потім в 1986 р. (в Уругваї) було вирішено
усунути обмеження у торгівлі сх товарами;
усунути обмеження у торгівлі послугами;
усунути обмеження в інвестиціях;
впровадити на міжнародній основі визнання авторських прав Проводяться з 1994 р., почалися з складання Меморандуму, який містив:
напрямки економічних реформ;
Переговори Росії про вступ до ГАТТ / СОТ
зовнішньоторговельний механізм;
стан валютно-фінансової сфери;
основні закони про зовнішньоекономічну діяльність;
статистику економіки
У 1994 р. укладено угоду про співпрацю з ЄС, по ньому РФ віднесено до країн з перехідною економікою - субсидування виробництва, особливо сх продукції (демпінг);
Складнощі вступу Росії до СОТ
жорсткість конкуренції, слабка конкурентоспроможність;
необхідність поліпшення статистичної звіт-ності;
необхідність переходу до тендерної (конкурсної) основі укладання зовнішньоторговельних контрактів (у т.ч. і при закупівлях уряду);
пред'явлення до РФ необов'язкових вимог з боку СОТ і окремих країн Незважаючи на труднощі, які належить випробувати російській економіці у зв'язку зі вступом до СОТ, альтернативи цьому процесу, по
думку багатьох економістів, не існує.
Напрями діяльності та роль СОТ представлені її організаційною структурою (рис. 5.13). Організаційна структура СОТ
1
Генеральна рада
1 Рада з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності
(ТРІПС)
Рада з торгівлі товарами
(ГАТТ)
Рада з торгівлі послугами
(ГАТС) т Комітети: з технічних бар'єрів; з антидемпінгової політики; по захисним заходам; по ліцензуванню; по с / х; по субсидіях і компенсаційних заходів; з інвестицій, пов'язаних з торгівлею, та ін
Комітет з торгівлі фінансовими послугами
Робоча група з професійних послуг
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 3. Роль ГАТТ / СОТ у регулюванні міжнародної торгівлі"
 1. 4.3. Всесвітня торгова організація: глобальне регулювання торгівлі
  На початку XXI в. у світі налічується близько 300 міжнародних тор гово-економічних організацій з широким і невеликим складом участ ників. Однак основну роль у формуванні світових торгових пото ків та встановлення правил ведення міжнародного бізнесу грає порівняно невелике коло торговельно-економічних організацій, се ред яких найважливішою є Світова організація торгівлі (СОТ).
 2. 7.5. Багатостороннє регулювання ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  У сучасному світі зовнішньоторговельна політика будь краї ни вибудовується не тільки виходячи з національних інтересів, а й під впливом сформованої системи багатосторонніх зі ошення. Окремі економіки все більш тісно інтегрують ся в глобальне світове господарство, взаємодія національних економік тому в зростаючій мірі підпорядковується уніфікований вим правилам, які розробляються самими
 3. Запитання для закріплення матеріалу
  1 . Які сучасні уявлення про протиборство Фріт редерства та протекціонізму? Охарактеризуйте поняття «від відкритість економіки» та «лібералізація торгівлі». 2. Які аргументи за вільну торгівлю? Викладіть вза ємозв'язок імпорту та експорту і взаємну залежність країн-партнерів як аргумент за вільну торгівлю. 3. У чому полягає привабливість і слабкість аргументу за щити і
 4. 5.2. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
  Реальний досвід становлення та розвитку регіональних економічних об'єднань дозволив визначити закономірності цього розвитку і загальні вимоги до формування механізму інтеграційної взаємодії їх учасників, покликаного забезпечити виконання головного завдання: усунення перешкод у переміщенні товарів і факторів виробництва, а потім і поступове формування єдиного економічного
 5. ЕВОЛЮЦІЯ МЕХАНІЗМУ І ФУНКЦІІМЕЖДУНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧЕСКІХОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  Однією з корінних рис сучасного процесу глобалізації світової економіки є підвищення глобальної регулюючої ролі міжнародних економічних і фінансових організацій (СОТ, МВФ, Світового банку, ОЕСР та ін), розробка під їх егідою загальноприйнятих універсальних норм, стандартів і правил для мирохозяйственного спілкування. Міжнародні економічні організації являють собою
 6. СЛОВНИК макроекономічних категорій, понять і термінів
  Абсолютна перевага - перевага, якою володіє країна, здатна, використовуючи даний обсяг ресурсів, виробляти більше, ніж інші країни. Австрійська школа - група економістів Віденського університету (К. Мен-гер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк), яка здійснила наприкінці XIX в. "Суб'єктивістську революцію" в політичній економії. Виступивши проти класичної теорії вартості, яка робила наголос
 7. тестових завдань
  До теми 1 Як слід розуміти слова «комплексна галузь права» у визначенні МПП: це поєднання публічно-правових і приватноправових норм; Б) це поєднання національних та міжнародних норм; це поєднання колізійних та матеріально-правових норм; Г) це поєднання процесуальних і матеріальних норм; Д) це поєднання норм міжнародного цивільного права та міжнародного цивільного процесу. Що
 8. * Рекомендований список нормативних правових актів і літератури
  1. Нормативні правові акти, документи Конституція Російської Федерації / / Російська газета. - 1993. - № 237. - 25 дек. Закон Російської Федерації від 21 травня 1993 р. № 5003-1 «Про митний тариф» [Електронна версія: довідкова правова система «КонсультантПлюс»]. Федеральний закону від 15 липня 1995 р. № 101-ФЗ «Про міжнародні договори Російської Федерації» / / СЗ РФ. - 1995. - № 29. - Ст.
 9. 2.Международний-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
  У сучасній міжнародній економічного життя помітним явищем стала економічна інтеграція. Постановчо, економічна інтеграція, як предмет право вого регулювання, займає важливе місце в Гельсінському За ключітельно акті і наступних документах НБСЄ. У Заключи-тельном акті НБСЄ (Гельсінкі, 1 серпня 1975 р.) закріплено, що держави - учасниці НБСЄ будуть розвивати своє
 10. 5.8 Росія і СОТ
  Росія, незважаючи на всі пережиті останнім часом труднощі, відноситься до числа провідних держав світу. Разом з тим країна досі продовжує відчувати дискримінацію в торгових відносинах і повною мірою не може використовувати переваги міжнародного поділу праці. Тому вже не перший рік на порядку денному стоїть питання про вступ Росії до Світової організації торгівлі (СОТ). За
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка