ГоловнаЕкономікаМіжнародна економіка → 
« Попередня Наступна »
А. І. Дралін С. Г. Міхньова. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, 2006 - перейти до змісту підручника

Питання 2. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Мито і митний тариф


Класичним інструментом регулювання зовнішньої торгівлі є митний тариф (ТТ), який за характером своєї дії відноситься до економічних регуляторів зовнішньої торгівлі. Митний тариф - це систематизований перелік митних зборів, якими обкладаються товари при імпорті, а в окремих випадках і при експорті з даної країни.
Митний тариф - збори (звід) ставок митних зборів, що застосовуються до товарів, що переміщуються через митний кордон країни, систематизований відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.
Мито - державні грошові збори, Стягувати митними установами з товарів, цінностей та майна, що провозяться через митний кордон країни.
Класифікація видів митних зборів 1. За способом стягнення Специфічні Нараховуються у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваного товару (наприклад, 10 Євро за 1 кг) Адвалорні Нараховуються у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів (наприклад, 20% від митної вартостi) Комбіновані Поєднують обидва види митного об-ложения ( наприклад, 20% від митної вартості, але не менше 10 Євро за 1 кг) 2. По об'єкту оподаткування Імпортні Мита, які накладаються на імпортні товари при їх випуску для вільного обігу на внутрішньому ранці країни Експортні Мита, що накладаються на експортні товари при їх випуску за межі митної території держави Транзитні Мита, які накладаються на товари, що перевозяться транзитом через територію даної країни (зустрічаються вкрай рідко, лише як засіб торгівельної війни)
3. За характером Сезонні Мита, які застосовуються для оперативного регулювання міжнародної торгівлі продукцією сезонного характеру, насамперед, с / г (термін їх дії не може перевищувати кілька місяців на рік) Антидемпінгові Мита, які застосовуються у разі ввезення на територію країни товарів за цінами, більш низьким, ніж в країні-експортері (міра боротьби з недобросовісною конкуренцією) Компенсаційні Мита, що накладаються на імпортні товари, при виробництві яких прямо або побічно використовувалися субсидії і їх імпорт завдає шкоди національним виробникам аналогічних товарів (міра боротьби з недобросовісною конкуренцією) Спеціальні Мита, використовувані в як захисний захід, якщо товари ввозяться на митну територію країни в кількостях і на умовах, що завдають або здатні завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних товарів 4. За
походженням Автономні Мита, що вводяться на підставі односторонніх рішень органів державної влади Конвенційні (договірні) Мита, що встановлюються на базі двосторонніх і багатосторонніх угод Преференційні (пільгові) Мита, що мають більш низькі ставки в порівнянні зі звичайно діючими , які накла-дивает на основі багатосторонніх угод на товари з країн, що розвиваються (мета - підтримувати їх економічний розвиток)
5. За типами ставок Постійні Мито, ставки яких одноразово встановлено органами державної влади і не можуть змінюватися в залежності від обставин Змінні Мито, ставки яких можуть змінюватися у встановлених органами державної влади випадках (при зміні світових чи внутрішніх цін, рівня державних субсидій) 6. За способами обчислення Номінальні Тарифні ставки, зазначені в тамо-женном тарифі Ефективні Реальний рівень мит на кінцеві товари, обчислений з урахуванням рівня мит, накладених на імпортну сировину, вузли, комплектуючі для даних товарів Ефективний рівень мит
Z = (t - a1t1) / (1 - a1),
де Z - ефективна мито; t - номінальний рівень мита на імпорт кінцевого продукту; aj - частка вартості імпортної сировини в ціні кінцевого продукту в умовах відсутності митних зборів; t1 - номінальний тариф на імпортну сировину.
З формули випливає, що рівень захисту підвищується не тільки в міру збільшення різниці у величинах мита на готові вироби та сировину, але
і в міру зниження ступеня обробки, ввезеної продукції.
Розглянемо приклад безмитного ввезення бавовни-сирцю і 20% мита на х / б вироби. Припустимо, що вартість бавовни-сирцю, безмитно ввозиться в США з Індії, становить 10 $, у той час як загальна вартість сорочки - 20 $. Додана вартість при обробці ввізної бавовни в процесі його перетворення в сорочку становить 10 $. Виробник сорочок в США, купуючи безмитне бавовна, має можливість збільшити ціну до 24 $, тому що аналогічну ціну змушений призначити індійський
виробник, якому доводиться долати 20% бар'єр.
Тоді рівень захисту американських виробників складе:
Z = 100% х (20% - 0) / (1 - 50%) = 40%.
Рівень захисту національної промисловості дорівнює 40%, тобто реальна ступінь захисту в 2 рази вище мита.
Многоколонной митний тариф
Всі країни мають багатоколонні тарифи з двома і більше ставками
Приклад тарифу РФ Код товару
Найменування
Ставка у відсотках від митної вартості 1
2
3
37
2,5
10
5
Фото і кіно товари У цьому прикладі: генеральна або автономна митна ставка 10% (третя колонка) - для країн, з якими немає торгових угод (наприклад, Естонія). Базова або конвенционная ставка - 5% для країн, з якими укладено торгові угоди. Преференційна митна ставка - 2,5% - для країн, що розвиваються (за списком ООН), 0% - ставка на товари з найбільш бідних країн (за списком ООН).
| Імпортне мито |
Вплив імпортного мита на ситуацію на внутрішньому ринку (рис. 4.2).
P DBH SBH
З abc У H d
TT
FE
Pw + TT
Pw - світова ціна Q
QS QS 'QD' QD P-ціна товару; Q - кількість товару;
Dbh, Sbh - попит і пропозиція на внутрішньому ринку; TT - митний тариф
Рис. 4.2 До введення тарифу
(вільна торгівля)
Qs - обсяг пропозиції вітчизняних товарів; QD обсяг внутрішнього попиту, (QD - Qs) - обсяг імпорту Після
введення
тарифу
Qs '- обсяг пропозиції вітчизняних товарів, QD' обсяг внутрішнього попиту; (QD'-Qs ') - обсяг імпорту
Втрати споживача - площа (a + b + c + d). Вони розподіляються:
Втрати і вигоди від введення імпортного мита
a - рента (надприбуток) вітчизняних виробників, які були конкурентоспроможні при світовій ціні (вільну торгівлю) або стали конкурентоспроможними після введення тарифу;
c - імпортне мито, яка йде в держ. бюджет; b - чисті втрати суспільства, пов'язані з підтримкою раніше нерентабельних виробників;
d - чисті втрати суспільства, пов'язані з втратою надлишку споживача, викликані зниженням споживання з QD до QD Висновок
Імпортна мито призводить до перерозподілу доходів від споживачів до держави в розмірі с і импортозамещающим виготовлювачам в розмірі а, чисті втрати добробуту суспільства (b + d) Зауважимо, що фактичний рівень митного захисту галузі у відсотках може бути нижче, ніж ТТ, т.к. можуть збільшитися витрати вітчизняних виробників, пов'язані з імпортом комплектуючих.
Рівні тарифного оподаткування імпорту (%) у країнах Країни Промисловість (адвалорні ставки) Сільське господарство (адвалорні еквіваленти) ЄС 3,6 125.297 США 3,5 6.197 Канада 4,8 35.58 Японія 1,7 39.240 Мексика 33,7 50.173 Таїланд 28,1 60.104 В ЄС близько 100 рівнів ставок, а в РФ на порядок менше. Відхилення від середнього значення в Росії менше 10%, а в Канаді та США, відповідно, 27 і 12%. У розвинених країнах тариф грає не тільки фіскальну роль (доходи бюджету), а й протекціоністську, а також управління структурою економіки.
Експортне мито
Вплив експортного мита на ситуацію на внутрішньому ринку
PD QD 'QS' QS РІС. 4.3 ^ V It 11 abcdy ^ F Q2
ГЧ G -> Qd
Pw P
Світова ціна
ТТ
± ± е
Q Введення експортного мита збільшує ціну вітчизняного товару на світовому ринку; товар втрачає свою конкурентоспроможність і частково повертається на внутрішній ринок. Внутрішня ціна стає нижче світової. До введення тарифу було
Ціна Pw, експорт Q1, обсяг виробництва відповідає точці F і дорівнює QS, обсяг попиту QD Після введення тарифу
Ціна Рвн, експорт Q2, обсяг виробництва відповідає точці G і дорівнює QS ', обсяг попиту QD' Результат
Збитки виготовлювача a + b + c + d + e, виграш: споживачів а + b, дохід держави d. Загальні чисті втрати з + е.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 2. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Мито і митний тариф"
 1. 2. Структурні ланки
  Зовнішньоторговельна політика являє собою комплекс заходів державного воздей ствия з регулювання експортних, імпортних операцій з метою підвищення їх економічної ефективності. Така мета досягається на основі виробленої державою кон цепції господарського розвитку. Остання покликана в рам ках глобалізованого світового господарства забезпечувати при пріоритет національних економічних
 2. 4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
  Практично нив одній країні світу, де функціонує ринковий механізм господарювання, ефективність проведеної економічної політики для хо зяйственного комплексу та облік соціальних аспектів діяч ності неможливі без втручання держави в особі орга нов управління. Вони покликані забезпечувати баланс інтересів приватно-підприємницького сектора, що виступає суб'єктом тому і ініціатором
 3. 11.3. НЕТАРИФНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
  Тарифи не єдина форма торговельної політики. З р. у світовому господарстві стали з'являтися і розвиватися нові інструменти втручання держави в сферу міжнародних обмінів - нетарифні торговельні обмеження. До теперішнього часу вони отримали широке поширення в багатьох країнах, насамперед у промислово розвинених, і, за деякими оцінками, їх число доходить до 50. До середини 90-х рр..
 4. * Рекомендований список нормативних правових актів і літератури
  1. Нормативні правові акти, документи Конституція Російської Федерації / / Російська газета. - 1993. - № 237. - 25 дек. Закон Російської Федерації від 21 травня 1993 р. № 5003-1 «Про митний тариф» [Електронна версія: довідкова правова система «КонсультантПлюс»]. Федеральний закону від 15 липня 1995 р. № 101-ФЗ «Про міжнародні договори Російської Федерації» / / СЗ РФ. - 1995. - № 29. - Ст.
 5. 7.2. Структура механізму світового господарства
  Кожне соціально-економічне явище має свою інституційну структуру, яку визначають утворюють її інститути і підсистеми. У структуру механізму світового господарства входять агенти на двосторонньому та багатосторонньому, регіональному та світовому, приватному і міжнародно-монополістичному рівнях. Це держави, інтеграційні об'єднання, ТНК і ТНБ, міжнародні картелі, міждержавні
 6. 9.1.Традіціонние напрямки зовнішньоторговельної політики держави
  В умовах розвитку міжнародних економічних відносин все більшої значущості набуває оптимальна зовнішньоторговельна політика кожної країни. Як і раніше зовнішня торгівля залишається визначальною формою міжнародних зв'язків, і від того, наскільки ефективна зовнішньоторговельна політика держави, багато в чому залежить його місце в сучасній світовій економіці. Основними напрямками зовнішньоторговельної
 7. 4.3. Всесвітня торгова організація: глобальне регулювання торгівлі
  На початку XXI в. у світі налічується близько 300 міжнародних тор гово-економічних організацій з широким і невеликим складом участ ників. Однак основну роль у формуванні світових торгових пото ків та встановлення правил ведення міжнародного бізнесу грає порівняно невелике коло торговельно-економічних організацій, се ред яких найважливішою є Світова організація торгівлі (СОТ).
 8. ЕВОЛЮЦІЯ МЕХАНІЗМУ І ФУНКЦІІМЕЖДУНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧЕСКІХОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  Однією з корінних рис сучасного процесу глобалізації світової економіки є підвищення глобальної регулюючої ролі міжнародних економічних і фінансових організацій (СОТ, МВФ, Світового банку, ОЕСР та ін), розробка під їх егідою загальноприйнятих універсальних норм, стандартів і правил для мирохозяйственного спілкування. Міжнародні економічні організації являють собою
 9. Запитання і завдання
  1. Чи вірні наступні твердження: а) митні пішли ни по імпорту відносяться до нетарифному методу дер жавного впливу; б) валютна політика являє собою інструмент непрямих економічних заходів, в) сертифікати для експорту товарів і послуг - тарифне регулювання екс порту. 2. Введення монополії на зовнішню торгівлю в Росії: а) можливе; б) неможливо; в) можливе на підставі
 10.  3.7.2. Способи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю
    Для досягнення цілей і вирішення завдань управління зовнішньоекономічною діяльністю сучасні держави володіють різноманітними способами і великими можливостями. За своїм змістом способи державного управління (прямого і непрямого, директивного і стимульного, розпорядчого та регулятивного) зовнішньоекономічною діяльністю представляють велику сукупність використовуваних
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка