ГоловнаЮриспруденціяЗемельне право
ЗМІСТ:
Воробйова Л.В.. Земельне право, 2004
Навчально-методичний посібник включає програму курсу «Земельне право», конспекти лекцій з даної дисципліни, тематику семінарських занять із зазначенням основних нормативних правових актів, навчальної та наукової літератури, завдання для закріплення теоретичних знань, питання до іспиту (заліку). У додатку представлені деякі федеральні закони про землю.
Призначено для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також для викладачів.
ВСТУП
ПРОГРАМА КУРСУ «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»
Методичні рекомендації щодо вивчення курсу «Земельне право»
Тема 1 Предмет, методи, система і принципи земельного права
ТЕМА 2 ДЖЕРЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
Тема 3 Право публічної власності на землю
Тема 4 Право приватної власності на землю
Тема 5 Права на землю осіб - не власників земельних ділянок. Інститут права землекористування
Тема 6 Виникнення, припинення і обмеження прав на землю
Тема 7 Захист прав на землю та розгляд земельних спорів
Тема 8 Державне управління використанням і охороною земель
Тема 9 Плата за землю і оцінка землі
Тема 10 Відповідальність за порушення земельного законодавства
Тема 11 Землі сільськогосподарського призначення
Тема 12 Землі поселень
Тема 13 Землі промисловості та іншого спеціального призначення
Тема 14 Землі особливо охоронюваних територій
Тема 15 Землі лісового фонду, водного фонду та землі запасу
ТЕМАТИКА семінарських занять
ТЕМА 1 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА
ТЕМА 2 ВИНИКНЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
ТЕМА 3 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ФОНДОМ
ТЕМА 4 РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ
Тема 5 Захист земельних права і вирішення земельних спорів
ТЕМА 6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕ - мельня ЗАКОНОДАВСТВА
Тема 7 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Тема 8 Правовий режим земель поселень
Тема 9 Правовий режим земель промисловості, транспорту та іншого спеціального призначення
Тема 10Правовой режим земель лісового фонду
Тема 11Правовой режим земель водного фонду та земель запасу
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ) (для очної та заочної форм навчання відповідно)
ДОДАТКИ
Додаток 1
Додаток 2
Глава I Загальні положення
Глава II Державне регулювання проведення землеустрою
Глава III Проведення землеустрою
Глава IV Землевпорядна документація
Глава V Відповідальність за порушення цього Закону
Глава VI Прикінцеві положення
Додаток 3
Додаток 4
Земельне право:
  1. Гулак Н. В., Бевзюк Е.А.. Земельне право: Навчальний посібник - 2005
  2. Л.В. Воробйова, О. А. Бастрикіна. Земельне право - 2004
  3. Павловський І. А.. Земельне право. Конспект лекцій - 2004
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка