Головна
ГоловнаЮриспруденція → 
Земельне право
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
Воробйова Л.В. Земельне право 2004
Навчально-методичний посібник включає програму курсу «Земельне право», конспекти лекцій з даної дисципліни, тематику семінарських занять із зазначенням основних нормативних правових актів, навчальної та наукової літератури, завдання для закріплення теоретичних знань, питання до іспиту (заліку). У додатку представлені деякі федеральні закони про землю.
Призначено для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також для викладачів.
Л.В. Воробйова, О. А. Бастрикіна Земельне право 2004
Справжні рекомендації включають програму курсу «Земельне право», тематику семінарських занять , фонд контрольних завдань з даної дисципліни, питання до іспиту (заліку), тести для самоперевірки, завдання для закріплення теоретичних знань, приблизний перелік тем контрольних робіт і дипломних досліджень, а також списки нормативних правових актів, із зазначенням джерел опублікування, наукової та навчальної літератури .
Призначені для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також для викладачів.
Павловський І. А. Земельне право. Конспект лекцій 2004
Конспект лекцій призначений для вивчення курсу «Земельне право» студентами, які навчаються за спеціальністю 02.11.00 «Юриспруденція». Разом з тим, для належного освоєння положень дисципліни «Земельне право», у тому числі для успішної здачі іспитів і заліків, застосування знань на практиці, необхідно самостійне вивчення студентом земельного законодавства та зазначеної в конспекті навчальної літератури.
Гулак Н. В., Бевзюк Е.А. Земельне право: Навчальний посібник 2005
Посібник призначений для практичних занять, самостійної роботи студентів усіх форм навчання за спеціальністю 03.27.00 - Юриспруденція по земельному праву і базується на вимогах державного стандарту і типової програми.